Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę - prawdą, przemoc - cierpieniem.


zwyciężajcie-nienawiść-miłośą-nieprawdę-prawdą-przemoc-cierpieniem
mahatma gandhizwyciężajcienienawiśćmiłościąnieprawdęprawdąprzemoccierpieniemzwyciężajcie nienawiśćnienawiść miłościąnieprawdęprawdąprzemoccierpieniemzwyciężajcie nienawiść miłością

Prawda zwalcza nie tylko nieprawdę, ale i tych, co ją głoszą.Przemoc rodzi przemoc. - tekst piosenki Uległość rodzi przyjaciół, prawda - nienawiść.Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Nienawiść przebrana w szaty miłości i wierząca na dodatek szczerze, że jest miłością - oto czym jest socjalizm.znam cię ze snów gdy przychodzisz mnie zniewolić gdy kłam­stwo sta­je się prawdą budząc koszmary a ciem­ność pogłębia się bólem wyk­rzy­wia us­ta niez­nośnym zimnem i wte­dy jes­tem cierpieniem