Dusza Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dusza Cytaty: Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos
dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Dusza Cytaty: O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy. -Adam Mickiewicz
o-ile-ę-dusza-wzruszy-tyle-boga-wzruszy-o-ile-dusza-w-bogu-o-tyle-bóg-w-duszy
Dusza Cytaty: przez tą miłość dusza ma zma­teriali­zowała się bez reszty fun­kcjo­nuję, stąpam po ziemi śmielej niż wte­dy, gdy nie chciałam zejść do ludzi, a musiałam mam ciało, czuję jak mnie dotykasz całujesz, żyję żyję Tobą wcześniej sobą tyl­ko żyłam tyl­ko duszą byłam, tyl­ko duszą fan­tasma­gorie, które przek­ra­dały się przez moją głowę nieprzerwanie uno­siły mnie nad ziemią nad chaosem nad ludźmi nos­talgiczną samotność wy­pełniłeś swym istnieniem mi­liony słów zagłuszają myśli te myśli, które usypiały i te które zabijały  -wenaa01
Dusza Cytaty: A czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie pod­gwiez­dnej podróży pop­rzez stu­lecia za­miast tych krótkich lat żywo­ta? Czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie szu­kać praw­dy przez wie­czność za­miast przez ten mar­ny czas zwykłego życia?  -R » Anne Rice » Wampir Vittorio
Dusza Cytaty: Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu. -Maria Grossek - Korycka
Dusza Cytaty: Wypiłem duszą duszę kałamarza. -Jan Nepomucen Kamiński
Dusza Cytaty: Dusza nie wychodzi na fotografii. -Jan Twardowski
Dusza Cytaty: Podła dusza, istota, nędza. -Anonim
podła-dusza-istota-nędza
Dusza Cytaty: Dusza nie wychodzi na fotografii. -Jan Twardowski
dusza-nie wychodzi-na fotografii
Dusza Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Dusza Cytaty: Ciało jest duszą kobiety. -Nikos Kazantzakis
Dusza Cytaty: Ro­zum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Dusza Cytaty: Wczasy metafizyczne: pod duszą. -Zbigniew Waydyk
Dusza Cytaty: Zwięzłość jest duszą dowcipu. -William Shakespeare
Dusza Cytaty: Rozum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Dusza Cytaty: Ko­bieca dusza jest strefą erogenną. -Raquel Welch
ko­bieca-dusza-jest strefą-erogenną
Dusza Cytaty: Dam­ska dusza, męska pasja. -PoznajPrawdę
Dusza Cytaty: Kobieca dusza łzami się karmi. -Wasilij Rozanow
Dusza Cytaty: Kobieca dusza jest strefą erogenną. -Raquel Welch
kobieca-dusza-jest-strefą-erogenną
Dusza Cytaty: Najpierw powstała dusza, potem ciało. -Platon
najpierw-powstała-dusza-potem-ciało
Dusza Cytaty: Los i dusza to naz­wy te­go sa­mego pojęcia. -Novalis
los-i dusza-to naz­wy-te­go-­mego-pojęcia
Dusza Cytaty: Przy­jaciele - jed­na dusza w dwóch ciałach. -Arystoteles
przy­jaciele- jed­na-dusza-w dwóch-ciałach
Dusza Cytaty: Przy­jaciel to jed­na dusza w dwóch ciałach. -Diogenes Laertios z Cylicji
Dusza Cytaty: Gdy sprze­dajesz ciało, to dusza płaci. -Papillondenuit
gdy-sprze­dajesz-ciało-to dusza-płaci
Dusza Cytaty: Dusza to rodzaj og­nia, który ożywia ciało. -Demokryt
dusza-to rodzaj-og­nia-który-ożywia-ciało
Dusza Cytaty: Bys­trość - dusza wszel­kiego czynu. -Philip Chesterfield
Dusza Cytaty: Do­tykam Cię duszą, bo tyl­ko nią mogę... -ktos-do-kochania
Dusza Cytaty: Zaczarowana, Twoją ma­giczną duszą. Do­tykam nieba. -cytlopka
zaczarowana-twoją-­giczną-duszą-do­tykam-nieba
Dusza Cytaty: Dusza prag­nie pos­tu, ciało karnawału. -Jacek Kaczmarski
Dusza Cytaty: Z własną duszą też trzeba się spotkać. -Anonim
z-własną-duszą-też-trzeba-ę-spotkać
Dusza Cytaty: Los i dusza to nazwy tego samego pojęcia. -Novalis
los-i-dusza-to-nazwy-tego-samego-pojęcia
Dusza Cytaty: Dusza się rusza tyl­ko dwa razy. -topik
dusza ę-rusza-tyl­ko-dwa-razy
Dusza Cytaty: Jes­teś duszą Wszechświata i duszy Wszechświatem!  -Julian Tuwim
jes­teś-duszą-wszechświata-i duszy-wszechświatem 
Dusza Cytaty: Dusza po­pełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany. -Isokrates
dusza-po­pełnia-błędy-gdy-umysł-jest zdemoralizowany
Dusza Cytaty: Nie można walczyć z tym, co dusza sobie wybierze -Witold Gombrowicz
nie-można-walczyć-z-tym-co-dusza-sobie-wybierze