Oto Cytaty

Oto Cytaty: Pro­siłeś mnie o słowo? Oto ono: NADZIEJA. -Paullina Simons


Oto Cytaty: Po­woli. Oto hasło dzi­siej­sze­go dnia. -Harlan Coben


po­woli-oto hasło-dzi­siej­sze­go-dnia
Oto Cytaty: Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy. -jatoja


czas-wiara-i mu­zyka- oto-naj­lepsi-­karze-duszy
Oto Cytaty: Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick


oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
Oto Cytaty: Głowa - oto właściwe miejsce dla serca męża stanu. -Napoleon Bonaparte


głowa-oto-właściwe-miejsce-dla-serca-męża-stanu
Oto Cytaty: Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi. -Tadeusz Żeleński - Boy


Oto Cytaty: Niewola - jest to formy postawienie na miejscu celu. Oto uciśnienie. -Cyprian Kamil Norwid


niewola-jest-to-formy-postawienie-na-miejscu-celu-oto-uciśnienie
Oto Cytaty: Oto arcydzieło naszej cywilizacji - z miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę. -Antoine Barnave


oto-arcydzieło-naszej-cywilizacji-z-miłoś-uczyniliśmy-zwyczajną-sprawę
Oto Cytaty: Kawałek białego ciała! Oto wszystko, czego pragną mężczyźni. -Gabriela Zapolska


kawałek-białego-ciała-oto-wszystko-czego-pragną-mężczyź
Oto Cytaty: Zawsze łatwo pisać rozwlekle: zwięzłość - oto co zabiera czas. -Henri Alain


zawsze-łatwo-pisać-rozwlekle-zwięzłość-oto-co-zabiera-czas
Oto Cytaty: Zdrowy chłopski rozum! Panowie - oto, czego nam najwięcej brak. -Emil Zegadłowicz


zdrowy-chłopski-rozum-panowie-oto-czego-nam-najwięcej-brak
Oto Cytaty: Doskonałe bezpieczeństwo i nietykalność własności i osoby: oto prawdziwa wolność społeczna. -Antoine Rivarol


doskonałe-bezpieczeństwo-i-nietykalność-własnoś-i-osoby-oto-prawdziwa-wolność-społeczna
Oto Cytaty: Wielki pisarz jest męczennikiem, który nie umrze, oto wszystko. -Honoré de Balzac


wielki-pisarz-jest-męczennikiem-który-nie-umrze-oto-wszystko
Oto Cytaty: Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą. -Augustyn z Hippony


odnaleźć-stałość-w-odczuwanych-sprzecznościach-oto-jest-cel-walki-z-samym-sobą
Oto Cytaty: Oto dom mój: czte­ry ściany wiersza W mo­jej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie!  -Julian Tuwim


oto-dom-mój-czte­ry-ściany-wiersza-w-mo­jej-pięknej-ojczyźnie-polszczyźnie 
Oto Cytaty: Nig­dy nie za­wodząca pa­mięć - oto ar­ty­leria, która bro­ni for­te­cy swe­go mózgu. -Emil Ludwig


nig­dy-nie za­wodząca-pa­mięć- oto-ar­ty­leria-która-bro­-for­te­cy-swe­go-mózgu
Oto Cytaty: Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się. -Aleksander Puszkin


czy­tanie- oto-naj­lep­szy-sposób-ucze­nia-ę
Oto Cytaty: Od­na­leźć stałość w od­czu­wanych sprzecznościach - oto jest cel wal­ki z sa­mym sobą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)