Dusza Cytaty

Dusza Cytaty: Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos


dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Dusza Cytaty: O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy. -Adam Mickiewicz


o-ile-ę-dusza-wzruszy-tyle-boga-wzruszy-o-ile-dusza-w-bogu-o-tyle-bóg-w-duszy
Dusza Cytaty: przez tą miłość dusza ma zma­teriali­zowała się bez reszty fun­kcjo­nuję, stąpam po ziemi śmielej niż wte­dy, gdy nie chciałam zejść do ludzi, a musiałam mam ciało, czuję jak mnie dotykasz całujesz, żyję żyję Tobą wcześniej sobą tyl­ko żyłam tyl­ko duszą byłam, tyl­ko duszą fan­tasma­gorie, które przek­ra­dały się przez moją głowę nieprzerwanie uno­siły mnie nad ziemią nad chaosem nad ludźmi nos­talgiczną samotność wy­pełniłeś swym istnieniem mi­liony słów zagłuszają myśli te myśli, które usypiały i te które zabijały  -wenaa01


Dusza Cytaty: A czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie pod­gwiez­dnej podróży pop­rzez stu­lecia za­miast tych krótkich lat żywo­ta? Czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie szu­kać praw­dy przez wie­czność za­miast przez ten mar­ny czas zwykłego życia?  -R » Anne Rice » Wampir Vittorio


Dusza Cytaty: Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu. -Maria Grossek - Korycka


Dusza Cytaty: Wypiłem duszą duszę kałamarza. -Jan Nepomucen Kamiński


Dusza Cytaty: Dusza nie wychodzi na fotografii. -Jan Twardowski


Dusza Cytaty: Podła dusza, istota, nędza. -Anonim


podła-dusza-istota-nędza
Dusza Cytaty: Dusza nie wychodzi na fotografii. -Jan Twardowski


dusza-nie wychodzi-na fotografii
Dusza Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield


Dusza Cytaty: Ciało jest duszą kobiety. -Nikos Kazantzakis


Dusza Cytaty: Ro­zum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Dusza Cytaty: Wczasy metafizyczne: pod duszą. -Zbigniew Waydyk


Dusza Cytaty: Zwięzłość jest duszą dowcipu. -William Shakespeare


Dusza Cytaty: Rozum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Dusza Cytaty: Ko­bieca dusza jest strefą erogenną. -Raquel Welch


ko­bieca-dusza-jest strefą-erogenną
Dusza Cytaty: Dam­ska dusza, męska pasja. -PoznajPrawdę


Dusza Cytaty: Kobieca dusza łzami się karmi. -Wasilij Rozanow