Dotyka Cytaty

Dotyka Cytaty: Mistycyzm dotyka z bliska erotyzmu. -Guillaume Appolinaire


Dotyka Cytaty: Nie każda mu­zyka ser­ca dotyka. -Bujak Bogusław


Dotyka Cytaty: Nie dotyka zawiść środka: do szczytów zwykle dąży. -Tytus Liwiusz


nie-dotyka-zawiść-środka-do-szczytów-zwykle-dąży
Dotyka Cytaty: Kobiecie miły jest taki dotyk, który jej nie dotyka. -Wiesław Malicki


kobiecie-miły-jest-taki-dotyk-który-jej-nie-dotyka
Dotyka Cytaty: Sztuka porzuca gościniec ubity; Dotyka tylko otchłani lub szczyty. -Deotyma


sztuka-porzuca-gościniec-ubity-dotyka-tylko-otchłani-lub-szczyty
Dotyka Cytaty: Wzro­kiem dotyka Jędrnych ciał na brze­gu fal Męska nieśmiałość. -RedRose


wzro­kiem-dotyka-jędrnych-ciał-na brze­gu-fal-męska-nieśmiałość
Dotyka Cytaty: samotnych także ktoś całuje pieści dotyka to wiatr sa­mot­nych scala  -Angel Des Penseurs


samotnych-także-ktoś-całuje-pieś-dotyka-to-wiatr-­­nych-scala 
Dotyka Cytaty: Nic tak nie ujawnia prawdziwego charakteru człowieka jak żart, który go dotyka. -Georg Christoph Lichtenberg


nic-tak-nie-ujawnia-prawdziwego-charakteru-człowieka-jak-żart-który-go-dotyka
Dotyka Cytaty: Delikatniejszą nad kwiat jest miłość. Jakże wielu ją zna i dotyka jej lekko a miękko, by nie zadać bólu. -Tirukkurel


delikatniejszą-nad-kwiat-jest-miłość-jakże-wielu-ją-zna-i-dotyka-jej-lekko-a-miękko-by-nie-zadać-bólu
Dotyka Cytaty: Wielkie to szczęście dla księcia, gdy żyje wśród ludzi prawdomównych. Otoczonego zaś pochlebcami dotyka nieszczęście, spędza bowiem życie wśród wrogów. -Montesquieu


wielkie-to-szczęście-dla-księcia-gdy-żyje-wśród-ludzi-prawdomównych-otoczonego-zaś-pochlebcami-dotyka-nieszczęście-spędza-bowiem-życie
Dotyka Cytaty: Niesprzyjający los nigdy nie dotyka tych, których los sprzyjający nie zdołał omamić. -Benjamin Franklin


niesprzyjający-los-nigdy-nie-dotyka-tych-których-los-sprzyjający-nie-zdołał-omamić
Dotyka Cytaty: w ka­ted­rze no­cy cicho płynie modlitwa zmo­ry usypia spokój dob­re­go ducha mnie dotyka w zwier­ciad­le ziszcza się sen klątwa zni­ka jak przeg­na­ne wid­mo śmierci noc ot­wiera prze­de mną no­wy dzień  -mac790


Dotyka Cytaty: kiedy zwiet­rzało na siłe to co wo­ni nieznajomo tyl­ko słowo zostaje niesa­mowi­te zjawisko pi­sane czy mówione z tej strony pachnie dźwięczy dotyka to niemożliwe rzeczą sceptycy a wys­tar­czy li zam­knąć oczy i uwierzyć  -Papużka


Dotyka Cytaty: Największe zło, śmierć, nie dotyka nas ani trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, nie ma nas. -Samos


największe-zło-śmierć-nie-dotyka-nas-ani-trochę-gdyż-póki-jesteśmy-nie-śmierci-a-odkąd-jest-śmierć-nie-nas
Dotyka Cytaty: Zło najstraszliwsze, śmierć, nie dotyka nas wcale, bo póki my jesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, nie ma nas. -Epikur


zło-najstraszliwsze-śmierć-nie-dotyka-nas-wcale-bo-póki-my-jesteśmy-nie-śmierci-a-kiedy-jest-śmierć-nie-nas
Dotyka Cytaty: w snu no­cy letniej przys­tro­jona koszulę z uśmie­chem lus­trując mo­je rozbudzenie brniesz w dół ciała zbocza go­niąc za spełnieniem zaczy­nasz mnie echem in­tymne­go westchnienia za­kaza­nym słowem na końcu języka mówisz co się dzieje gdy noc dnia dotyka Odys, marzec 2015 (do


Dotyka Cytaty: Widzę piekną panienkę; jej ko­lorową sukienkę; Widzę jak oczkiem miga; Jak zgrab­nie nóżką dotyka; jak ko­kietu­je wdziękiem; jak ba­wi się dźwiękiem; składa zda­nia pośpiesznie; po­jedyn­cze, złożone wcześnie; Nad kwiat­kiem się pochyla; ma­lut­kim nos­kiem woń wdycha; Lecz światełko miga; I ciem­ność dzień wypycha; Piękna pa­nien­ka znika... Lecz ciągle trwa muzyka.. A co myślisz o tym? Ka­walerze złoty pragnący pa­nien­ki cnoty zos­ta­wiony na mieliźnie z wielką raną na pop­rzed­niej bliźnie. -Rafeq


Dotyka Cytaty: za­pat­rzyłem się w oczu głębię sza­ro srebrną uj­rzałem ciebie całą na­gości królewno stoisz opar­ta dłonią na moim spojrzeniu kiedy do­tyka ciebie w każdym zagłębieniu na pier­si krągłej sut­ki ster­czą pięknie pępek ku­si powabny że aż ser­ce mięknie spoglądam tam gdzie piękno naj­większe widnieje co z te­go że ser­ce zmiękło gdy żądza twardnieje spoj­rze­nie ud dotyka ko­lana rozchyla do stóp obu przypadam bom uj­rzał motyla na ciele cudnym sku­pia się uwaga wyob­raźnia szaleje piękna jes­teś naga Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin