Zwyk­li ludzie płacą tym, co ro­bią, szlachet­ni tym czym są.


zwyk­li-ludzie-płacą-tym-co ro­bią-szlachet­-tym-czym-są
friedrich von schillerzwyk­liludziepłacątymco ro­biąszlachet­nitymczymzwyk­li ludzieludzie płacąpłacą tymszlachet­ni tymtym czymczym sązwyk­li ludzie płacąludzie płacą tymszlachet­ni tym czymtym czym sązwyk­li ludzie płacą tymszlachet­ni tym czym są

Zwykli ludzie płacą tym, co robią, szlachetni tym czym są.Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć.Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego.Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są.Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.