Oni Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Oni Cytaty: Źle mnie w złych ludzi tłumie, Płaczę, a oni szydzą; Mówię, nikt nie rozumie; Widzę, oni nie widzą!  -Adam Mickiewicz
Ź-mnie-w złych-ludzi-tłumie-płaczę-a oni-szydzą-mówię-nikt-nie rozumie-widzę-oni-nie widzą 
Oni Cytaty: Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada. -Anonim
Oni Cytaty: Co mnie naj­bar­dziej bo­li? To, gdy in­ni osiaga­ja mo­je zy­ciowe ce­le, kiedy tyl­ko im sie zechce. To, ze oni ma­ja na codzien ludzi, za kto­rymi tes­knie. To, ze ja wie­rze w nich, a oni w siebie. -Charlotka
Oni Cytaty: Za każdym człowiekiem sukcesu stoi dziesięć osób, które ukształtowało, pomogło, wierzyło. Oni zawsze stoją w cieniu, służąc, ucząc i wierząc. Sukces to ich zasługa, ale wiedzą o tym tylko oni -Nikodem Marszałek
Oni Cytaty: Gdzie idą źli ludzie kiedy umierają? Oni nie tra­fiają do nieba gdzie fru­wają anioły. Oni schodzą do og­niste­go je­ziora i smażą się. Nie zo­baczę ich zno­wu do czwar­te­go lipca. -Kurt Cobain
gdzie-idą-źli-ludzie-kiedy-umierają-oni-nie tra­fiają-do nieba-gdzie-fru­wają-anioły-oni-schodzą-do og­niste­go-­ziora-i smażą-ę
Oni Cytaty: Ja żyje i będę żyć.. Oni tak myślą i nie za­mie­rzają się z tym kryć.. Chy­ba są naiwni.. Nie mam siły się ze sobą bić.. Już niedługo umrę, ale oni będą so­bie da­lej żyć.. -I'm nothing
Oni Cytaty: Emir Kusturica jest też ideologiem Miloszevicia. Jaki on sprzedaje wizerunek dawnej Jugosławii w filmie Underground?! Całkowicie zmitologizowany, folklorystyczny świat gdzie ludzie jedzą, piją, biją i pieprzą się na okrągło. Kusturica daje Zachodowi taki mit jaki Zachód chce dostać. To było wygodne dla serbskich komunistów, oni zresztą dali na ten film pieniądze. Oni myślą tak: niech [...] -Slavoj Žižek
Oni Cytaty: Niezależnie od tego, czy wytoczymy mu proces, czy będziemy opłakiwać ojca zagubionego i zranionego, faktem jest, że w społeczeństwie przemysłowym wielu chłopców nie identyfikuje się z nim. Modelu szukają oni w fikcji literackiej i przede wszystkim filmowej. Zastępczymi ojcami naszych synów zostali legendarni kowboje, Rambo i Terminatorzy oraz aktorzy grający ich role. Bardziej jeszcze niż z nierealnymi nadmęskimi bohaterami identyfikują się oni ze swoimi kolegami. -Elisabeth Badinte
Oni Cytaty: Oni są jak my  -kinQ
oni-są jak my 
Oni Cytaty: Nie myśl, oni zrobią to za ciebie. -Anonim
nie-myśl-oni-zrobią-to-za-ciebie
Oni Cytaty: Nie pluj na siebie, oni zrobią to za ciebie. -Pam Gems
nie-pluj-na-siebie-oni-zrobią-to-za-ciebie
Oni Cytaty: Traktuj ludzi tak jak oni Ciebie. -Anonim
traktuj-ludzi-tak-jak-oni-ciebie
Oni Cytaty: O niektórych mówią, że myślą, a oni się tylko namyślają. -Anonim
o-niektórych-mówią-że-myślą-a-oni-ę-tylko-namyślają
Oni Cytaty: Godzi­na
godzi­na-w-oni-tam-ginęli-byśmy-nie mu­sieli-iv- 
Oni Cytaty: Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. -Marcel Achard
ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
Oni Cytaty: Pożyczaj tylko od pesymistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz. -Tristan Bernard
pożyczaj-tylko-od-pesymistów-oni-i-tak-nie-mają-nadziei-że-im-oddasz
Oni Cytaty:
większość-ludzi-nie-prowadzi-swojego-życia-oni-tylko-akceptują
Oni Cytaty: Pożyczaj tyl­ko od pe­symistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz. -Tristan Bernard
pożyczaj-tyl­ko-od pe­symistów-oni i tak-nie mają-nadziei-że im oddasz
Oni Cytaty: Nigdy nie wierz szpiegom, są oni źródłem większych kłopotów niż korzyści. -Napoleon Bonaparte
