Czynu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czynu Cytaty: Słowo - jest czynu testamentem. -Cyprian Kamil Norwid
Czynu Cytaty: Asekuranctwo: listek figowy czynu. -Zbigniew Waydyk
Czynu Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Czynu Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em
od pięknych-słów-da­leko-do czynu
Czynu Cytaty: Myśl jest ziar­nem czynu. -Joseph Murphy
Czynu Cytaty: Bys­trość - dusza wszel­kiego czynu. -Philip Chesterfield
Czynu Cytaty: Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie między gadułami. -Anonim
człowiek-czynu-zawsze-wygląda-niestosownie-między-gadułami
Czynu Cytaty: Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, czynu, wyglądu. -Anonim
przyjaźń-zawiązuje-ę-z-miłoś-zwyczaju-czynu-wyglą
Czynu Cytaty: Wiedza bez czynu jest jak śnieg w gorącym piecu. -H. Jackson Brown
wiedza-bez-czynu-jest-jak-śnieg-w-gorącym-piecu
Czynu Cytaty: Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu. -Aleksander Świętochowski
miłość-stworzyła-wiele-cudów-nienawiść-ani-jednego-dobrego-czynu
Czynu Cytaty: Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia. -Henryk Elzenberg
nie-nic-piękniejszego-jak-człowiek-czynu-zdolny-do-myślenia-i-czucia
Czynu Cytaty: Pot­rze­ba jest bodźcem myśli, myśl pod­nieca do czynu. -John Steinbeck
pot­rze­ba-jest bodźcem-myśli-myśl-pod­nieca-do czynu
Czynu Cytaty: To właśnie skutkiem, klątwą złego czynu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia. -Fryderyk Schiller
to-właśnie-skutkiem-klątwą-złego-czynu-że-ze-zła-biorąc-w-zło-ę-rozkorzenia
Czynu Cytaty: Nasz osąd jakiegoś czynu nie jest nigdy osądem tej jego strony, za którą Bóg nagradza albo karze. -Robert Musil
nasz-osąd-jakiegoś-czynu-nie-jest-nigdy-osądem-tej-jego-strony-za-którą-bóg-nagradza-albo-karze
Czynu Cytaty: Niecnego czynu nie ukryją piękne słowa, a oszczerstwa nie zabrudzą szlachetnego. -Demokryt
niecnego-czynu-nie-ukryją-piękne-słowa-a-oszczerstwa-nie-zabrudzą-szlachetnego
Czynu Cytaty: Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel. -Henri Bergson
myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel
Czynu Cytaty: Do pięknego czynu trzeba dwóch przymiotów: dobroci, żeby go natchnęła i mocy duszy, żeby go spełniła. -Klementyna Hoffmanowa
do-pięknego-czynu-trzeba-dwóch-przymiotów-dobroci-żeby-go-natchnęła-i-mocy-duszy-żeby-go-spełła
Czynu Cytaty: ...w państwie despotycznym, gdzie nie ma ani honoru, ani cnoty, do czynu może skłonić jedynie nadzieja korzyści. -Montesquieu
w-państwie-despotycznym-gdzie-nie-ani-honoru-ani-cnoty-do-czynu-może-skłonić-jedynie-nadzieja-korzyś
Czynu Cytaty: Słowo - jest czynu testamentem; czego się nie może czynem dopiąć, to się w słowie testuje - przekazuje... -Cyprian Kamil Norwid
słowo-jest-czynu-testamentem-czego-ę-nie-może-czynem-dopiąć-to-ę-w-słowie-testuje-przekazuje
Czynu Cytaty: Zawrzeć małżeństwo z rozsądku znaczy w większości wypadków zebrać wszystek swój rozum dla popełnienia najbardziej szalonego czynu, jakiego dokonać może człowiek. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zawrzeć-łżeństwo-z-rozsądku-znaczy-w-większoś-wypadków-zebrać-wszystek-swój-rozum-dla-popełnienia-najbardziej-szalonego-czynu-jakiego
Czynu Cytaty: Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. -Maria Konopnicka
proście-wy-boga-o-takie-mogiły-które-łez-nie-chcą-skarg-żałoś-lecz-dają-sercom-moc-czynu-zdrój-ły-na-dzień-przyszłoś
Czynu Cytaty: Polacy mimo męstwa - naród płochy, wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę. Fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do czynu ochoty i siły brak. -Stefan Batory
polacy-mimo-męstwa-naród-płochy-wytrwałoś-nie-zabawę-woli-ż-pracę-fantazji-żo-ale-gdy-ę-na-słowa-wyczerpią-do-czynu-ochoty-i-ły-brak
Czynu Cytaty: Grzech leży zawsze tylko na drodze od myśli do czynu. Jeżeli nie ma go na tej drodze, to znaczy, że nie ma go wcale. -Zofia Nałkowska
grzech-ży-zawsze-tylko-na-drodze-od-myśli-do-czynu-jeżeli-nie-go-na-tej-drodze-to-znaczy-że-nie-go-wcale
Czynu Cytaty: Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia. -Georges Duhamel
nie-takiego-wielkiego-czynu-który-by-nie-powstał-z-jakiegoś-wielkiego-marzenia
Czynu Cytaty: Stwier­dził Mao Ze­dong w królew­skich pałacach Pekinu: Siła po­lityczna wy­ras­ta z lu­fy karabinu. Wtem na kości potylicznej poczuł ciało metaliczne... To był Liu Szaoqi: Przejdźmy za­tem od słów do czynu. -Radziem
Czynu Cytaty: W życiu mu­sisz po­myśleć co chcesz ro­bić,a po­tem po pros­tu wstań i zrób to, na nic zda się bez­czyn­ność wy­pełniająca tak wiele chwil...Po pros­tu przejdź od słowa do czynu. -kate-em
w życiu-mu­sisz-po­myść-co chcesz-ro­bića-po­tem-po pros­-wstań-i zrób-to-na nic-zda ę-bez­czyn­ność-wy­pełniająca-tak-wiele
Czynu Cytaty: Różnica między człowiekiem obyczajnym i człowiekiem honoru polega na tym, że ten drugi żałuje niegodnego czynu, nawet wtedy, jeśli przyniósł mu on korzyść i nie został na jego popełnieniu przyłapany. -Henry Louis Mencken
Czynu Cytaty: Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia. -Janusz Korczak
mamy-dwa-wyrazy-swoboda-i-wolność-swoboda-zda-mi-ę-oznacza-posiadanie-rozporządzam-swą-osobą-w-wolnoś-mamy-pierwiastek-woli-a-więc-czynu
Czynu Cytaty: Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Czynu Cytaty: Kto nie zignoruje czynu, nie zignoruje jego. -Seneka
kto-nie-zignoruje-czynu-nie-zignoruje-jego
Czynu Cytaty: Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości. -Kenneth Ring
Czynu Cytaty: Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu