Metod Cytaty

Metod Cytaty: Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod -Aldous Huxley


często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod
Metod Cytaty: Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod. -Aldous Huxley


często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod
Metod Cytaty: Zmysłowe wrażenia są dla wspomnień lepszą pożywką od najlepszych systemów i metod myślenia. -Herman Hesse


zmysłowe-wrażenia-są-dla-wspomnień-lepszą-pożywką-od-najlepszych-systemów-i-metod-myślenia
Metod Cytaty: Często szu­ka się sen­su życia przy po­mocy bez­sensow­nych metod. -Karol Kord


często-szu­ka ę-sen­su-życia-przy-po­mocy-bez­sensow­nych-metod
Metod Cytaty: Tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod i praktyk sprzed sierpnia 1980 roku. -Wojciech Jaruzelski


tak-jak-nie-odwrotu-od-socjalizmu-tak-nie-powrotu-do-błędnych-metod-i-praktyk-sprzed-sierpnia-1980-roku