Opowiada Cytaty

Opowiada Cytaty: Każdy lu­bi dow­ci­py. Te, które opowiada. -Janina Ipohorska


Opowiada Cytaty: Każdy chętniej słucha i opowiada o swoich sukcesach niż o porażkach. -Czesław Banach


każdy-chętniej-słucha-i-opowiada-o-swoich-sukcesach-ż-o-porażkach
Opowiada Cytaty: Satyryk to człowiek, który odkrywa w sobie cechy niemiłe i następnie opowiada o tym innym. -Peter Mcarthur


satyryk-to-człowiek-który-odkrywa-w-sobie-cechy-niemiłe-i-następnie-opowiada-o-tym-innym
Opowiada Cytaty: Dobrym krytykiem jest ten, kto opowiada o przygodach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France


dobrym-krytykiem-jest-ten-kto-opowiada-o-przygodach-swej-duszy-pośród-arcydzieł
Opowiada Cytaty: Dobrym krytykiem jest ten, który opowiada o przygodach swej duszy wśród arcydzieł. -Anatol France


dobrym-krytykiem-jest-ten-który-opowiada-o-przygodach-swej-duszy-wśród-arcydzieł
Opowiada Cytaty: Bawi mnie zakochany mężczyzna, jak traci głowę i głupstwa opowiada. Nie ma nić zabawniejszego na świecie! -Nina Andrycz


bawi-mnie-zakochany-mężczyzna-jak-traci-głowę-i-głupstwa-opowiada-nie-ć-zabawniejszego-na-świecie
Opowiada Cytaty: Niewiele wie, kto swojej żonie opowiada wszystko, co wie. -Margaret Fuller


niewiele-wie-kto-swojej-żonie-opowiada-wszystko-co-wie
Opowiada Cytaty: Jeśli kobiecie opowiada się cokolwiek pod pieczęcią absolutnej tajemnicy, jest się zwykłym sadystą. -Marcel Achard


jeśli-kobiecie-opowiada-ę-cokolwiek-pod-pieczęą-absolutnej-tajemnicy-jest-ę-zwykłym-sadystą
Opowiada Cytaty: Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje. -Harvey Cox


człowiek-zgodnie-ze-swoją-wewnętrzną-naturą-jest-stworzeniem-które-nie-tylko-pracuje-i-myśli-ale-także-śpiewa-ńczy-modli-ę-opowiada
Opowiada Cytaty: Dyscypliny trzeba szukać w swobodzie, nie zaś w formułkach jakiejkolwiek filozofii, przeważnie zwodniczej i dobrej dla słabych. Nie słuchać niczyich rad, chyba tylko wiatru co wieje i opowiada historię świata. -Klaudiusz Debussy


Opowiada Cytaty: Zmyślone cudy wywodzą się z naszej pychy, która każe nam wierzyć, że jesteśmy czymś na tyle ważjiym, aby Istota najwyższa burzyła dla nas porządek przyrody; z owej pychy, która sprawia, iż uważamy nasz naród, nasze miasto i naszą armię za bardziej umiłowane przez Bóstwo. Chcemy więc, by Bóg był istotą stronniczą, która nieustannie opowiada się za jednym ze swoich stworzeń przeciwko drugiemu... -Montesquieu