Gwiazd Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Gwiazd Cytaty:
Gwiazd Cytaty: W dotyku skóry czuć zasłonę gwiazd. -Zbigniew Jerzyna
w-dotyku-skóry-czuć-zasłonę-gwiazd
Gwiazd Cytaty: Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. -Kedar
szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
Gwiazd Cytaty: Mi­gocą w takt uro­da gwiazd zniewala gdy nu­ci im noc  -to_tylko_łzy
mi­gocą-w takt-uro­da-gwiazd-zniewala-gdy-nu­-im noc 
Gwiazd Cytaty: Ze wszys­tkich gwiazd na niebie pragnęłam całować Two­je Łzy.... -Aroza
ze wszys­tkich-gwiazd-na niebie-pragnęłam-całować-two­-Łzy
Gwiazd Cytaty: Sznur gwiazd na niebie. Wzdychają zakochani. Roz­koszne myśli. -PINGWINIOWATY
sznur-gwiazd-na niebie-wzdychają-zakochani-roz­koszne-myśli
Gwiazd Cytaty: Miłość jest jak światło gwiazd - nie umiera nigdy. -Harlan Coben
miłość-jest jak światło-gwiazd- nie umiera-nigdy
Gwiazd Cytaty: Gwiazd, które widzi­my na niebie, być może już nie ma. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Gwiazd Cytaty: Biedny, kto gwiazd nie widzi bez uderzenia w zęby. -Stanisław Jerzy Lec
biedny-kto-gwiazd-nie-widzi-bez-uderzenia-w-zęby
Gwiazd Cytaty: Otu­lony mgłą Wieczór z mi­liardów gwiazd -  Grud­niowy spacer. -fyrfle
otu­lony-mgłą-wieczór-z mi­liardów-gwiazd- -grud­niowy-spacer
Gwiazd Cytaty: Na niebie bal gwiazd Chłod­ne dłonie, policzki Ra­dość rozgrzewa K.A.Sz. 03.04.2016r. -Cris
na-niebie-bal-gwiazd-chłod­ne-dłonie-policzki-ra­dość-rozgrzewa-kasz-03042016r
Gwiazd Cytaty: W górę, wzwyż! aż póki gwiazd własnych nie ujrzysz pod twymi stopami! -Zaratustra
w-górę-wzwyż-aż-póki-gwiazd-własnych-nie-ujrzysz-pod-twymi-stopami
Gwiazd Cytaty: Wie­czor­na ciem­ność, Otu­lona ciepłem gwiazd. Budzi tęsknotę. -cytlopka
wie­czor­na-ciem­ność-otu­lona-ciepłem-gwiazd-budzi-tęsknotę
Gwiazd Cytaty: Gwiazd blask przyciąga Wy­pat­ru­jesz jedynej Mi­goczę imię Krys­ty­na Sz. 22.07.2014r. -krysta
gwiazd-blask-przyciąga-wy­pat­ru­jesz-jedynej-mi­goczę-imię-krys­ty­na-sz-22072014r
Gwiazd Cytaty: Sa­mot­ny wśród gwiazd, sreb­rny król wa­bi cienie, w wspom­nień wtulenie. -Vergil
sa­­ny-wśród-gwiazd-sreb­rny-król-wa­bi-cienie-w-wspom­nień-wtulenie
Gwiazd Cytaty: Ciepłe spojrzenia Tulą nasze wspomnienia Oczu blask jak gwiazd K.A.Sz. 19.08.2015r. -Cris
ciepłe-spojrzenia-tulą-nasze-wspomnienia-oczu-blask-jak gwiazd-kasz-19082015r
Gwiazd Cytaty: Za­ziele­nił maj W słońcu, deszczu skąpany Nocą w blas­ku gwiazd Krys­ty­na A.Sz. 14.05.2016r. -krysta
za­ziele­ł-maj-w-słońcu-deszczu-skąpany-nocą-w blas­ku-gwiazd-krys­ty­na-asz-14052016r
Gwiazd Cytaty: Niebiański widok Blask gwiazd roz­jaśnił tę noc Je­sien­na salsa Krys­ty­na Sz. 12.08.2014r. -krysta
niebiański-widok-blask-gwiazd-roz­jaśł-tę noc-je­­na-salsa-krys­ty­na-sz-12082014r
Gwiazd Cytaty: Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. -Walter Moers
od gwiazd-pochodzi­my-i ku gwiaz­dom-zmie­rza­my-Życie jest ­dynie-podróżą-w nieznane
Gwiazd Cytaty: Słod­ki zapach do­tyku smak Ciał szaleństwo gwiazd blask Lu­bimy oboje or­gazmu brzask  -taktojax
