Zwyk­li ludzie płacą tym, co ro­bią, szlachet­ni tym czym są.


zwyk­li-ludzie-płacą-tym-co ro­bią-szlachet­-tym-czym-są
friedrich von schillerzwyk­liludziepłacątymco ro­biąszlachet­nitymczymzwyk­li ludzieludzie płacąpłacą tymszlachet­ni tymtym czymczym sązwyk­li ludzie płacąludzie płacą tymszlachet­ni tym czymtym czym sązwyk­li ludzie płacą tymszlachet­ni tym czym są

Zwykli ludzie płacą tym, co robią, szlachetni tym czym są. -Fryderyk Schiller
zwykli-ludzie-płacą-tym-co-robią-szlachetni-tym-czym-są
Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są. -Francoise Sagan
mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-tym-czym-nie-są
Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być. -Johannes Eckhart
ludzie-mniej-powinni-myść-o-tym-co-powinni-robić-a-więcej-o-tym-czym-powinni-być
Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
ludzie-mniej-po­win­-myść-o tym-co po­win­-ro­bić-a więcej-o tym-czym-po­win­-być