Drugim Cytaty

Drugim Cytaty: Kochać - w kimś drugim siebie pokonać. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Drugim Cytaty: Milczenie jest po mowie drugim mocarstwem świata. -Jean Baptiste Henri Lacordaire


Drugim Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. -Dante Alighieri


nadzieja-przychodzi-do-człowieka-wraz-z-drugim-człowiekiem
Drugim Cytaty: Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać. -Alojzy Żółkiewski


Łatwiej-niektórym-książkę-napisać-ż-drugim-ją-przeczytać
Drugim Cytaty: Wolałbym być pierwszym tutaj, niż drugim w Rzymie. -Juliusz Cezar


wolałbym-być-pierwszym-tutaj-ż-drugim-w-rzymie
Drugim Cytaty: Miłość jest wychodzeniem od siebie, by pójść na spotkanie z drugim człowiekiem. -Andrew Marvell


miłość-jest-wychodzeniem-od-siebie-by-pójść-na-spotkanie-z-drugim-człowiekiem
Drugim Cytaty: Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon


zdrowie-jest-najpierwszym-dobrem-uroda-drugim-a-bogactwo-trzecim
Drugim Cytaty: Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon


zdrowie-jest-najpierwszym-darem-uroda-drugim-a-bogactwo-trzecim
Drugim Cytaty: Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim. -Mark Twain


chcąc-doznać-peł-szczęścia-trzeba-dzielić-z-kimś-drugim
Drugim Cytaty: Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim -Mark Twain


chcąc-doznać-peł-szczęścia-trzeba-dzielić-z-kimś-drugim
Drugim Cytaty: Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim -Jean-Paul Sartre


kto-wierzy-w-obecność-dobra-w-drugim-człowieku-rozbudza-w-nim
Drugim Cytaty: Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim. -Jean Paul


kto-wierzy-w-obecność-dobra-w-drugim-człowieku-rozbudza-w-nim
Drugim Cytaty: Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. -Heraklit z Efezu


wiedza-jest-drugim-słońcem-dla-tych-którzy-ją-posiadają
Drugim Cytaty: Nie chciałbym być drugim mężem wdowy, a tym bardziej pierwszym. -Anonim


nie-chciałbym-być-drugim-mężem-wdowy-a-tym-bardziej-pierwszym
Drugim Cytaty: Słowa spadające jedno po drugim na papier można by nazwać kroplami duszy. -Wiktor Hugo


słowa-spadają-jedno-po-drugim-na-papier-można-by-nazwać-kroplami-duszy
Drugim Cytaty: zu­pełny bezczyn między jed­nym a drugim śmierć w ser­cu życie  -Cykam


zu­pełny-bezczyn-między-jed­nym-a drugim-śmierć-w ser­cu-życie 
Drugim Cytaty: A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie! Dzisiejszym idealistom -Adam Asnyk


a-ten-zwycięzcą-kto-drugim-da-najwięcej-światła-od-siebie-dzisiejszym-idealistom
Drugim Cytaty: Życie dzieli się na dwa okresy: w pierwszym hulamy, w drugim wygłaszamy kazania. -Will Durant


Życie-dzieli-ę-na-dwa-okresy-w-pierwszym-hulamy-w-drugim-wygłaszamy-kazania