Zwierzenia są jak kobiety: te, których mocno pragniemy uciekają od nas; te, których się obawiamy, narzucają się nam.


zwierzenia-są-jak-kobiety-te-których-mocno-pragniemy-uciekają-od-nas-te-których-ę-obawiamy-narzucają-ę-nam
andre mauroiszwierzeniajakkobietytektórychmocnopragniemyuciekająodnassięobawiamynarzucająnamzwierzenia sąsą jakjak kobietyktórych mocnomocno pragniemypragniemy uciekająuciekają odod nasktórych sięsię obawiamynarzucają sięsię namzwierzenia są jaksą jak kobietyktórych mocno pragniemymocno pragniemy uciekająpragniemy uciekają oduciekają od nasktórych się obawiamynarzucają się namzwierzenia są jak kobietyktórych mocno pragniemy uciekająmocno pragniemy uciekają odpragniemy uciekają od nasktórych mocno pragniemy uciekają odmocno pragniemy uciekają od nas

Kobiety, o których dobrze mówi się po śmierci są te, o których najmniej mówiono za życia.Naj­więcej jest tych chorób, których się naj­bar­dziej obawiamy.Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja Ponieważ tym tylko schlebiamy, których pragniemy oszukać, każde przeto pochlebstwo jest zniewagą.Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić.Bo swój świat wyz­naczają ludzie, których się spo­tyka, zdarze­nia w których się uczes­tniczy i wspom­nienia, które chce się mieć.