Zwyciężaj bez przechwalania się, przegrywaj bez biadolenia, a inni wkrótce zaczną cię szanować.


zwyciężaj-bez-przechwalania-ę-przegrywaj-bez-biadolenia-a-inni-wkrótce-zaczną-ę-szanować
napoleon hillzwyciężajbezprzechwalaniasięprzegrywajbiadoleniainniwkrótcezacznącięszanowaćzwyciężaj bezbez przechwalaniaprzechwalania sięprzegrywaj bezbez biadoleniainni wkrótcewkrótce zacznązaczną cięcię szanowaćzwyciężaj bez przechwalaniabez przechwalania sięprzegrywaj bez biadoleniaa inni wkrótceinni wkrótce zacznąwkrótce zaczną cięzaczną cię szanowaćzwyciężaj bez przechwalania sięa inni wkrótce zacznąinni wkrótce zaczną cięwkrótce zaczną cię szanowaća inni wkrótce zaczną cięinni wkrótce zaczną cię szanować

Prze­konań nie zdo­bywa się łat­wo, a jeśli dochodzi się do nich bez tru­du, oka­zuje się wkrótce, że są bez­wartościowe i niez­dolne sta­wić opór w walce. -Zygmunt Freud
prze­konań-nie zdo­bywa ę-łat­wo-a śli-dochodzi ę-do nich-bez-tru­-oka­zuje ę-wkrótce-że są bez­wartościowe-i niez­dolne
Mówi­cie, że życie bez ko­biety jest ciężkie i bez­sensow­ne, gdy ją ma­cie, narze­kacie, że jest gorzej niż gdy by­liście sa­mi. Pa­nowie, zde­cyduj­cie się. -szajbuss
mówi­cie-że życie-bez-ko­biety-jest ężkie-i bez­sensow­ne-gdy-ją ­cie-narze­kacie-że jest gorzej-ż-gdy-by­liście-­mi
Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski
bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem
Przekonań nie zdobywa się łatwo, a jeśli dochodzi się do nich bez trudu, okazuje się wkrótce, że są bezwartościowe i niezdolne stawić opór w walce. -Zygmunt Freud
przekonań-nie-zdobywa-ę-łatwo-a-śli-dochodzi-ę-do-nich-bez-trudu-okazuje-ę-wkrótce-że-są-bezwartościowe-i-niezdolne-stawić-opór-w-walce