Narody Cytaty

Narody Cytaty: Narody mylą się jak ludzie. Ale nigdy los temu nie zaprzeczy, że narody, jak ludzie, mimo swych pomyłek, mają prawo do życia. -Maria Kuncewicz


narody-mylą-ę-jak-ludzie-ale-nigdy-los-temu-nie-zaprzeczy-że-narody-jak-ludzie-mimo-swych-pomyłek-mają-prawo-do-życia
Narody Cytaty: Złoto równa narody. -Teogonis


Narody Cytaty: Za wszystkie głupstwa królów płacą ich narody. -Horacy


za-wszystkie-głupstwa-królów-płacą-ich-narody
Narody Cytaty: Narody nie mają uczuć, tylko interesy. -Charles de Gaulle


Narody Cytaty: Łat­wiej zjed­noczyć państwa niż narody  -Urszula Zybura


Łat­wiej-zjed­noczyć-państwa-ż-narody 
Narody Cytaty: Krańcowa wolność prowadzi narody i jednostki do skrajnego niewolnictwa. -Cyceron


krańcowa-wolność-prowadzi-narody-i-jednostki-do-skrajnego-niewolnictwa
Narody Cytaty: Współczesne narody nie są ludami, lecz zwycięskimi oddziałami plebsu. -Mikołaj Gomez Davilla


współczesne-narody-nie-są-ludami-lecz-zwycięskimi-oddziałami-plebsu
Narody Cytaty: Za wszys­tkie głup­stwa królów płacą ich narody. -Horacy


za wszys­tkie-głup­stwa-królów-płacą-ich-narody
Narody Cytaty: Narody łatwiej sobie dają radę z tyranią niż z głupotą. -Anonim


narody-łatwiej-sobie-dają-radę-z-tyranią-ż-z-głupotą
Narody Cytaty: Wzmagają się jedne narody, inne marnieją i jak gońcy przekazują pochodnie życia. -Tytus Carus Lukrecjusz


wzmagają-ę-jedne-narody-inne-marnieją-i-jak-gońcy-przekazują-pochodnie-życia
Narody Cytaty: Żaden naród nie może się wyzwolić, a jednocześnie uciskać nadal inne narody. -Fryderyk Engels


Żaden-naród-nie-może-ę-wyzwolić-a-jednocześnie-uciskać-nadal-inne-narody
Narody Cytaty: Jeśli czasem Polka się Panu Bogu uda, to już mówiąc po prostu, klękajcie narody! -Henryk Sienkiewicz


jeśli-czasem-polka-ę-panu-bogu-uda-to-już-mówiąc-po-prostu-klękajcie-narody
Narody Cytaty: Uczmy się na błędach. Są narody, które uczą się na osiągnięciach. -Janina Ipohorska


uczmy-ę-na-błędach-są-narody-które-uczą-ę-na-osiągnięciach
Narody Cytaty: Uczymy się na błędach. Są narody, które uczą się na osiągnięciach. -Janina Ipohorska


uczymy-ę-na-błędach-są-narody-które-uczą-ę-na-osiągnięciach
Narody Cytaty: Narody należy sądzić nie według zbrodni popełnionych przez ich niegodnych synów, ale miarą gwałtowności, z jaką na te zbrodnie reagują. -Rosalina Lisboa Coelho


narody-należy-sądzić-nie-według-zbrodni-popełnionych-przez-ich-niegodnych-synów-ale-miarą-gwałtownoś-z-jaką-na-te-zbrodnie-reagują
Narody Cytaty: Jeśli Żyd za pomocą swej marksistowskiej wiary podbije narody tego świata, to jego korona stanie się żałobnym wieńcem ludzkości. -Adolf Hitler


jeśli-Żyd-za-pomocą-swej-marksistowskiej-wiary-podbije-narody-tego-świata-to-jego-korona-stanie-ę-żałobnym-wieńcem-ludzkoś
Narody Cytaty: Narody zjednoczone powinny się właściwie nazywać narodami, które daremnie chcą się zjednoczyć. -Charles de Gaulle


narody-zjednoczone-powinny-ę-właściwie-nazywać-narodami-które-daremnie-chcą-ę-zjednoczyć
Narody Cytaty: Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa. -Tennessee Williams


gdyby-ludzie-zachowywali-ę-tak-jak-zachowują-ę-narody-to-ubierano-by-ich-w-kaftany-bezpieczeństwa