Rodzaj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rodzaj Cytaty: Is­tnieje ta­ki rodzaj szczęścia, który po­lega głównie na zna­lezieniu się w od­po­wied­nim miej­scu we właści­wym cza­sie, rodzaj nat­chnienia, który pod­po­wiada tyl­ko, jak zro­bić właściwą rzecz w od­po­wied­ni sposób, i to wszys­tko przychodzi je­dynie wte­dy, gdy oczyszcza­my ser­ce z am­bicji, celów i planów, kiedy pod­da­jemy się bez reszty te­mu szczęśli­wemu, opat­rznościowe­mu momentowi. -Gregory David Roberts
Rodzaj Cytaty: Rodzaj spoufalenia: z głupotą na
Rodzaj Cytaty: Strach - to rodzaj fantazji. -Sławomir Trocki
Rodzaj Cytaty: Miłość to rodzaj służby wojskowej. -Owidiusz
miłość-to-rodzaj-służby-wojskowej
Rodzaj Cytaty: Rodzaj zatrudnienia: na etatach nieróbstwa. -Zbigniew Waydyk
rodzaj-zatrudnienia-na-etatach-nieróbstwa
Rodzaj Cytaty: Rodzaj wygodnictwa: w papuciach na cokół. -Zbigniew Waydyk
rodzaj-wygodnictwa-w-papuciach-na-cokół
Rodzaj Cytaty: Zmiana po­gody to rodzaj podróży. -Piotr Szreniawski
Rodzaj Cytaty: Pruderia to rodzaj skąpstwa i to najgorszy ze wszystkich. -Stendhal
pruderia-to-rodzaj-skąpstwa-i-to-najgorszy-ze-wszystkich
Rodzaj Cytaty: Dyskretny rodzaj dezaprobaty: gwizdanie na milcząco. -Zbigniew Waydyk
dyskretny-rodzaj-dezaprobaty-gwizdanie-na-milcząco
Rodzaj Cytaty: Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego.. -Zofia Loren
sukces-to-rodzaj-snu-to-coś-przemijającego
Rodzaj Cytaty: Utonąć na dnie kieliszka, to także rodzaj samobójstwa. -Leonard Drzewiecki
utonąć-na dnie-kieliszka-to także-rodzaj-samobójstwa
Rodzaj Cytaty: Pruderia jest to rodzaj skąpstwa najgorszy ze wszystkich. -Henri Stendhal
pruderia-jest-to-rodzaj-skąpstwa-najgorszy-ze-wszystkich
Rodzaj Cytaty: Dusza to rodzaj og­nia, który ożywia ciało. -Demokryt
dusza-to rodzaj-og­nia-który-ożywia-ciało
Rodzaj Cytaty: Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy. -Magdalena Samozwaniec
dobra-książka-to-rodzaj-alkoholu-też-idzie-do-głowy
Rodzaj Cytaty: Każdy rodzaj literatury jest dobry z wyjątkiem nudnego. -Wolter
każdy-rodzaj-literatury-jest-dobry-z-wyjątkiem-nudnego
Rodzaj Cytaty: Militaryści i krwawą łaźnię zarekomendują jako rodzaj biosauny. -Zbigniew Waydyk
militaryś-i-krwawą-łaźę-zarekomendują-jako-rodzaj-biosauny
Rodzaj Cytaty: Nie walczmy o wolność a lepiej od razu o rodzaj i stopień zależności. -Lech Nawrocki
nie-walczmy-o-wolność-a-lepiej-od-razu-o-rodzaj-i-stopień-zależnoś
Rodzaj Cytaty: Jest ta­ki rodzaj krzy­ku, które­go echo nig­dy nie ustaje. -never
jest-­ki-rodzaj-krzy­ku-które­go-echo-nig­dy-nie ustaje
Rodzaj Cytaty: Jest szczególny rodzaj wewnętrznej uwagi, która zakrawa na roztargnienie. -Anna Kamieńska
jest-szczególny-rodzaj-wewnętrznej-uwagi-która-zakrawa-na-roztargnienie
Rodzaj Cytaty: Pru­deria jest to rodzaj skąpstwa naj­gor­szy ze wszystkich. -Stendhal (Henri Beyle)
pru­deria-jest to rodzaj-skąpstwa-naj­gor­szy-ze wszystkich
Rodzaj Cytaty: Są chwi­le, gdy chciałoby się po­wiesić cały rodzaj ludzki i skończyć tę farsę. -Mark Twain
są chwi­-gdy-chciałoby ę-po­wiesić-cały-rodzaj-ludzki-i skończyć-tę farsę
Rodzaj Cytaty: Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, jakiej szuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
