Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza, złote rybki i chomiki, i białe myszki, i nawet małe nasionko w styropianowej doniczce - wszystko umiera. I my też.


zwracaj-uwagę-jak-cudowne-jest-wszystko-co-ciebie-otacza-złote-rybki-i-chomiki-i-białe-myszki-i-nawet-łe-nasionko-w-styropianowej-doniczce
robert fulghumzwracajuwagęjakcudownejestwszystkocociebieotaczazłoterybkichomikibiałemyszkinawetmałenasionkostyropianowejdoniczcewszystkoumieramyteżzwracaj uwagęjak cudownecudowne jestjest wszystkoco ciebieciebie otaczazłote rybkirybki ii chomikii białebiałe myszkii nawetnawet małemałe nasionkonasionko ww styropianowejstyropianowej doniczcedoniczcewszystkowszystko umierai mymy teżjak cudowne jestcudowne jest wszystkoco ciebie otaczazłote rybki irybki i chomikii białe myszkii nawet małenawet małe nasionkomałe nasionko wnasionko w styropianowejw styropianowej doniczcestyropianowej doniczcewszystko umierai my też

Nie wszystko co ludzkie jest wielkie, ale wszystko, co nieludzkie jest małe. -Stefan Pacek
nie-wszystko-co-ludzkie-jest-wielkie-ale-wszystko-co-nieludzkie-jest-łe
Wszystko co nieznane, wydaje się cudowne. -Tacyt
wszystko-co-nieznane-wydaje-ę-cudowne
Wszystko, co nieznane, wydaje się cudowne. -Tacyt
wszystko-co-nieznane-wydaje-ę-cudowne