Rozumu Cytaty

Rozumu Cytaty: Ludzie odwołują się od zwyczaju do rozumu i od rozumu do zwyczaju, zależnie od tego, co im jest wygodne, i odstępują od zwyczaju, gdy tego wymaga ich interes, albo znów przeciwstawiają się rozumowi, gdy tylko rozum jest przeciw nim. -Thomas Hobbes


Rozumu Cytaty: Zakochani z rozumu obrani. -Terencjusz


Rozumu Cytaty: Entuzjazm to delirium rozumu. -Napoleon Bonaparte


Rozumu Cytaty: Nauka to pokarm dla rozumu. -Lew Tołstoj


Rozumu Cytaty: Czy geniusz ma superatę rozumu? -Anonim


czy-geniusz-superatę-rozumu
Rozumu Cytaty: Dzieciństwo jest snem rozumu. -Jean Jacques Rousseau


Rozumu Cytaty: Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz


Rozumu Cytaty: Upartego dopiero bieda nauczy rozumu. -William Shakespeare


Rozumu Cytaty: Wielka uczoność nie daje rozumu. -Heraklit z Efezu


Rozumu Cytaty: Na błędach człowiek uczy się rozumu. -Anonim


na-błędach-człowiek-uczy-ę-rozumu
Rozumu Cytaty: Zła skłonność jest nieprzyjaciółką rozumu. -Pitagoras


zła-skłonność-jest-nieprzyjaciółką-rozumu
Rozumu Cytaty: Lepszy łut szczęścia, niż funt rozumu. -Anonim


lepszy-łut-szczęścia-ż-funt-rozumu
Rozumu Cytaty: Trzeba wiele rozumu, by pleść głupstwa z pożytkiem. -Anonim


trzeba-wiele-rozumu-by-pleść-głupstwa-z-pożytkiem
Rozumu Cytaty: Szczęśliwy człek, co go cudze szkody uczą rozumu. -Wacław Potocki


szczęśliwy-człek-co-go-cudze-szkody-uczą-rozumu
Rozumu Cytaty: Mężczyźnie trzeba przemawiać do rozumu, kobiecie do serca. -Anonim


mężczyźnie-trzeba-przemawiać-do-rozumu-kobiecie-do-serca
Rozumu Cytaty: Entuzjazm bez rozumu jest niebezpieczny i bezużyteczny. -Novalis


entuzjazm-bez-rozumu-jest-niebezpieczny-i-bezużyteczny
Rozumu Cytaty: Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Rozumu Cytaty: Krop­la miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. -Blaise Pascal


krop­-miłoś-znaczy-więcej-ż-ocean-rozumu