Mieli Cytaty

Mieli Cytaty: Jakże byłoby to możliwe, żebyśmy zawsze tylko my mieli słuszność, a inni nigdy nie mieli racji? -Anonim


jakże-byłoby-to-możliwe-żebyśmy-zawsze-tylko-my-mieli-słuszność-a-inni-nigdy-nie-mieli-racji
Mieli Cytaty: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium. -Arthur Neville Chamberlain


Mieli Cytaty: Nie mieli po­mysłu na sta­rość, tak jak wcześniej nie mieli po­mysłów na życie. -Wojciech Kuczok


nie-mieli-po­mysłu-na sta­rość-tak-jak wcześniej-nie mieli-po­mysłów-na życie
Mieli Cytaty: Kiedy przy­byli do nas mis­jo­narze, Af­ry­kanie mieli ziemię, a przy­bysze Bib­lię. Uczy­li nas, że pod­czas mod­litwy po­win­niśmy mieć oczy zam­knięte. Kiedy je ot­worzy­liśmy, mis­jo­narze mieli ziemię, a my Biblię. -Jomo Kenyatta


Mieli Cytaty: Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać. -Stefan Wyszyński kard


Mieli Cytaty: Po to gro­madzi­my, abyśmy mieli co rozdawać. -Stefan Wyszyński


po to gro­madzi­my-abyśmy-mieli-co rozdawać
Mieli Cytaty: Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty. -Wisława Szymborska


wygląda-na-to-że-poeci-będą-mieli-zawsze-żo-roboty
Mieli Cytaty: Boimy się późnego wieku, jakbyśmy mieli pewność, że go osiągniemy. -George Sand


boimy-ę-późnego-wieku-jakbyśmy-mieli-pewność-że-go-osiągniemy
Mieli Cytaty: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb. -Wolter


wszyscy-ludzie-byliby-sobie-równi-gdyby-nie-mieli-potrzeb
Mieli Cytaty: Wszys­cy ludzie by­liby so­bie równi, gdy­by nie mieli potrzeb. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Mieli Cytaty: Pan Bóg wymyślił pogodę, żeby ludzie mieli o czym mówić. -Janina Ipohorska


pan-bóg-wymyślił-pogodę-żeby-ludzie-mieli-o-czym-mówić
Mieli Cytaty: Gdyby bohaterowie mieli czas do umysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. -Peter Ustinov


gdyby-bohaterowie-mieli-czas-do-umysłu-nie-byłoby-żadnego-bohaterstwa
Mieli Cytaty: Z ochotą zrzekamy się własnych korzyści, byleśmy zagwarantowaną mieli szkodę bliźniego. -Adolf Nowaczyński


z-ochotą-zrzekamy-ę-własnych-korzyś-byleśmy-zagwarantowaną-mieli-szkodę-bliźniego
Mieli Cytaty: Boimy się późne­go wieku, jak­byśmy mieli pew­ność, że go osiągniemy. -Aurore Dudevant (George Sand)


boimy ę-późne­go-wieku-jak­byśmy-mieli-pew­ność-że go osiągniemy
Mieli Cytaty: często się mijali ta­ki mieli okres do nicze­go więcej ra­zem nie doszli. -bystry.76


często ę-mijali-­ki-mieli-okres-do-nicze­go-więcej-ra­zem-nie doszli
Mieli Cytaty: Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się. -Jan Fedorowicz


młodoś-bóg-folguje-błędy-starych-karze-zaraz-bo-mieli-czas-nauczyć-ę
Mieli Cytaty: Ci, którzy twier­dzą, że wszys­tko ma sens, nig­dy nie mieli ka­taru siennego. -Andrzej Mleczko


ci-którzy-twier­dzą-że wszys­tko- sens-nig­dy-nie mieli-ka­taru-siennego
Mieli Cytaty: Chcąc wielkie dokonać rzeczy, trzeba tak żyć, jakbyśmy nigdy nie mieli umierać. -Luc De Vauvenargues


chcąc-wielkie-dokonać-rzeczy-trzeba-tak-żyć-jakbyśmy-nigdy-nie-mieli-umierać