Obietnic Cytaty

Obietnic Cytaty: Świat jest pełen obietnic bogactwa, zbawienia i wiecznej miłości. -Paulo Coelho


Świat-jest-peł-obietnic-bogactwa-zbawienia-i-wiecznej-miłoś
Obietnic Cytaty: Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic. -Halina Ewa Olszewska


cza­sem-na­wet-ka­mienie-płaczą-w og­ro­dach-nies­pełnionych-obietnic
Obietnic Cytaty: i tyl­ko Boga przep­raszam tam gdzie nie spełniłem Je­go obietnic   -wdech


i tyl­ko-boga-przep­raszam-tam-gdzie-nie spełłem-je­go-obietnic- 
Obietnic Cytaty: Od­dajmy cześć gwiazdom, módlmy się do Księżyca, tańczmy na­go wokół ognisk, poz­ba­wieni krępujących nas trosk, opi­ci trun­kiem słodkim, złącze­ni w miłości melodii, ra­zem bra­cia moi, ra­zem sios­try moje. Wspólnie przez noc, wśród drzew gęstych, tańczmy, króluj­my nad snem. Jes­teśmy na mar­twym szlaku, niedługo zab­raknie nam tchu, bra­my mias­ta po­zos­tają zamknięte, nie spełnię złożonych wam obietnic, kłamałem, boję się. -Aidan


Obietnic Cytaty: cier­pienie zacznij ode mnie załóż na siebie moją obecność nie ściągaj cienia spod powiek choć skrywam tym kuszę usilnie roz­czu­la bez­domne wczoraj dłonie roz­wiążę z obietnic gdy te wpa­dają między myśli świado­mie je łamiesz wys­tar­czy śmiech i ironia ja­ko pośred­nia daw­ka zrozumienia ulegniesz w biod­rach kołysan­ka dla pragnień spo­pieli­my noce w od­ro­binę ciepła w obłędzie krew pul­su­je inaczej by­wam przekleństwem dla­tego tak mnie do nich ciągnie nieskończoności o umiera­niu wiem zbyt wiele by móc przestać  -Starlight