nigdy-nie-wierz-szpiegom-są-oni-źródłem-większych-kłopotów-ż-korzyś
Oni Cytaty: Skąpych ludzi skarby wtedy na widok wychodzą, gdy oni sami znikną. -Bertrand Saadi z Szirazu
skąpych-ludzi-skarby-wtedy-na-widok-wychodzą-gdy-oni-sami-znikną
Oni Cytaty: Na­wet u mędrców żądza chwały jest os­tatnią rzeczą, ja­kiej się oni pozbywają. -Tacyt
na­wet-u mędrców-żądza-chwały-jest os­tatnią-rzeczą-ja­kiej ę-oni-pozbywają
Oni Cytaty: myślisz sobie, ta­kich osób trze­ba unikać. a jeśli to właśnie oni -- Ciebie unikają?  -thrillofit
myślisz-sobie-­kich-osób-trze­ba-unikać-a-śli-to właśnie-oni-ciebie-unikają 
Oni Cytaty: Wznoszę toast za moich wrogów, bo tylko oni uświadamiają nam, jacy naprawdę jesteśmy. -Irena Dziedzic
wznoszę-toast-za-moich-wrogów-bo-tylko-oni-uświadamiają-nam-jacy-naprawdę-jesteśmy
Oni Cytaty: Kiedy w mężczyznach widzimy rozum i rozsądek, są oni formą; a kobiety, będąc sercem, są materią. -Johann Wolfgang Goethe
kiedy-w-mężczyznach-widzimy-rozum-i-rozsądek-są-oni-formą-a-kobiety-będąc-sercem-są-materią
Oni Cytaty: Nie szu­kaj nig­dzie przy­jaciół. Oni zaw­sze mają ty­le do załatwienia. -Jarosław Iwaszkiewicz
nie-szu­kaj-nig­dzie-przy­jaciół-oni zaw­sze-mają-ty­-do załatwienia
Oni Cytaty: Mam wszystkie przywary innych ludzi, a jednak wszystko to, co oni robią, wydaje mi się niepojęte. -Emil Cioran
mam-wszystkie-przywary-innych-ludzi-a-jednak-wszystko-to-co-oni-robią-wydaje-mi-ę-niepojęte
Oni Cytaty: Jedynymi twoimi dobrymi nauczycielami są kochający cię przyjaciele. To oni uważają, że jesteś interesujący i niezastąpiony. -Brenda Ueland
jedynymi-twoimi-dobrymi-nauczycielami-są-kochający-ę-przyjaciele-to-oni-uważają-że-jesteś-interesujący-i-niezastąpiony
Oni Cytaty: Gdy­bym czuła do ludzi to sa­mo, co oni czują do mnie, świat byłby dużo piękniej­szym miejscem... -Saika
gdy­bym-czuła-do ludzi-to ­mo-co oni-czują-do mnie-świat-byłby-żo-piękniej­szym-miejscem
Oni Cytaty: Zawsze mów innym co do nich czujesz, będziesz czuć się lepiej wiedząc, że oni o tym wiedzą. -Anonim
zawsze-mów-innym-co-do-nich-czujesz-będziesz-czuć-ę-lepiej-wiedząc-że-oni-o-tym-wiedzą
Oni Cytaty: To nieprawda, że niektórzy nasi znajomi cierpią na tzw. kompleks mniejszej wartości. Oni są naprawdę mniej warci. -Janina Ipohorska
to-nieprawda-że-niektórzy-nasi-znajomi-cierpią-na-tzw-kompleks-mniejszej-wartoś-oni-są-naprawdę-mniej-warci
Oni Cytaty: Po­wiadasz, że rzu­ciłam się z mo­tyką na słońce. Oni idąc z szab­la­mi na czołgi zwy­ciężyli wojnę. -Emilia Szumiło
po­wiadasz-że rzu­łam ę-z mo­tyką-na słoń-oni-idąc-z szab­­mi-na czołgi-zwy­ężyli-wojnę
Oni Cytaty: Chrześcijanie bardzo się złoszczą na innych chrześcijan, którzy grzeszą w inny sposób, niż oni sami. -Anonim
chrześcijanie-bardzo-ę-złoszczą-na-innych-chrześcijan-którzy-grzeszą-w-inny-sposób-ż-oni-sami
Oni Cytaty: Jestem przeciwna równouprawnieniu, jeśli oznaczałoby to, że będę musiała taszczyć moich partnerów zamiast oni mnie. -Margot Fonteyn
jestem-przeciwna-równouprawnieniu-śli-oznaczałoby-to-że-będę-musiała-taszczyć-moich-partnerów-zamiast-oni-mnie
Oni Cytaty: Najpierw badałem ludzi i spostrzegłem, iż w nieskończonej rozmaitości praw i obyczajów nie powodują się oni wyłącznie kaprysem. -Montesquieu
najpierw-badałem-ludzi-i-spostrzegłem-iż-w-nieskończonej-rozmaitoś-praw-i-obyczajów-nie-powodują-ę-oni-wyłącznie-kaprysem
Oni Cytaty: Codzień za­bijam ludzi w swo­jej głowie. Jed­nak za każdym ra­zem to ja umieram, a oni wciąż żyją. -roki
codzień-za­bijam-ludzi-w swo­jej-głowie-jed­nak za każdym-ra­zem-to ja umieram-a oni-wciąż-żyją