~ Ta cisza pośród nas, gdy jes­teśmy ra­zem - do­bija mnie !  Spra­wia, że ze świado­mością Cię tracę ...


~ ta cisza-pośród-nas-gdy-jes­teśmy-ra­zem- do­bija-mnie- -spra­wia-że ze świado­mośą-cię-tracę
andree~ ta ciszapośródnasgdyjes­teśmyra­zem do­bijamnie spra­wiaże ze świado­mościąciętracę~ ta cisza pośródpośród nasgdy jes­teśmyjes­teśmy ra­zem do­bija mnie  spra­wiaże ze świado­mością cięcię tracętracę~ ta cisza pośród nasgdy jes­teśmy ra­zemże ze świado­mością cię tracęcię tracęże ze świado­mością cię tracę

To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi. -dmn292
to ­­ność-spra­wia-że jes­teśmy-słabi
Cisza która Nas Okrywa Przyp­ra­wia mnie o spokój i aryt­mię serca. -Angel Des Penseurs
cisza-która-nas-okrywa-przyp­ra­wia-mnie-o-spokój-i-aryt­mię-serca
Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński
Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
może to sam fakt Two­jego uśmiechu gdy spoglądasz na mnie i gdy nie chcesz mnie budzić auto­matycznie spra­wia, że śni mi się lepiej  -MyArczi
może-to sam-fakt-two­jego-uśmiechu-gdy-spoglądasz-na mnie-i-gdy-nie chcesz-mnie-budzić-auto­matycznie-spra­wia-że ś-mi ę-lepiej