Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Go to Gemtracks
Człowiek, który się rodzi, wpada w marzenie, jak się wpada do morza. Jeśli usiłuje się wydostać w powietrze, jak robią niedoświadczeni, topi się. Nie! mówię panu! Jedyny sposób to nieszczęsnemu żywiołowi się poddać i wysiłkami rąk i nóg sprawić, że głębokie, głębokie morze człowieka utrzyma. Więc pan mnie pyta: jak być? -Joseph Conrad
Jes­teśmy tym, cze­go pragniemy. -Erica Jong
Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. -Abraham Lincoln
W nek­ro­logach szu­ka da­ty swo­jej śmierci. -respirer
w nek­ro­logach-szu­ka-da­ty-swo­jej-śmierci
Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki. -William Congreve
zaloty-tak-ę-mają-do-łżeństwa-jak-bardzo-dowcipny-prolog-do-bardzo-nudnej-sztuki
W miłości tracisz rozsądek - w małżeństwie zauaażasz tę zgubę. -Safir
w-miłoś-tracisz-rozsądek-w-łżeństwie-zauaażasz-tę-zgubę
[To] fik­cja, którą kar­mi się nasza pra­wica, że pol­ska tożsa­mość to jest zba­wienie i że Po­lako­wi po­może tyl­ko i prze­de wszys­tkim in­ny Po­lak – byłoby to śmie­szne, gdy­by nie było tragiczne. -Jan Sowa
Ni­komu z ludzi nie może się udać zbrod­nia dos­ko­nała; pot­ra­fi jed­nak do­konać te­go przypadek. -Władimir Nabokow
ni­komu-z ludzi-nie może ę-udać-zbrod­nia-­ko­nała-pot­ra­fi-jed­nak-do­konać-te­go-przypadek
Człowiek wędru­je po świecie w poszu­kiwa­niu te­go, cze­go mu trze­ba i wra­ca do do­mu, by tu­taj to znaleźć. -George Moore
człowiek-wędru­-po świecie-w poszu­kiwa­niu-te­go-cze­go-mu trze­ba-i wra­ca-do do­mu-by ­taj-to znaleźć
Ale Ty wiesz, że gdy milczę, I zni­kam na chwilę, Po­jawiam się znów w Twoim świecie, Aby wal­czyć o ko­lej­ny dzień. -Angel Des Penseurs
ale-ty wiesz-że gdy-milczę-i-zni­kam-na chwilę-po­jawiam ę-znów-w twoim-świecie-aby-wal­czyć-o ko­lej­ny-dzień
Wchodząc do wody, wychodzisz z powietrza. -Stanisław Tym
Cóż warta byłaby miłość, gdyby cokolwiek mogło ją zastąpić? -Simone de Beauvoir
cóż-warta-byłaby-miłość-gdyby-cokolwiek-mogło-ją-zastąpić
Kto zna swo­je gra­nice, ten już jest w połowie mędrcem. -John Galsworthy
Wiele osób uważa, że modlitwa do Boga o wyzdrowienie pomaga, a w takim razie muszą oni także wierzyć, że Bóg macza palce w sprowadzaniu choroby i decydowaniu o tym, kto będzie chory, a kto zdrowy. -Jostein Gaarder
Życiem jak samochodem - kieruje z wewnątrz. -Richard Carlson
Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje. -Anna Gavalda
ręka-to faj­na-spra­wa-nie an­gażuje-spec­jalnie-oso­by-która-ją da­-a bar­dzo-us­po­kaja-tę-która-ją otrzymuje
Człowiek, na skutek swej chytrości, przebiegłości, zakłamania i sztuczności, jest gorszym stworzeniem od wszystkich zwierząt. -Friedrich Nietzsche
człowiek-na-skutek-swej-chytroś-przebiegłoś-zakłamania-i-sztucznoś-jest-gorszym-stworzeniem-od-wszystkich-zwierząt
Czasem noce są zbyt ciemne, by je ujrzeć. -Stanisław Jerzy Lec
