Poddaje Cytaty

Poddaje Cytaty: Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy tzn. przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy tzn. przez to, co słyszy. -Aldous Huxley


mężczyzna-poddaje-ę-urokowi-przez-oczy-tzn-przez-to-co-widzi-kobieta-poddaje-ę-urokowi-przez-uszy-tzn-przez-to-co-słyszy
Poddaje Cytaty: Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy, czyli przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy, czyli przez to, co słyszy. -Aldous Huxley


mężczyzna-poddaje-ę-urokowi-przez-oczy-czyli-przez-to-co-widzi-kobieta-poddaje-ę-urokowi-przez-uszy-czyli-przez-to-co-słyszy
Poddaje Cytaty: Naukowiec, będąc niepoprawnym indywidualistą, szczególnie trudno poddaje się rozkazom i schyla głowę przed autorytetem. -Hans Selye


naukowiec-będąc-niepoprawnym-indywidualistą-szczególnie-trudno-poddaje-ę-rozkazom-i-schyla-głowę-przed-autorytetem
Poddaje Cytaty: Pierwsze wrażenie opanowuje nas niemal zawsze w sposób nieodwołalny i łatwo to zrozumieć. Umysł poddaje się pierwszym. -Montesquieu


pierwsze-wrażenie-opanowuje-nas-niemal-zawsze-w-sposób-nieodwołalny-i-łatwo-to-zrozumieć-umysł-poddaje-ę-pierwszym
Poddaje Cytaty: Umysł skłonny do obłędu poddaje się łatwo podszeptom, zwłaszcza jeśli schlebiają one wprzód powziętym, ulubionym ideom. -Edgar Allan Poe


umysł-skłonny-do-obłę-poddaje-ę-łatwo-podszeptom-zwłaszcza-śli-schlebiają-one-wprzód-powziętym-ulubionym-ideom
Poddaje Cytaty: Natura kobieca jest jak morze: z jednej strony poddaje się najsłabszemu, najcichszemu naciskowi, z drugiej - dźwiga najcięższe ciężary. -Rasmus Nielsen


natura-kobieca-jest-jak-morze-z-jednej-strony-poddaje-ę-najsłabszemu-najcichszemu-naciskowi-z-drugiej-dźwiga-najcięższe-ężary
Poddaje Cytaty: Człowiek, który poddaje się losowi, staje się ludzkim wrakiem. -William Goldman


człowiek-który-poddaje-ę-losowi-staje-ę-ludzkim-wrakiem
Poddaje Cytaty: Jeśli wróg się nie poddaje, to się go unicestwia. -Maksym Gorki


jeśli-wróg-ę-nie-poddaje-to-ę-go-unicestwia
Poddaje Cytaty: Miłość to ma coś szczególnego w sobie, że razem poddaje się jarzmu i panuje; serca nią zajęte dźwiga, pęta i drugiemu nosić je każe. -Klementyna Hoffmanowa


miłość-to-coś-szczególnego-w-sobie-że-razem-poddaje-ę-jarzmu-i-panuje-serca-ą-zajęte-dźwiga-pę-i-drugiemu-nosić-każe
Poddaje Cytaty: Zrozumienie i wiedza mają w sobie coś, co budzi taką nieufność, że muszą zostać potwierdzone i uzasadnione przez siłę i przemoc: wtedy człowiek im się poddaje. -Fryderyk Hegel


zrozumienie-i-wiedza-mają-w-sobie-coś-co-budzi-taką-nieufność-że-muszą-zostać-potwierdzone-i-uzasadnione-przez-łę-i-przemoc-wtedy-człowiek
Poddaje Cytaty: Kto jest zbyt wygodny, by samodzielnie myśleć i być sędzią samego siebie, ten poddaje się istniejącym zakazom, temu jest lekko. -Hermann Hesse


kto-jest-zbyt-wygodny-by-samodzielnie-myść-i-być-sędzią-samego-siebie-ten-poddaje-ę-istniejącym-zakazom-temu-jest-lekko
Poddaje Cytaty: Poddający się nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy nie poddaje -Napoleon Hill


poddający-ę-nigdy-nie-wygrywa-a-wygrywający-nigdy-nie-poddaje
Poddaje Cytaty: Zro­zumienie i wie­dza mają w so­bie coś. co budzi taką nieuf­ność, że muszą zos­tać pot­wier­dzo­ne i uza­sad­nione przez siłę i prze­moc: wte­dy człowiek im się poddaje. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Poddaje Cytaty: Poddający się - nigdy nie wygrywa, a wygrywający - nigdy się nie poddaje. -Napoleon Hill


poddający-ę-nigdy-nie-wygrywa-a-wygrywający-nigdy-ę-nie-poddaje
Poddaje Cytaty: tros­ki na siebie godzi z lo­sem choć ten cza­sem płata żni­wiarz życia za­biera lata lecz nie poddaje w duszy młoda w oczach miłość mieni na wi­dok dzieci ser­ce płomieni gorące na zaw­sze dla niej słońcem Krys­ty­na A.Sz. 25.05.2016r. -krysta


Poddaje Cytaty: Jes­teś dla mnie jak de­fib­ry­lator - po­budzasz mo­je ser­ce do życia, jes­teś jak ogień - roz­pa­lasz mo­je zmysły, jes­teś jak nar­ko­tyk - uza­leżniasz, a ja się te­mu wszys­tkiemu poddaje. -Ryder


Poddaje Cytaty: Są trzy rodzaje rządów: REPUBLIKAŃSKI, MONARCHICZNY i DESPOTYCZNY... rząd republikański to ten, w którym cały naród lub tylko część narodu posiada najwyższą władzę; monarchiczny, gdzie włada jeden, ale na podstawie praw starych i wiadomych; natomiast w rządzie despotycznym jeden człowiek, bez zobowiązań i bez prawideł, poddaje wszystko swojej woli i zachceniu. -Montesquieu


Poddaje Cytaty: Lekarze i moraliści, zajmując się namiętnościami, nigdy nie mówią tym samym językiem: moraliści kładą zbyt wiele na karb duszy, drudzy zbyt wiele na karb ciała; jedni widzą w człowieku raczej ducha, drudzy maszynę. Tymczasem człowiek złożony jest na równi z tych dwóch składników, z których każdy na podobieństwo przypływu i odpływu to sprawuje władzę, to się jej poddaje. -Montesquieu