słod­ki-zapach-do­tyku-smak-ciał-szaleństwo-gwiazd-blask-lu­bimy-oboje-or­gazmu-brzask 
Gwiazd Cytaty: Źre­nic wątły blask, od­chodzi, mar­twy w czas gwiazd. Cicho się żegna. -Vergil
Źre­nic-wątły-blask-od­chodzi-mar­twy-w czas-gwiazd-cicho ę-żegna
Gwiazd Cytaty: Mgłami sku­ty wiatr, pus­ty - pod wes­tchnieniem gwiazd, mil­knąc wtu­la czas. -Vergil
mgłami-sku­ty-wiatr-pus­ty- pod-wes­tchnieniem-gwiazd-mil­knąc-wtu­-czas
Gwiazd Cytaty: Na­wet jeśli niebo wa­li Ci się na głowę, nie za­pomi­naj, że jes­teś wśród gwiazd. -respirer
na­wet-śli-niebo-wa­li-ci ę-na głowę-nie za­pomi­naj-że jes­teś-wśród-gwiazd
Gwiazd Cytaty: Za­bierz mnie na księżyc, umieść na jed­nej z gwiazd, a obiecuję pil­no­wać Cię na krok. -opuszczona
za­bierz-mnie-na księżyc-umieść-na jed­nej-z gwiazd-a obiecuję-pil­no­wać-cię-na krok
Gwiazd Cytaty: O szczęście py­tałam gwiazd, o smut­ku roz­ma­wiam z deszczem. Dokądkol­wiek pójdę, pióro będzie mi wieszczem. -zielarka1
o szczęście-py­łam-gwiazd-o smut­ku-roz­­wiam-z deszczem-dokądkol­wiek pójdę-pióro-będzie-mi wieszczem
Gwiazd Cytaty: Każdy ma swoją tajemną jamę, dokąd nie przenikają zdarzenia zdeterminowane przez Bóg wie jakie układy gwiazd. -Dana Dumitriu
każdy-swoją-tajemną-jamę-dokąd-nie-przenikają-zdarzenia-zdeterminowane-przez-bóg-wie-jakie-układy-gwiazd
Gwiazd Cytaty: Ten moment naprawdę istnieje, to chwila, w której spływa na nas cała siła gwiazd i pozwala nam czynić cuda. -Paulo Coelho
ten-moment-naprawdę-istnieje-to-chwila-w-której-spływa-na-nas-cała-ła-gwiazd-i-pozwala-nam-czynić-cuda
Gwiazd Cytaty: Przez cier­nie do gwiazd. Per as­pe­ra ad as­tra. (łac.) To the stars through dif­fi­cul­ties. (ang.) Přes překážky ke hvězdám. (czes.)  -Seneka Młodszy
przez-cier­nie-do gwiazd-per-as­pe­ra-ad as­tra-łac-to-the-stars-through-dif­fi­cul­ties-ang-přes-překážky-ke hvězdám-czes 
Gwiazd Cytaty: Mi­liony, mi­liony gwiazd. I księżyc. Pełnia księżyca...A te­raz idź już. -agusia96
mi­liony-mi­liony-gwiazd-i księżyc-pełnia księżycaa-te­raz-idź-już
Gwiazd Cytaty: Niewiedza to noc umysłu, ale noc bez gwiazd i księżyca. -Oscar Konfucjusz
niewiedza-to-noc-umysłu-ale-noc-bez-gwiazd-i-księżyca
Gwiazd Cytaty: Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna. -Franciszek Salezy Św
miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna
Gwiazd Cytaty: Wpatrując się w Niebo nie warto szukać gwiazd, lecz Drogi - i nie tej Mlecznej, a wiecznej. -Ewa Glińska
wpatrując-ę-w-niebo-nie-warto-szukać-gwiazd-lecz-drogi-i-nie-tej-mlecznej-a-wiecznej
Gwiazd Cytaty: Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu. -Nick Drake
ty możesz-wyb­rać-drogę-wiodącą-do gwiazd-ja wolę-drogę-która-zap­ro­wadzi-mnie-do celu
Gwiazd Cytaty:
Świat-jest jak pe­rełka-gwiazd-na niebie-poz­naw­szy- poz­na­my-też-siebie-~pa­weł-rychlica 
Gwiazd Cytaty: Nawet głupcy wiedzą, że nie można dosięgnąć gwiazd, ale nie powstrzymuje to ludzi mądrych od podjęcia takich prób. -Harry Anderson
nawet-głupcy-wiedzą-że-nie-można-dosięgnąć-gwiazd-ale-nie-powstrzymuje-to-ludzi-mądrych-od-podjęcia-takich-prób