Śniłem wczo­raj o la­taniu ... Le­ciałem da­leko, wzniosłem się bar­dzo wy­soko ... Obudziłem się. Spadłem.Zginąłem. -Ronley
Śłem-wczo­raj-o ­taniu-le­ciałem-da­leko-wzniosłem ę-bar­dzo-wy­soko-obudziłem-ę-spadłemzginąłem
Każdy musi być przeceniany, inaczej nie byłby w ogóle doceniony. -Rahel Varnhagen von Ense
Nie odkładaj na jut­ro te­go, co trze­ba zniszczyć dziś. -Harlan Coben
nie-odkładaj-na jut­ro-te­go-co trze­ba-zniszczyć-dziś
,,Standardowa edukacja zapewnia Ci przeżycie. SAMOKSZTAŁCENIE - fortunę” -Jim Rohn
standardowa-edukacja-zapewnia-ci-przeżycie-samoksztaŁcenie-fortunę
Bez zdrowia życie nie jest życiem; życie nie jest do wyżycia. -Francois Rabelais
bez-zdrowia-życie-nie-jest-życiem-życie-nie-jest-do-wyżycia
klauny uk­ry­wają się pod lit­ra­mi farbek, a ty jaką maskę dzi­siaj założyłeś?  -wybuch
klauny-uk­ry­wają ę-pod-lit­ra­mi-farbek-a-ty jaką-maskę-dzi­siaj-założyłeś 
Mężczyźni z re­guły nie mają prob­lemów z mówieniem o miłości. Pod wa­run­kiem, że do­tyczy to ich miłości do mo­tocyk­la, sa­mocho­du, piłki nożnej lub do nich sa­mych. O tej os­tatniej mogą mówić prak­tycznie nieprzerwanie. -Janusz Leon Wiśniewski
Powodzenie złych królów nieszczęściem jest dla narodów. -Luc De Vauvenargues
powodzenie-złych-królów-nieszczęściem-jest-dla-narodów
No me avergüenza confesar la ignorancia de lo que no sé. -Cicerón
no-me-avergüenza-confesar-ignorancia-de-lo-no-sé
Miłość. Pew­ne­go rodza­ju bogactwo, którym ob­da­rowu­jesz tyl­ko wyb­raną osobę. -Innaa
miłość-pew­ne­go-rodza­ju-bogactwo-którym-ob­da­rowu­jesz-tyl­ko-wyb­raną-osobę
Choć miłość jak kwiat róży piękna jest, ra­ni. Kol­ce zos­ta­wią bliz­ny w Twoich snach. -Karolciia
choć-miłość-jak kwiat-róży-piękna-jest-ra­-kol­ zos­­wią-bliz­ny-w twoich-snach
Dzień jest tyl­ko ko­lek­cją godzin. Day is just a col­lection of hours. (ang.)  -Serj Tankian
dzień-jest tyl­ko-ko­lek­cją-godzin-day-is just-a col­lection-of hours-ang 
Cza­sem można by dać wszys­tko, aby świecie była choć od­ro­bina ma­gii, coś po­nad nor­malność, i aby nie naz­wa­li nas przy tym wariatami. -doorka
cza­sem-można-by dać-wszys­tko-aby świecie-była-choć-od­ro­bina-­gii-coś-po­nad-nor­malność-i aby nie naz­wa­li-nas-przy-tym
Si la amistad desapareciera de la vida, sería lo mismo que si se apagara el sol, porque nada mejor ni más deleitoso hemos recibido de los dioses inmortales. -Cicerón
si-amistad-desapareciera-de-vida-sería-lo-mismo-se-apagara-el-sol-porque-nada-mejor-más-deleitoso-hemos-recibido-de-los-dioses-inmortales
Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji. -Zygmunt Freud
człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
Nikt nie chce kochać, wszys­cy kochać boją się, a każdy chce być kochany. -Edyta Bartosiewicz
nikt-nie chce-kochać-wszys­cy-kochać-boją-ę-a każdy-chce-być-kochany
Istoty ludzkie to jedyny gatunek zwierząt, których szczerze się obawiam. -George Bernard Shaw
istoty-ludzkie-to-jedyny-gatunek-zwierząt-których-szczerze-ę-obawiam