Powinno Cytaty

Powinno Cytaty: Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Powinno Cytaty: Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates


twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Powinno Cytaty: Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można. -Ernest Hemingway


Powinno Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Powinno Cytaty: To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno. -Montesquieu


Powinno Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle


Powinno Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


Powinno Cytaty: Wodoslowie nie powinno przekraczać stanu alarmowego. -Zbigniew Waydyk


wodoslowie-nie-powinno-przekraczać-stanu-alarmowego
Powinno Cytaty: Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides


między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
Powinno Cytaty: Zawieranie małżeństwa powinno być trudniejsze od uzyskania rozwodu. -Gina Lollobrigida


zawieranie-łżeństwa-powinno-być-trudniejsze-od-uzyskania-rozwodu
Powinno Cytaty: Gdzie było id, tam powinno stać się ego. -Zygmunt Freud


gdzie-było-id-tam-powinno-stać-ę-ego
Powinno Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Powinno Cytaty: Wszystko co pochodzi od władzy już powinno być zwalczone. -Zofia Nałkowska


wszystko-co-pochodzi-od-władzy-już-powinno-być-zwalczone
Powinno Cytaty: Scenę polityczną powinno się remontować między premierami. -Urszula Zybura


scenę-polityczną-powinno-ę-remontować-między-premierami
Powinno Cytaty: Nic nie powinno stanowić przeszkody w dojściu do Boga. -Elżbieta bł


nic-nie-powinno-stanowić-przeszkody-w-dojściu-do-boga
Powinno Cytaty: Serce powinno tylko samo siebie mieć za widza i świadka. -Ernest Renan


serce-powinno-tylko-samo-siebie-mieć-za-widza-i-świadka
Powinno Cytaty: Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. -Karol Irzykowski


Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone
Powinno Cytaty: Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno. -Friedrich Nietzsche


ja-was-uczę-nadczłowieka-człowiek-jest-czymś-co-pokonanym-być-powinno