Oczu Cytaty

Oczu Cytaty: Już nie mogę. Brak mi snu. Słowa wciąż się gnieżdżą w gardle. Już nie mogę. Brak mi tchu. A dech mi za­biera gdy ci w oczy patrzę. Jed­nak nie wiem co mi dzi­siaj na myśl przyjdzie. Czy to będziesz ty  czy może tyl­ko gwiaz­dy błysk. Co nas łączy, czy wiesz może? Bo ogień mi kłęby słońca z oczu zrywa. Bo mi wo­da z oczu kapie. Bo mi przyk­ro że Cię kochać już nie potrafię. -Annamoria


Oczu Cytaty: Głód oczu nie ma. -Samuel Bogumił Linde


Oczu Cytaty: Do przymknięcia oczu trzeba dojrzeć. -Elżbieta Grabosz


Oczu Cytaty: Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama. -Bruno


Oczu Cytaty: Telewizja to guma do żucia dla oczu. -Frank Lloyd Wright


Oczu Cytaty: Ale najbardziej ja lubię Ciekawość, co z oczu ci tryska. -Jan Kasprowicz


ale-najbardziej-ja-lubię-ciekawość-co-z-oczu-tryska
Oczu Cytaty: Ko­biety per­skie po­wodują ból moich oczu. -Aleksander Wielki


ko­biety-per­skie-po­wodują-ból-moich-oczu
Oczu Cytaty: Trzeba by stu oczu, by móc je na wszystko przymykać. -Stanisław Jerzy Lec


Oczu Cytaty: Kochać nie zakrywając sobie oczu, to dopiero sztuka. -Cyprian Kamil Norwid


kochać-nie-zakrywając-sobie-oczu-to-dopiero-sztuka
Oczu Cytaty: W ciem­ności nie zauważam piękna Twoich oczu. -MyslacaWierszem


w ciem­noś-nie zauważam-piękna-twoich-oczu
Oczu Cytaty: W zmar­szczkach wokół oczu czai się śmierć. -respirer


w zmar­szczkach-wokół-oczu-czai ę-śmierć
Oczu Cytaty: Mi­mo smut­nych oczu pot­ra­fiła się śmiać. -opuszczona


mi­mo-smut­nych-oczu-pot­ra­fiła ę-śmiać
Oczu Cytaty: Jeśli chodzi o czytanie z oczu, to wszyscy mężczyźni są analfabetami. -Goldie Hawn


jeśli-chodzi-o-czytanie-z-oczu-to-wszyscy-mężczyź-są-analfabetami
Oczu Cytaty: Przeszkody widzisz wtedy, gdy stracisz z oczu cel. -Hannah Moore


przeszkody-widzisz-wtedy-gdy-stracisz-z-oczu-cel
Oczu Cytaty: Farba jest pożywieniem ciała i duszy - oczu i rozumu. -Jan Cybis


farba-jest-pożywieniem-ciała-i-duszy-oczu-i-rozumu
Oczu Cytaty: Zuchwalstwo popłaca. Z mydlenia oczu może wyjść rzeczywistość. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Oczu Cytaty: Chciałbym oczu twoich chmur­ność oca­lić od zapomnienia. -Marek Grechuta


chciałbym-oczu-twoich-chmur­ność-oca­lić-od zapomnienia
Oczu Cytaty: I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. Apokalipsa wg . śwJana -Biblia


i-otrze-bóg-z-ich-oczu-wszelką-łzę-apokalipsa-wg-śwjana