Pisze Cytaty

Pisze Cytaty: Prawdziwy poeta musi być stary w momencie, kiedy pisze swój pierwszy wiersz. -Anonim


prawdziwy-poeta-musi-być-stary-w-momencie-kiedy-pisze-swój-pierwszy-wiersz
Pisze Cytaty: gościn­ność po łódzku: - Za­nim wy­piszę KW na­pije się pan ka­wy/ her­ba­ty? - Od kar­mienia mam żonę. -Emilia Szumiło


gościn­ność-po łódzku-za­nim-wy­piszę-kw na­pije ę-pan-ka­wy-her­ba­ty-od kar­mienia-mam-żonę
Pisze Cytaty: Wszys­tko co po­wiem lub na­pisze i tak ludzie wy­korzys­tają to prze­ciw­ko mnie  -Ciarka


wszys­tko-co po­wiem-lub-na­pisze-i tak-ludzie-wy­korzys­tają-to prze­ciw­ko-mnie 
Pisze Cytaty: `Te sce­nariu­sze układa­ne w naszej głowie mi­liony ra­zy są niczym w porówna­niu z tym co piszę sa­mo życie. -bluecaffe


`te-sce­nariu­sze-układa­ne-w naszej-głowie-mi­liony-ra­zy-są niczym-w porówna­niu-z tym-co piszę-­mo-życie
Pisze Cytaty: Naj­piękniej­sze his­to­rie pisze się w ścianach serca. Z cyk­lu po­wieści


naj­piękniej­sze-his­to­rie-pisze ę-w ścianach-serca-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Pisze Cytaty: Pisarz ma trzech wrogów: konieczność zarabiania na chleb, powodzenie i ambicję. Dlatego pisze za wcześnie, za szybko i za dużo. -Thomas Stearns Eliot


pisarz-trzech-wrogów-konieczność-zarabiania-na-chleb-powodzenie-i-ambicję-dlatego-pisze-za-wcześnie-za-szybko-i-za-żo
Pisze Cytaty: Mu­sisz mnie cały czas in­spi­rować, bo inaczej na­piszę książkę te­lefo­niczną nieis­tniejące­go miasta. -Jerzy Kosiński


mu­sisz-mnie-cały-czas-in­spi­rować-bo inaczej-na­piszę-książkę-te­lefo­niczną-nieis­tnieją­go-miasta
Pisze Cytaty: w tych trzech słowach zu­pełnie nieświadomie sięgnął Platona ot­wierając się pisze­my list do miłości ko­pertę Pandory  -Smurf007


w tych-trzech-słowach-zu­pełnie-nieświadomie-ęgnął-platona-ot­wierając-ę-pisze­my-list-do miłoś-ko­pertę-pandory 
Pisze Cytaty: Ulubionym moim autorem jest Mark Twain, a to z trzech powodów: pisze dobrze, bawi mnie i... nie żyje. -Ernest Hemingway


ulubionym-moim-autorem-jest-mark-twain-a-to-z-trzech-powodów-pisze-dobrze-bawi-mnie-i-nie-żyje
Pisze Cytaty: Każde życie to książka. I choć nie ma­my wpływu na to jak gru­ba ona będzie, to od nas za­leży kiedy na­pisze­my no­wy rozdział. -Laurix


każde-życie-to książka-i choć-nie ­my-wpływu-na to jak gru­ba-ona-będzie-to od nas-za­ży-kiedy-na­pisze­my-no­wy-rozdział
Pisze Cytaty: Naj­większa trud­ność dla każde­go dzien­ni­karza: by zys­kując sławę, nie za­pom­nieć, po co się pisze. -Ryszard Kapuściński


naj­większa-trud­ność-dla-każde­go-dzien­­karza-by zys­kując-sławę-nie za­pom­nieć-po co ę-pisze
Pisze Cytaty: Nie wiem co pisać Nie mam dzi­siaj we­ny, więc Piszę by­le co. -ToksycznaBulwa


nie-wiem-co pisać-nie-mam-dzi­siaj-we­ny-więc-piszę-by­-co
Pisze Cytaty: Zdrowie chętniej widzi, gdy ciało tańczy, niż gdy pisze. -Georg Christoph Lichtenberg


Pisze Cytaty: `Jeżeli by­cie za­kochaną oz­nacza by­cie idiotką, to ja się na to nie piszę. -bluecaffe


`jeżeli-by­cie-za­kochaną-oz­nacza-by­cie-idiotką-to ja ę-na to nie piszę
Pisze Cytaty: Mężczyzna kłamie lepiej, gdy mówi, kobieta - gdy pisze. -George Bernard Shaw


mężczyzna-kłamie-lepiej-gdy-mówi-kobieta-gdy-pisze
Pisze Cytaty: Grafoman pisze byle jak o pięknych rzeczach, talent - pięknie o byle czym. -Anonim


grafoman-pisze-byle-jak-o-pięknych-rzeczach-talent-pięknie-o-byle-czym
Pisze Cytaty: Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. -Autor nieznany


co było-a nie jest-nie pisze ę-w rejestr
Pisze Cytaty: Naj­lep­sze lis­ty miłos­ne ko­bieta pisze zaw­sze do mężczyz­ny, które­go zdradza. -Lawrence Durrel


naj­lep­sze-lis­ty-miłos­ne-ko­bieta-pisze-zaw­sze-do mężczyz­ny-które­go-zdradza