Zwykły gest może być niez­wykłym czynem.


zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem
bujak bogusławzwykłygestmożebyćniez­wykłymczynemzwykły gestgest możemoże byćbyć niez­wykłymniez­wykłym czynemzwykły gest możegest może byćmoże być niez­wykłymbyć niez­wykłym czynemzwykły gest może byćgest może być niez­wykłymmoże być niez­wykłym czynemzwykły gest może być niez­wykłymgest może być niez­wykłym czynem

Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska
dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
Nie jest czynem - rzeź dziecinna! Nie jest czynem - wyniszczenie! -Zygmunt Krasiński
nie-jest-czynem-rzeź-dziecinna-nie-jest-czynem-wyniszczenie
Nig­dy nie poz­na­my całego dob­ra, ja­kie może dać zwykły uśmiech. -Matka Teresa z Kalkuty
nig­dy-nie poz­na­my-całego-dob­ra-ja­kie-może-dać-zwykły-uśmiech
Słowo - jest czynu testamentem; czego się nie może czynem dopiąć, to się w słowie testuje - przekazuje... -Cyprian Kamil Norwid
słowo-jest-czynu-testamentem-czego-ę-nie-może-czynem-dopiąć-to-ę-w-słowie-testuje-przekazuje
Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia
nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy