Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Lepiej kłamać na piśmie. -Henri Millon Montherlant


Prawda rzadko jest czysta, a nigdy prosta. -Oscar Wilde


Na­wet w snach o To­bie myślę. -AnDree


Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż. -Henryk Horosz


Hay que conocer el valor del dinero: los pródigos no lo conocen y los avaros menos aún. -Montesquieu


hay-conocer-el-valor-del-dinero-los-pródigos-no-lo-conocen-y-los-avaros-menos-aún
Bywają wędrowcy, którzy mylą kwiaty z gwiazdami. -Guillaume Appolinaire


Wios­na - ma rzec... jes­tem, ale mnie nie ma. -Kapitan


Życie niekontrolowane jest bezwartościowe. -Platon


Życie-niekontrolowane-jest-bezwartościowe
Można nieść zgubę, posługując się prawami, tak jak można czynić to używając szabli. -Montesquieu


można-nieść-zgubę-posługując-ę-prawami-tak-jak-można-czynić-to-używając-szabli
W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję. -Gaudiumincaritate


I szatan może cytować Pismo. -Herbert George Wells


Jeśli marzenie jest wystarczająco duże - fakty nie mają znaczenia. -Dexter Yager


jeśli-marzenie-jest-wystarczająco-że-fakty-nie-mają-znaczenia
Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta


Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa. -Fryderyk Chopin


Czy widziałeś kiedyś orła? Jakże wol­ny jest to ptak. Le­ci dumnie, I spogląda, Na ten niewol­ników świat. Co on myśli, Kiedy widzi, ludzi w łańcuchach kłamstw? Co on myśli, Kiedy widzi, ludzi opęta­nych sznu­rami wspomnień? Czy będzie mu nas żal? Czy spoj­rzy swym bys­trym okiem, I stwier­dzi: ''Współczuję wam ''? Nie zro­bi tego. Nie obej­rzy na­wet się. Po­leci da­lej myśląc tylko, Ja­ki wspa­niały jest je­go dzień. A my możemy tyl­ko marzyć, By jak on na skrzydłach odlecieć. -NightHuntress


Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby. Jedną z nich jest człowiek. -Fryderyk Nietzsche


Od umiejętności władającego piórem zależy czy się obnaża, czy się w pancerz zakuwa. -Felicja Stendingowa


od-umiejętnoś-władającego-piórem-zależy-czy-ę-obnaża-czy-ę-w-pancerz-zakuwa
Już sama obecność jednego dobrego człowieka czyni świat weselszym i piękniejszym. -Peter Lippert


już-sama-obecność-jednego-dobrego-człowieka-czyni-świat-weselszym-i-piękniejszym