Rodzi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rodzi Cytaty: Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam. -NieBędęJulią
Rodzi Cytaty: Nig­dy dzieci nie mogą zro­bić rodzi­com ta­kiego wsty­du, jak rodzi­ce dzieciom. -Jan Kurczab
nig­dy-dzieci-nie mogą-zro­bić-rodzi­com-­kiego-wsty­-jak rodzi­-dzieciom
Rodzi Cytaty: pa­ni zwra­ca się do uczniów: - wy chodzi­cie do szkoły, a rodzi­ce do pra­cy. to jest to sa­mo ... - nie to sa­mo, bo rodzi­com za to płacą, a nam nie !  -lovely-girl
Rodzi Cytaty: człowiek rodzi się przez całe życia, a umiera, je­dynie wte­dy gdy za­pom­ni, że wciąż się rodzi  -danioł
człowiek-rodzi ę-przez-całe-życia-a umiera-­dynie-wte­dy-gdy-za­pom­-że wciąż ę-rodzi 
Rodzi Cytaty: ...Wkrótce wyrośniemy także z wojen, które są w gruncie rzeczy pojedynkami narodów... gwałt rodzi tylko nowe gwałty ze strony człowieka, na którym został popełniony; Miłość natomiast rodzi miłość... -Lew Tołstoj
Rodzi Cytaty: Nikt nie rodzi się sobą. Każdy rodzi się z masą marzeń, obciążony masą ideałów innych ludzi i musi się z tym uporać. -Anonim
nikt-nie-rodzi-ę-sobą-każdy-rodzi-ę-z-masą-marzeń-obciążony-masą-ideałów-innych-ludzi-i-musi-ę-z-tym-uporać
Rodzi Cytaty: Niepew­ność rodzi gniew, niepew­ność rodzi ból. -Edyta Bartosiewicz
niepew­ność-rodzi-gniew-niepew­ność-rodzi-ból
Rodzi Cytaty: Rodzi­na to jest coś naj­ważniej­sze­go, nie można jej bez­karnie założyć, a po­tem bez­karnie odłożyć, zlik­wi­dować,nie pa­miętać, nie czuć się zo­bowiąza­nym, rodzi­na to jest coś świętego. -Katarzyna Grochola
Rodzi Cytaty: Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. -Blaise Pascal
znajomość-boga-bez-znajomoś-własnej-nędzy-rodzi-pychę-znajomość-własnej-nędzy-bez-znajomoś-boga-rodzi-rozpacz
Rodzi Cytaty: Bo­gac­two rodzi pożądanie. -Ali Ibn Abi Talib
Rodzi Cytaty: Pokora rodzi olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton
Rodzi Cytaty: Bogactwo rodzi pożądanie. -Anonim
bogactwo-rodzi-pożądanie
Rodzi Cytaty: Przesyt rodzi niedosyt. -Leszek Kumor
Rodzi Cytaty: Po­kora rodzi olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton
Rodzi Cytaty: Powodzenie rodzi niedbalstwo. -Tytus Liwiusz
Rodzi Cytaty: Sen ro­zumu rodzi upiory. -Francisco Goya
Rodzi Cytaty: I brak owoców rodzi fermenty. -Stanisław Jerzy Lec
Rodzi Cytaty: Ciekawość rodzi się z zazdrości. -Molier
ciekawość-rodzi-ę-z-zazdroś
Rodzi Cytaty: Chaos rodzi więcej chaosu. -Tom Clancy
chaos-rodzi-więcej-chaosu
Rodzi Cytaty: Idea rodzi się z formy. -Gustaw Flaubert
Rodzi Cytaty: Grabież rodzi żądzę nowej grabieży. -Fryderyk Engels
grabież-rodzi-żądzę-nowej-grabieży
Rodzi Cytaty: Miłość rodzi się z wiary w nieśmiertelność. -Fiodor Dostojewski
miłość-rodzi-ę-z-wiary-w-nieśmiertelność
Rodzi Cytaty: Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli. -Jean Paul
zwięzłość-słowa-rodzi-szerokość-myśli
Rodzi Cytaty: Przyjaźń rodzi miłość na pustyni samotności. -Johann Heinrich Lambert
Rodzi Cytaty: Szczerość rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. -Anonim
szczerość-rodzi-nienawiść-ustępliwość-przyjaciół
Rodzi Cytaty: Jak ty rodzi­com, tak dzieci tobie. -Tales z Miletu
Rodzi Cytaty: Nic się z niczego nie rodzi. -Tytus Carus Lukrecjusz
Rodzi Cytaty: Gleba ignorancji rodzi wiarę w cuda. -Robert Ingersoll
Rodzi Cytaty: Uległość rodzi przyjaciół, prawda - nienawiść. -Terencjusz
uległość-rodzi-przyjaciół-prawda-nienawiść
Rodzi Cytaty: Tyl­ko zmar­twychwstały kraj, rodzi nieśmiertelnych. -Bruno
tyl­ko-zmar­twychwstały-kraj-rodzi-nieśmiertelnych
Rodzi Cytaty: Myśl rodzi się w samotności. Ginie w tłumie. -Andrzej Strug
myśl-rodzi-ę-w-samotnoś-ginie-w-tłumie
Rodzi Cytaty: Gniew nie oślepia: on rodzi się ze ślepoty. -Antoine De Saint - Exupery
Rodzi Cytaty: Nikt nie rodzi się bez wad. -Horacy
nikt-nie rodzi ę-bez-wad
Rodzi Cytaty: Miłość rodzi się z nicze­go, a umiera ze wszystkiego. -Alfons Karr
miłość-rodzi ę-z nicze­go-a umiera-ze wszystkiego
Rodzi Cytaty: Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej. -Friedrich Nietzsche