Miast Cytaty

Miast Cytaty: Za­miast z żoną ba­raszko­wać w łóżku, us­ta­mi, czu­le pieścić ją po brzuszku, za­miast z ka­masut­ry prze­rabiać figury, zak­ra­dał się nocą, w zakamarki...


Miast Cytaty: Tu­lisz mnie świat nie istnieje Za­miast wiat­ru twój oddech Za­miast słońca la­tar­nie oczu A ja nie chcę nicze­go więcej  -Deszcz


tu­lisz-mnie-świat-nie istnieje-za­miast-wiat­ru-twój-oddech-za­miast-słońca-­tar­nie-oczu-a-ja nie chcę-nicze­go-więcej 
Miast Cytaty: Techno­logia miała posłużyć po­lep­sze­niu życia na Ziemi... a nie odeb­rać co niektórym mowę . Te­raz za­miast zwykłej roz­mo­wy , spo­tykam wśród ludzi zjawiska, że gdy siedząc koło siebie, za­miast spoj­rzeć so­bie w twarz i po­roz­ma­wiać jak ludzie, wolą wszys­tko załat­wiać przez smsy. -kamilka88


Miast Cytaty: Chciał być romantykiem Nie umiał niestety By tra­fić do ser­ca Kocha­nej kobiety Za mało się starał Źle miłość pojmował Za­miast pat­rzeć w oczy Cza­su jej żałował Miał go tyl­ko tyle By się zadowolić Za­miast się postarać I troszkę podszkolić Pan­na się znudziła Uciekła niestety Wyszła za innego Co miał te zalety. -misiek45


Miast Cytaty: A czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie pod­gwiez­dnej podróży pop­rzez stu­lecia za­miast tych krótkich lat żywo­ta? Czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie szu­kać praw­dy przez wie­czność za­miast przez ten mar­ny czas zwykłego życia?  -R » Anne Rice » Wampir Vittorio


Miast Cytaty: miast rękę księżniczki wo­li jej piczki  -poeta wyklęty


miast-rękę-księżniczki-wo­li-jej-piczki 
Miast Cytaty: Często za­miast wy­ciągać rękę, wy­ciąga­my brudy. -Sławomir Trocki


często-za­miast-wy­ągać-rękę-wy­ąga­my-brudy
Miast Cytaty: Sta­rość za­miast jut­ra po­siada wczoraj. -Alfred Aleksander Konar


Miast Cytaty: Miast błagać chmurę o deszcz, le­piej wy­kop studnię. -Jason Evangelu


miast-błagać-chmurę-o deszcz-­piej-wy­kop-studnię
Miast Cytaty: Miast mówić lub milczeć, winno się działać. -Umberto Eco


miast-mówić-lub-milczeć-winno-ę-działać
Miast Cytaty: Nie za­jedzie da­leko, kto za­miast ko­ni zmienia woźnicę. -Wiesław Trzaskalski


nie-za­jedzie-da­leko-kto-za­miast-ko­-zmienia-woźnicę
Miast Cytaty: Chce­my up­rościć wa­run­ki życia, za­miast do­rosnąć do ich trudności. -Włodzimierz Pietrzak


chce­my-up­rość-wa­run­ki-życia-za­miast-do­rosnąć-do ich-trudnoś
Miast Cytaty: Miast mówić lub mil­czeć, win­no się działać. -Umberto Eco


miast-mówić-lub-mil­czeć-win­no ę-działać
Miast Cytaty: Miałem za­miar zmienić koszulkę, ale za­miast te­go zmieniłem zamiar. -Alan Alexander Milne


miałem-za­miar-zmienić-koszulkę-ale-za­miast-te­go-zmieniłem-zamiar
Miast Cytaty: Dob­ra­noc - wyszep­tałbyś mi do ucha.. Lecz za­miast te­go... ciszę słyszę. -BegonGa


dob­ra­noc- wyszep­łbyś-mi do ucha-lecz-za­miast-te­go-ciszę słyszę
Miast Cytaty: Cza­sem by­wa tak Że za­miast ciepło dawać Piec nam je odbiera  -Taiyono Kudarashi


cza­sem-by­wa-tak-Że-za­miast-ciepło-dawać-piec-nam- odbiera 
Miast Cytaty: Ludzie naj­częściej zas­tają prawdę, za­miast jej poszukiwać. -MyArczi


ludzie-naj­częściej-zas­tają-prawdę-za­miast-jej-poszukiwać
Miast Cytaty: Szczęściem jest chwi­la, gdy za­miast marzyć zaczy­namy wspominać. -Ryder


szczęściem-jest chwi­-gdy-za­miast-marzyć-zaczy­namy-wspominać