Zwykli ludzie płacą tym, co robią, szlachetni tym czym są.


zwykli-ludzie-płacą-tym-co-robią-szlachetni-tym-czym-są
fryderyk schillerzwykliludziepłacątymcorobiąszlachetnitymczymzwykli ludzieludzie płacąpłacą tymco robiąszlachetni tymtym czymczym sązwykli ludzie płacąludzie płacą tymszlachetni tym czymtym czym sązwykli ludzie płacą tymszlachetni tym czym są

Zwyk­li ludzie płacą tym, co ro­bią, szlachet­ni tym czym są.W miłości młodzieńcy płacą za to, co robią, zaś starcy za to, czego nie robią.Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są.Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach.