Istnieje Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Istnieje Cytaty: Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go. -Thomas A. Edison
jeżeli-istnieje-sposób-by-zrobić-coś-lepiej-znajdę-go
Istnieje Cytaty: Istnieje bardzo perfidny sposób kłamania - przez milczenie. -Robert Louis Stevenson
istnieje-bardzo-perfidny-sposób-kłamania-przez-milczenie
Istnieje Cytaty: Istnieje skromność, która jest tylko płaszczem wyniosłości. -Sylvana Carmen
istnieje-skromność-która-jest-tylko-płaszczem-wyniosłoś
Istnieje Cytaty: Zawsze istnieje moment, kiedy ciekawość staje się grzechem. -Anatol France
zawsze-istnieje-moment-kiedy-ciekawość-staje-ę-grzechem
Istnieje Cytaty: Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek: przewidujący. -Magdalena Samozwaniec
oprócz-optymistów-i-pesymistów-istnieje-jeszcze-trzeci-gatunek-przewidujący
Istnieje Cytaty: Czy istnieje coś ładniejszego od zimnej wody w czystej szklance? -Dina Kalinowska
czy-istnieje-coś-ładniejszego-od-zimnej-wody-w-czystej-szklance
Istnieje Cytaty: Tyle jest gatunków wiary, ile istnieje religii na ziemi. -Denis Diderot
tyle-jest-gatunków-wiary-ile-istnieje-religii-na-ziemi
Istnieje Cytaty: Szkołą przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. -Albert Camus
szkołą-przygotowuje-dzieci-do-życia-w-świecie-który-nie-istnieje
Istnieje Cytaty: Po to istnieje kobieta, aby mężczyzna był dzięki niej mądry. -Karl Kraus
po-to-istnieje-kobieta-aby-mężczyzna-był-dzięki-niej-mądry
Istnieje Cytaty: Tylko nikła przegroda istnieje między hańbą a uświęconymi pieszczotami. -Francois Mauriac
tylko-nikła-przegroda-istnieje-między-hańbą-a-uświęconymi-pieszczotami
Istnieje Cytaty: Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek - przewidujący. -Magdalena Samozwaniec
oprócz-optymistów-i-pesymistów-istnieje-jeszcze-trzeci-gatunek-przewidujący
Istnieje Cytaty: Marze­nia-gdy do­tyka­my cze­goś co nie istnieję. -respirer
marze­nia-gdy-do­tyka­my-cze­goś-co nie istnieję
Istnieje Cytaty: Istnieje tyle rodzajów szczęścia, ile miar poszczególnych ludzi. -Nikos Kazantzakis
istnieje-tyle-rodzajów-szczęścia-ile-miar-poszczególnych-ludzi
Istnieje Cytaty: Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. -Achard Marcel
miłość-istnieje-tylko-dla-tych-którzy-o-niej-myślą
Istnieje Cytaty: Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. -Paulo Coelho
kocha-ę-za-nic-nie-istnieje-żaden-powód-do-miłoś
Istnieje Cytaty: Chociaż kłamstwo jeszcze istnieje - doskonali się tylko prawda. -Maksym Gorki
chociaż-kłamstwo-jeszcze-istnieje-doskonali-ę-tylko-prawda
Istnieje Cytaty: Istnieje wiele rodzajów modlitwy, bo miłość można na różne sposoby wyrazić. -Helmut Kratzl
istnieje-wiele-rodzajów-modlitwy-bo-miłość-można-na-różne-sposoby-wyrazić
Istnieje Cytaty: Nie istnieje żadna bardziej skuteczna wewnętrzna misja jak małżeństwo. -Johann Gottfried Herder
nie-istnieje-żadna-bardziej-skuteczna-wewnętrzna-misja-jak-łżeństwo
Istnieje Cytaty: Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje. -Emmalice
mo­-wczo­raj-umarło-dziś-jeszcze-żyje-a jut­ro-nie istnieje
Istnieje Cytaty: Wszelkie cierpienie jest tylko doznaniem. Istnieje o tyle, o ile je odczuwamy. -Zygmunt Freud
wszelkie-cierpienie-jest-tylko-doznaniem-istnieje-o-tyle-o-ile-odczuwamy
Istnieje Cytaty: Kiedy przyjaciel o coś prosi, jutro dla ciebie nie istnieje. -George Herbert
kiedy-przyjaciel-o-coś-prosi-jutro-dla-ciebie-nie-istnieje
Istnieje Cytaty: Kocham, więc byt istnieje, i życie warte jest trudu przeżycia go. -Emmanuel Mounier
kocham-więc-byt-istnieje-i-życie-warte-jest-trudu-przeżycia-go
Istnieje Cytaty: Kto wierzy w światłość, ujrzy ją, ciemność istnieje tylko dla niewierzących. -Vincent Van Gogh
kto-wierzy-w-światłość-ujrzy-ją-ciemność-istnieje-tylko-dla-niewierzących
Istnieje Cytaty: Istnieje tylko jeden oryginał miłości, ale tysiąc różnych kopii. -Antoni Czechow
istnieje-tylko-jeden-oryginał-miłoś-ale-tysiąc-różnych-kopii
Istnieje Cytaty: Istnieje paradoks dotyczący niezwykłych przypadków, a mianowicie taki, że się powtarzają. -Karel Capek
istnieje-paradoks-dotyczący-niezwykłych-przypadków-a-mianowicie-taki-że-ę-powtarzają
Istnieje Cytaty: Na tym świecie istnieje tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte
na-tym-świecie-istnieje-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Istnieje Cytaty: Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość. -Marcel Proust
sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
Istnieje Cytaty: O ile istnieje niebo na ziemi, to jest ono na pewno w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-istnieje-niebo-na-ziemi-to-jest-ono-na-pewno-w-szczęśliwym-łżeństwie
Istnieje Cytaty: Wiele z tego, co początkowo istnieje tylko jako wyobrażenie, staje się rzeczywistością. -Giovanni Giacomo Casanova
wiele-z-tego-co-początkowo-istnieje-tylko-jako-wyobrażenie-staje-ę-rzeczywistośą
Istnieje Cytaty: Wiara zawsze istnieje. Jest tam, gdzie kończy się działalność rozumu. -Lew Tołstoj
wiara-zawsze-istnieje-jest-tam-gdzie-kończy-ę-działalność-rozumu
Istnieje Cytaty: Mnóstwo ludzi istnieje, ale takich, co naprawdę żyją, można wskazać palcem. -Feliks Chwalibóg
mnóstwo-ludzi-istnieje-ale-takich-co-naprawdę-żyją-można-wskazać-palcem
Istnieje Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje poszanowanie twórczości. -Jeremy Bentham
umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-poszanowanie-twórczoś
Istnieje Cytaty: Firma, która nie istnieje w Internecie, za pięć lat przestanie istnieć w ogóle. -Michael Dell
firma-która-nie-istnieje-w-internecie-za-pięć-lat-przestanie-istnieć-w-ogó
Istnieje Cytaty: Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas; jest naszym osobistym dziełem. -Marcel Proust
miłość-nie-istnieje-w-sobie-ale-w-nas-jest-naszym-osobistym-dziełem
Istnieje Cytaty: Każde
każde-tak-dlatego-tylko-istnieje-iż-po-drugiej-stronie-bytu-swoje-nie