Polityce Cytaty

Polityce Cytaty: Kobiety dlatego mają w polityce tak mało do powiedzenia, że wolą głosować na mężczyzn niż na inne kobiety. -Guy Laffargue


kobiety-dlatego-mają-w-polityce-tak-ło-do-powiedzenia-że-wolą-głosować-na-mężczyzn-ż-na-inne-kobiety
Polityce Cytaty: Głównym zajęciem płatnych służalców w polityce jest przerabianie głupoty swych panów na mądrość, podłości - na uczciwość, tchórzostwa - na odwagę i cuchnących słów na pachnidła. -Aleksander Świętochowski


Polityce Cytaty: Jeśli jest w polityce coś, czym gardzę, to jest to typ węgorza, który jest tak giętki, że najchętniej ugryzłby się we własny ogon. -Margaret Thatcher


jeśli-jest-w-polityce-coś-czym-gardzę-to-jest-to-typ-węgorza-który-jest-tak-giętki-że-najchętniej-ugryzłby-ę-we-własny-ogon
Polityce Cytaty: W polityce liczy się to, co liczy się dla wyborców. -Ben J. Wattenberg


Polityce Cytaty: W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie. -Stanisław Przybyszewski


Polityce Cytaty: W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. -Margaret Thatcher


w-polityce-śli-chcecie-słów-zwróćcie-ę-do-mężczyzny-lecz-śli-chcecie-czynów-zwróćcie-ę-do-kobiety