nic-człowieka-tak-nie-charakteryzuje-jak-rodzaj-zabawy-jakiej-szuka
Rodzaj Cytaty: Nic człowieka tak nie charakteryzuje, jak rodzaj zabawy, której szuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
nic-człowieka-tak-nie-charakteryzuje-jak-rodzaj-zabawy-której-szuka
Rodzaj Cytaty: Każdy rodzaj pokoju z naszymi współobywatelami wydaje mi się lepszy niż wojna domowa. -Anonim
każdy-rodzaj-pokoju-z-naszymi-współobywatelami-wydaje-mi-ę-lepszy-ż-wojna-domowa
Rodzaj Cytaty: Oto rodzaj ludzki - często wypada żałować, że Noe z towarzyszami zmieścili się w Arce. -Mark Twain
oto-rodzaj-ludzki-często-wypada-żałować-że-noe-z-towarzyszami-zmieścili-ę-w-arce
Rodzaj Cytaty: Nic człowieka tak nie cha­rak­te­ryzu­je jak rodzaj za­bawy,której szuka  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
nic-człowieka-tak-nie cha­rak­te­ryzu­-jak rodzaj-za­bawyktórej-szuka 
Rodzaj Cytaty: De­gene­rat społeczny zasługu­je na ten sam rodzaj es­ty­my co naj­wyższy urzędnik lub papież. -Walenty
de­gene­rat-społeczny-zasługu­-na ten-sam-rodzaj-es­ty­my-co naj­wyższy-urzędnik-lub-papież
Rodzaj Cytaty: Kobieta oszukana przez mężczyznę pragnie go poślubić. Jest to rodzaj rewanżu równie dobry, jak każdy inny. -George Gordon Byron
kobieta-oszukana-przez-mężczyznę-pragnie-go-poślubić-jest-to-rodzaj-rewanżu-równie-dobry-jak-każdy-inny
Rodzaj Cytaty: Mężczyźni to taki rodzaj myśliwych, którzy przygotowywują przynętę, zakładają sidła, a potem sami w nie wpadają - z kobietami. -John Steinbeck
mężczyź-to-taki-rodzaj-myśliwych-którzy-przygotowywują-przynętę-zakładają-sidła-a-potem-sami-w-nie-wpadają-z-kobietami
Rodzaj Cytaty: Rodzaj ludzki zdaje się być na ogół bardziej wrażliwy na cierpienie niż na przyjemności, gdy przyczyny ich są równe. -Jeremy Bentham
rodzaj-ludzki-zdaje-ę-być-na-ogół-bardziej-wrażliwy-na-cierpienie-ż-na-przyjemnoś-gdy-przyczyny-ich-są-równe
Rodzaj Cytaty: Miłość nies­pełniona to spe­cyficzny rodzaj niena­wiści. Miej­my się na baczności przed jej ofiarą – myślącym samotnikiem. -Hagiwara Sakutaro
miłość-nies­pełniona-to spe­cyficzny-rodzaj-niena­wiś-miej­my ę-na bacznoś-przed-jej-ofiarą- myślącym-samotnikiem
Rodzaj Cytaty: Miłość - rodzaj choroby, która ani rozumnych, ani głupich nie oszczędza. -Albert Camus
miłość-rodzaj-choroby-która-ani-rozumnych-ani-głupich-nie-oszczędza
Rodzaj Cytaty: Co to jest zła kobieta? Jest to taki rodzaj kobiety, która się nie sprzykrzy. -Oscar Wilde
co-to-jest-zła-kobieta-jest-to-taki-rodzaj-kobiety-która-ę-nie-sprzykrzy
Rodzaj Cytaty: Czyż na to trze­ba było ko­ry mózgo­wej u pew­nych jaszczurów w jurze i triasie, aby stworzyć coś tak pro­mien­ne­go i ohyd­ne­go za­razem jak rodzaj ludzki?  -Stanisław Ignacy Witkiewicz
czyż-na to trze­ba-było-ko­ry-mózgo­wej-u pew­nych-jaszczurów-w jurze-i triasie-aby stworzyć-coś-tak-pro­mien­ne­go-i ohyd­ne­go
Rodzaj Cytaty: Pieniądze nie są rzeczą, nie są nawet procesem. To rodzaj wspólnego marzenia. Śnimy, że mały dysk zwykłego metalu wart jest solidnego posiłku. -Terry Pratchett
pieniądze-nie-są-rzeczą-nie-są-nawet-procesem-to-rodzaj-wspólnego-marzenia-Śnimy-że-ły-dysk-zwykłego-metalu-wart-jest-solidnego-posiłku