Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Nie mogę dom­knąć duszy na zat­rzask Stoisz mi bu­tem w pro­gu serca... -Uśmiechnięta Anielica


nie-mogę-dom­knąć-duszy-na zat­rzask-stoisz-mi bu­tem-w-pro­gu-serca
Walentynkowo. Po­całunków sma­ku moc, kocha­nia siła. -Marek1410


walentynkowo-po­całunków-sma­ku-moc-kocha­nia-ła
Człowiek jest stworzony do twórczości. -Janusz Detrych


Bo owo życie składa się z prob­le­mowych py­tań i jeszcze bar­dziej prob­le­mowych odpowiedzi  -daniello


bo owo-życie-składa ę-z prob­­mowych-py­ń-i jeszcze-bar­dziej-prob­­mowych-odpowiedzi 
Mądrym jest ten, który wie, kiedy zacho­wać spokój. -Eurypides


mądrym-jest ten-który-wie-kiedy-zacho­wać-spokój
Miłość bez zmysłów to włócznia bez żelaza, to puchar bez wina. -Władysław Syrokomla


miłość-bez-zmysłów-to-włócznia-bez-żelaza-to-puchar-bez-wina
W tęskno­cie bez wy­razu, bez świadków i cienia. W świet­le słońca i od­bi­tych je­go promieniach, Żal ogarnia... Ból przeszywa... Gdzie miłość? Gdzie szczęście? Gdzie Ty jesteś? kochan­ku daw­nych nocy, ciepły do­tyku warg roz­ga­niający złe duchy, Umarłeś? a może... w ogóle nie-byłeś?  -lio159


Jutro wszys­tko będzie lepsze A gdy po­now­nie spoglądając przez krys­ta­liczne szkło zauważy en­tro­pię włas­ne­go odbicia i brzmienie roz­my­je chaos i myśl przy­niesie twórczą ideę. Wczoraj było prze­cież tak źle I kierując wzrok na mdłe okno nie zauważył jaskółki pi­kującej w ce­lu zdo­bycia pożywienia. Pas­ja była na skra­ju śmierci. A dzisiaj... chmu­ry bez­li­tośnie oku­pują słońce. -michaelangelo


Co mi dał ro­zum? Wiedzę, jak bar­dzo ro­zum jest bezsilny. -Ryūnosuke Akutagawa


Miłość - chwi­lowe obłąka­nie, na które le­kar­stwem jest małżeństwo. -Ambrose Bierce


miłość- chwi­lowe-obłąka­nie-na które-­kar­stwem-jest łżeństwo
La filosofía marxista sostine que lo importante no es comprender las leyes del mundo objetivo para explicarlo, sino aplicar activamente dicho conocimiento para cambiar el mundo. -Mao Zedong


la-filosofía-marxista-sostine-lo-importante-no-es-comprender-las-leyes-del-mundo-objetivo-para-explicarlo-sino-aplicar-activamente-dicho
Cenzor to człowiek który czyta uszami. -Żarko Petan


Grzechy kurtyzany są w pewnym względzie również jej cnotami. -Pietro Aretino


grzechy-kurtyzany-są-w-pewnym-względzie-również-jej-cnotami
Dziś rano wy­piłam kawę z Twojej filiżanki była niewiarygodnie słodka słod­sza niż wrzo­sowy miód rozpływałam się w niej za­tapiałam się po sa­me rzęsy słodycz Twojego serca wy­pełniała po brze­gi mo­je różane wargi czując że os­tatnia kropla mus­ka mo­je podniebienie wzięłam głębo­ki wdech wytężyłam wzrok chciałam wszys­tko zapamiętać  -zielarka1


Noc nie ma pisanych dziejów, gdyż ci, którzy piszą, śpią albo piszą w nocy. -Adolf Dygasiński


Nędzna poręka, która ręczy za nędznikiem. -Homer


nędzna-poręka-która-ręczy-za-nędznikiem
Nie polewaj, nie dmuchaj, gdy miłość się pali. -Jan Twardowski


Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą. -Frank Crane


kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą