Bogaty Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bogaty Cytaty: Gdy­bym był bogaty... Ku­piłbym Ci kwiaty Bo jak ku­puję Ci różę, Ty chcesz bu­kiety duże. Gdy­bym był bogaty Wyszedłbym z mo­jej chłop­skiej chaty I pos­ta­wił Ci dom prawdziwy W ko­lorach tęczy, całkiem urodziwy. Ale ja jes­tem biedakiem. Wy­cieram noc po­dar­tym frakiem. I je­dyne co mi pozostało To pa­lić swoją fajkę Nie dużą, nie małą. Z gi­tarą w ręku prze­mie­rzam park. Pieniądze grą zarabiam. Na jedną różę. Gdy­bym był bogaty Zos­ta­wiłbym Cię na dzień na dworze. A wpuścił do­piero wtedy Jak przy­niosła byś mi różę. -Egoista
Bogaty Cytaty: Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny. -Anonim
dzięki-miłoś-biedny-jest-bogaty-z-braku-miłoś-bogaty-jest-biedny
Bogaty Cytaty: Bogaty rzadko sprawiedliwy. -Anonim
bogaty-rzadko-sprawiedliwy
Bogaty Cytaty: Będę dostatecznie bogaty, jeśli zachowam dobre imię. -Plaut
będę-dostatecznie-bogaty-śli-zachowam-dobre-imię
Bogaty Cytaty: Jestem smutny, bo stałem się bogaty, grając biednych. -Charles Chaplin
jestem-smutny-bo-stałem-ę-bogaty-grając-biednych
Bogaty Cytaty: Bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy. -Anonim
bogaty-człowiek-nie-umie-wyobrazić-sobie-biedy
Bogaty Cytaty: Jakże ten król nasz bogaty! Skarb jego, serc miliony. -Franciszek Karpiński
jakże-ten-król-nasz-bogaty-skarb-jego-serc-miliony
Bogaty Cytaty: Kto umie się og­ra­niczyć, jest praw­dzi­wie bogaty. -Lao Cy
kto-umie ę-og­ra­niczyć-jest praw­dzi­wie-bogaty
Bogaty Cytaty: Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować. -Anonim
jeśli-chcesz-być-bogaty-ucz-ę-nie-tylko-zarabiać-ale-i-gospodarować
Bogaty Cytaty: Jeśli możesz po­liczyć, ile masz pieniędzy, nie jes­teś bar­dzo bogaty. -Jean Paul Getty
jeśli-możesz-po­liczyć-ile-masz-pieniędzy-nie jes­teś-bar­dzo-bogaty
Bogaty Cytaty: Bogaty mariaż podobny jest do chrztu, z równą szybkością umywa bowiem wszystko, czym się uprzednio zbrukaliśmy. -Karol Fourier
bogaty-mariaż-podobny-jest-do-chrztu-z-równą-szybkośą-umywa-bowiem-wszystko-czym-ę-uprzednio-zbrukaliśmy
Bogaty Cytaty: Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy. -Urszula Ledóchowska
czasem-więcej-dobrego-może-zrobić-jeden-serdeczny-uśmiech-dobre-życzliwe-słowo-aniżeli-bogaty-dar-pochmurnego-dawcy
Bogaty Cytaty: Bogaty mężczyzna jest często tylko biednym mężczyzną z bardzo dużymi pieniędzmi. -Arystoteles
bogaty-mężczyzna-jest-często-tylko-biednym-mężczyzną-z-bardzo-żymi-pieniędzmi
Bogaty Cytaty: Od tego, kto jest bogaty, lepszy ten, kto może zostać bogatym. -Perykles
od-tego-kto-jest-bogaty-lepszy-ten-kto-może-zostać-bogatym
Bogaty Cytaty: Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem. -Georges Duhamel
bogaty-jest-taki-człowiek-dla-którego-świat-jest-nieustannym-odkrywaniem
Bogaty Cytaty: Uczony dobrze zna wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy. -Wolter
uczony-dobrze-zna-wartość-pieniądza-ale-bogaty-nie-zna-wartoś-wiedzy
Bogaty Cytaty: Bywałem biedny i bywałem bogaty. To drugie jest lepsze. -Sophie Tucker
bywałem-biedny-i-bywałem-bogaty-to-drugie-jest-lepsze
