Zwykle tylko leniwych pośpiech dziwi.


zwykle-tylko-leniwych-pośpiech-dziwi
william shakespearezwykletylkoleniwychpośpiechdziwizwykle tylkotylko leniwychleniwych pośpiechpośpiech dziwizwykle tylko leniwychtylko leniwych pośpiechleniwych pośpiech dziwizwykle tylko leniwych pośpiechtylko leniwych pośpiech dziwizwykle tylko leniwych pośpiech dziwi

Kto robi z kogoś boga, niech się nie dziwi, gdy spostrzeże, że miał do czynienia tylko z człowiekiem.Chcesz znaleźć szczęśliwych, nie szukaj wśród leniwych.Pośpiech by­wa oj­cem powierzchowności.Pośpiech jest ojcem nieszczęścia.Pośpiech bywa ojcem powierzchowności.Pośpiech jest cechą głupców.