Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza, złote rybki i chomiki, i białe myszki, i nawet małe nasionko w styropianowej doniczce - wszystko umiera. I my też.


zwracaj-uwagę-jak-cudowne-jest-wszystko-co-ciebie-otacza-złote-rybki-i-chomiki-i-białe-myszki-i-nawet-łe-nasionko-w-styropianowej-doniczce
robert fulghumzwracajuwagęjakcudownejestwszystkocociebieotaczazłoterybkichomikibiałemyszkinawetmałenasionkostyropianowejdoniczcewszystkoumieramyteżzwracaj uwagęjak cudownecudowne jestjest wszystkoco ciebieciebie otaczazłote rybkirybki ii chomikii białebiałe myszkii nawetnawet małemałe nasionkonasionko ww styropianowejstyropianowej doniczcedoniczcewszystkowszystko umierai mymy teżjak cudowne jestcudowne jest wszystkoco ciebie otaczazłote rybki irybki i chomikii białe myszkii nawet małenawet małe nasionkomałe nasionko wnasionko w styropianowejw styropianowej doniczcestyropianowej doniczcewszystko umierai my też

Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.Nie wszystko co ludzkie jest wielkie, ale wszystko, co nieludzkie jest małe.Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.Wszystko co nieznane, wydaje się cudowne.Wszystko, co nieznane, wydaje się cudowne.