~ Ta cisza pośród nas, gdy jes­teśmy ra­zem - do­bija mnie !  Spra­wia, że ze świado­mością Cię tracę ...


~ ta cisza-pośród-nas-gdy-jes­teśmy-ra­zem- do­bija-mnie- -spra­wia-że ze świado­mośą-cię-tracę
andree~ ta ciszapośródnasgdyjes­teśmyra­zem do­bijamnie spra­wiaże ze świado­mościąciętracę~ ta cisza pośródpośród nasgdy jes­teśmyjes­teśmy ra­zem do­bija mnie  spra­wiaże ze świado­mością cięcię tracętracę~ ta cisza pośród nasgdy jes­teśmy ra­zemże ze świado­mością cię tracęcię tracęże ze świado­mością cię tracę

Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi.Z Tobą mogę mówić swo­bod­niej niż z kim­kolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jes­teś, z całą wiedzą o mnie, z taką świado­mością, wbrew wszys­tkiemu, po­mimo wszystko.Cisza która Nas Okrywa Przyp­ra­wia mnie o spokój i aryt­mię serca.Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci.może to sam fakt Two­jego uśmiechu gdy spoglądasz na mnie i gdy nie chcesz mnie budzić auto­matycznie spra­wia, że śni mi się lepiej