Bogaty Cytaty: Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy. -Adam Mickiewicz
człowiek-święty-jest-równie-jak-stwórca-bogaty-bo-stwórca-z-nim-podziela-wszystkie-swoje-światy
Bogaty Cytaty: Świat jest tak wielki i bogaty, a życie tak pełne różnorodności, że nigdy nie brak okazji do wierszy. -Johann Wolfgang Goethe
Świat-jest-tak-wielki-i-bogaty-a-życie-tak-pełne-różnorodnoś-że-nigdy-nie-brak-okazji-do-wierszy
Bogaty Cytaty: Kształt życia jest tak niewiarygodnie bogaty, że można do każdej z jego niezliczonych istot mieć odrębny stosunek, który żadnego innego nie uszczupla. -Ricarda Huch
kształt-życia-jest-tak-niewiarygodnie-bogaty-że-można-do-każdej-z-jego-niezliczonych-istot-mieć-odrębny-stosunek-który-żadnego-innego-nie
Bogaty Cytaty: Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa jesteś bogaty. -Louis Sabin
nie-znaczenia-ile-masz-pieniędzy-ani-ile-rzeczy-możesz-być-biedakiem-ale-mając-psa-jesteś-bogaty
Bogaty Cytaty: Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje. -Tersteegen
bogaty-jest-ten-kto-żo-posiada-bogatszy-kto-ło-potrzebuje-najbogatszy-kto-wiele-daje
Bogaty Cytaty: Motylek fru­wa na wolności. Jak i w brzuszku miłości. Jak w swej kra­sie piękny i bogaty, Tak i szyb­ko ucieka w zaświaty. Więc i miłość płochą bywa Bo mo­tylków się wyzbywa. -taktojax
Bogaty Cytaty: Nikt nie jest tak bogaty, żeby pogardzić uśmiechem, ani tak biedny, żeby nie móc nim darzyć. -Anonim
nikt-nie-jest-tak-bogaty-żeby-pogardzić-uśmiechem-ani-tak-biedny-żeby-nie-móc-nim-darzyć
Bogaty Cytaty: Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. -Erihc Fromm
nie-jest-bogaty-ten-kto-żo-lecz-ten-kto-żo-daje
Bogaty Cytaty: Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty. -Epikur
jeżeli-będziesz-żył-wed­-swo­jej-na­tury-nig­dy-nie będziesz-bied­ny-żeli-wed­-ludzkich-mniemań- nig­dy-nie będziesz-bogaty
Bogaty Cytaty: Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty. -Epikur
jeżeli-będziesz-żył-wedle-swojej-natury-nigdy-nie-będziesz-biedny-żeli-wedle-ludzkich-mniemań-nigdy-nie-będziesz-bogaty
Bogaty Cytaty: Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarować -Dale Carnegie
nikt-nie-jest-tak-bogaty-aby-mógł-ę-obyć-bez-uśmiechu-i-nikt-nie-jest-tak-ubogi-aby-go-nie-mógł-podarować
Bogaty Cytaty: Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć. -Józef Ignacy Kraszewski
nie-ten-szczęśliwy-kto-bogaty-nie-ten-szczęśliwy-kto-wielki-kto-sławny-ale-ten-kto-umiał-kochać-jak-chrystus-jak-chrystus-przebaczać-jak-on
Bogaty Cytaty: Li­terac­ko Dałabym w pysk Łęckiej, za to, że Wo­kul­skiego nie chciała, Ale ta cwa­na fran­ca w klasztorze się schowała. Sa­ma wyszłabym za Wo­kul­skiego owe­go, bo był ba­jecznie bogaty Ale on gdzieś prze­padł… plan spi­sany na straty. trumanowi Na spowiednika Cudzołożnym grzechy wytyka, sam po agen­cjach bryka. bozce.181 Fraszka pier­wsza kla­sa na in­terne­towe­go lo­vela­sa (; On wszys­tkie pa­nie kochał w sieci Te­raz zde­mas­ko­wany oczy­ma świeci. Fra­jerzy­na myślał „ Ko­bieta stworze­nie głupie przecie” Nie­chaj diabeł duszę z im­be­cyla wyw­lecze !! Margot5  -eskimoska86