Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Occasio facit furem - okazja czyni złodzieja. -Anonim


occasio-facit-furem-okazja-czyni-złodzieja
Ideolog chce ze swojej gliny nowego człowieka ulepić. I zawsze zrobi tylko błoto. -Aleksander Fredro


ideolog-chce-ze-swojej-gliny-nowego-człowieka-ulepić-i-zawsze-zrobi-tylko-błoto
Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza


two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Niemal wszys­tkie


niemal-wszys­tkie-zmiany-włas­ne-pod­szy­te-są egoizmem
No­wy rok nastał mnóstwo ludzi nie zastał styczniowe żniwo Dni trud­ne, smutne do Wios­ny jest daleko styczniem pozdrawiam  -Elizabetta


no­wy-rok-nastał-mnóstwo-ludzi-nie zastał-styczniowe-żniwo-dni-trud­ne-smutne-do-wios­ny-jest daleko-styczniem-pozdrawiam 
Radę, którą da­jesz dru­giemu, zas­to­suj również do siebie. -Mikołaj Gogol


radę-którą-da­jesz-dru­giemu-zas­to­suj-również-do siebie
Najlepszych aktorów trzeba szukać poza sceną. -Władysław Walenty Fedorowicz


Miłość to sprawa trudna, wzajemna miłość między dwojgiem ludzi to może najtrudniejsze, co na nas nałożono - to zadanie, wobec którego każde inne jest tylko przygotowaniem. -Rainer Maria Rilke


miłość-to-sprawa-trudna-wzajemna-miłość-między-dwojgiem-ludzi-to-może-najtrudniejsze-co-na-nas-nałożono-to-zadanie-wobec-którego-każde
Po­wieść jest wy­mysłem ludzkiej iluz­ji, że możemy zro­zumieć dru­giego człowieka. -Milan Kundera


po­wieść-jest wy­mysłem-ludzkiej-iluz­ji-że możemy-zro­zumieć-dru­giego-człowieka
Nawet święte krowy trzeba doić. -Urszula Zybura


Brak doświad­cze­nia poz­wa­la młodości na do­kona­nie te­go, co sta­rość uważa za niemożliwe. -Jean Duché


brak-doświad­cze­nia-poz­wa­-młodoś-na do­kona­nie-te­go-co sta­rość-uważa-za niemożliwe
Is­tnieć, otóż to: pić sa­mego siebie nie mając pragnienia. -Jean-Paul Sartre


is­tnieć-otóż-to-pić-­mego-siebie-nie mając-pragnienia
Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator


Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości. -Richard Dehmel


odrobina-dobroci-od-człowieka-do-człowieka-jest-lepsza-ż-miłość-do-całej-ludzkoś
Żeby być sobą, trzeba być kimś! -Stanisław Jerzy Lec


Los cabellos grises son los archivos del pasado. -Edgar Allan Poe


Mówi się, że miłość jest ślepa. To zupełne kłamstwo - nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość. -Anthony De Mello


mówi-ę-że-miłość-jest-ślepa-to-zupełne-kłamstwo-nie-niczego-bardziej-widzącego-ż-prawdziwa-miłość
Los estadounidenses ya me conocen. Saben de lo que soy capaz. -George W. Bush