Kalorie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kalorie Cytaty: W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak
w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie
Kalorie Cytaty: pus­te kalorie cechują war­tości fi bier­ny budulec  -Cykam
pus­te-kalorie-cechują-war­toś-fi-bier­ny-budulec 
Kalorie Cytaty: Biegnąc os­tatni ki­lometr przez las roz­ba­wiłem się dziś ta­kim oto dialo­giem w swo­jej głowie: — Lu­bię biegać na 10 km, od te­go chudnę. — Spa­lasz kalorie? — Po pros­tu przez godzinę nie żrę jak świnia. -Radziem