Filozofii Cytaty

Filozofii Cytaty: Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia. -Kostis Palamas


filozof-sprawdza-ę-w-filozofii-myśli-poeta-w-filozofii-wzruszenia
Filozofii Cytaty: Aforyzmy są dowcipami filozofii. -Anonim


aforyzmy-są-dowcipami-filozofii
Filozofii Cytaty: U początku filozofii stoi - zdziwienie. -Arystoteles


u-początku-filozofii-stoi-zdziwienie
Filozofii Cytaty: Kpić z filozofii to filozofować na prawdę. -Blaise Pascal


kpić-z-filozofii-to-filozofować-na-prawdę
Filozofii Cytaty: Afo­ryzm to fast food filozofii. -Ryszard Podlewski


Filozofii Cytaty: Obiek­ty­wizm to for­ma re­wanżu wo­bec filozofii. -StachuKrankiela


obiek­ty­wizm-to for­-re­wanżu-wo­bec-filozofii
Filozofii Cytaty: Afo­ryz­my są dow­ci­pami filozofii. -Vauvenargues


afo­ryz­my-są dow­­pami-filozofii
Filozofii Cytaty: Drwić sobie z filozofii, znaczy naprawdę filozofować. -Blaise Pascal


drwić-sobie-z-filozofii-znaczy-naprawdę-filozofować
Filozofii Cytaty: Miłość jest potężniejszą od siły i mądrzejszą od filozofii. -Oscar Wilde


miłość-jest-potężniejszą-od-ły-i-mądrzejszą-od-filozofii
Filozofii Cytaty: Pewnik filozofii polskiej: tańczę, więc jestem. -Jan Ignacy Niecisław Baudouin De Courtenay


Filozofii Cytaty: Jas­ność jest uczci­wością filozofii. -Vauvenargues


jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii
Filozofii Cytaty: Nowożytny materializm jest nawozem, który ma użyźnić ziemię dla filozofii. -Artur Schopenhauer


nowożytny-materializm-jest-nawozem-który-użyźć-ziemię-dla-filozofii
Filozofii Cytaty: Pierwszym nauczycielem filozofii jakiego miała ludzkość, był wąż w raju. -Baus


pierwszym-nauczycielem-filozofii-jakiego-miała-ludzkość-był-wąż-w-raju
Filozofii Cytaty: Mała dawka filozofii czyni z człowieka ateistą, duża zwraca go ku religii. -Franciszek Bacon


mała-dawka-filozofii-czyni-z-człowieka-ateistą-ża-zwraca-go-ku-religii
Filozofii Cytaty: No­wożyt­ny ma­terializm jest na­wozem, który ma użyźnić ziemię dla filozofii. -Arthur Schopenhauer


no­wożyt­ny-­terializm-jest na­wozem-który- użyźć-ziemię-dla-filozofii
Filozofii Cytaty: Filozofia nie ma bezcennych wyników, lecz studiowanie filozofii daje wyniki bezcenne. -Anonim


filozofia-nie-bezcennych-wyników-lecz-studiowanie-filozofii-daje-wyniki-bezcenne
Filozofii Cytaty: Nie ma ludzi niezastąpionych. W razie potrzeby szewcy pieką ciastka, a głupcy uczą filozofii. -Anonim


nie-ludzi-niezastąpionych-w-razie-potrzeby-szewcy-pieką-ciastka-a-głupcy-uczą-filozofii
Filozofii Cytaty: To, co jest wytworzone z formy czystej myśli, a nie mocą autorytetu, tylko to należy do filozofii. -Fryderyk Hegel


to-co-jest-wytworzone-z-formy-czystej-myśli-a-nie-mocą-autorytetu-tylko-to-należy-do-filozofii