Dobro Cytaty

Dobro Cytaty: Bóg na tym świecie oddzielił dobro od siły i dla siebie zachował dobro. Jego rozkazy mają formę próśb. -Simone Weil


bóg-na-tym-świecie-oddzielił-dobro-od-ły-i-dla-siebie-zachował-dobro-jego-rozkazy-mają-formę-próśb
Dobro Cytaty: Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe złe wielkie dobro zepsuje. -Andrzej Maksymilian Fredro


małe-dobro-wielkiego-złego-nie-ozdobi-ani-naprawi-łe-złe-wielkie-dobro-zepsuje
Dobro Cytaty: Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje. -Aleksander Fredro


małe-dobro-wielkiego-złego-nie-ozdobi-ani-naprawi-łe-zło-wielkie-dobro-zepsuje
Dobro Cytaty: Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. -Jan Paweł II


Dobro Cytaty: Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc. -Samuel Coleridge


Życie-nasze-byłoby-piękne-gdybyśmy-dostrzegali-to-co-niweczy-nasze-dobro-najbardziej-zaś-dobro-niweczy-przesąd-że-może-nam-dać-przemoc
Dobro Cytaty: Kocha się ludzi, tak jak rolnik kocha ziemię: za to, co się w nich włożyło; nie tyle za dobro doznane, ile za dobro, które myśmy im wyświadczyli. -Henryk Elzenberg


kocha-ę-ludzi-tak-jak-rolnik-kocha-ziemię-za-to-co-ę-w-nich-włożyło-nie-tyle-za-dobro-doznane-ile-za-dobro-które-myśmy-im-wyświadczyli
Dobro Cytaty: Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Dobro Cytaty: Dusza smakuje tyle rozkoszy w panowaniu nad innymi duszami] ci nawet, którzy kochają dobro, tak bardzo kochają siebie samych, iż nie ma nikogo, kto by, na swoje nieszczęście, nie musiał się mieć na baczności przed swymi dobrymi intencjami: i w istocie, nasze uczynki zależą od tylu rzeczy, że tysiąc razy łatwiej jest czynić dobro, niż dobrze je czynić. -Montesquieu


Dobro Cytaty: Dobro ludu najwyższym prawem. -Cyceron


dobro-ludu-najwyższym-prawem
Dobro Cytaty: Kochać znaczy czynić dobro. -Lew Tołstoj


Dobro Cytaty: Dobro nie walczy ze złem, a leczy je. -Eugeniusz Kołda


Dobro Cytaty: Dobro i zło zawsze z sobą graniczą. -Eurypides


dobro-i-zło-zawsze-z-sobą-graniczą
Dobro Cytaty: Dobro stoi wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


Dobro Cytaty: Dopóki czas macie, dobro czyńcie. -Paweł z Tarsu Św


Dobro Cytaty: Swoją pracę prze­mieniaj w dobro. -kamilka88


swoją-pracę-prze­mieniaj-w dobro
Dobro Cytaty: Dobro tylko rzadko wypływa z dobrej rady. -George Gordon Byron


Dobro Cytaty: Zło, które ci wyrządzono, zamieniaj w sobie na dobro. -Mikołaj Gogol


zło-które-wyrządzono-zamieniaj-w-sobie-na-dobro
Dobro Cytaty: Z nadmiaru zła rodzi się niekiedy dobro! -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse