Rzeki Cytaty

Rzeki Cytaty: Rzeki nie znają powrotów. -Maria Kuncewicz


Rzeki Cytaty: Potęga rzeki w jej dopływach. -Anonim


potęga-rzeki-w-jej-dopływach
Rzeki Cytaty: Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam. -Paulo Coelho


na-brzegu-rzeki-piedry-usiadłam-i-płakałam
Rzeki Cytaty: Rzeki występują niekiedy z koryta, ludzie nigdy. -Jan Czarny


rzeki-występują-niekiedy-z-koryta-ludzie-nigdy
Rzeki Cytaty: Rzeki biegną utonąć w morzu; monarchie toną w despotyzmie. -Montesquieu


rzeki-biegną-utonąć-w-morzu-monarchie-ą-w-despotyzmie
Rzeki Cytaty: Niepo­dob­na wejść dwa ra­zy do tej sa­mej rzeki. -Heraklit z Efezu


niepo­dob­na-wejść-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rzeki
Rzeki Cytaty: Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. -Heraklit z Efezu


nie-da-ę-dwa-razy-wejść-do-tej-samej-rzeki
Rzeki Cytaty: Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają. -Andrea Cesalpino


nauki-są-jak-rzeki-których-wody-nieustannie-ę-odnawiają
Rzeki Cytaty: Po­lity­cy wszędzie są ta­cy sa­mi. Obiecują zbu­dować most na­wet tam, gdzie nie ma rzeki. -Nikita Chruszczow


po­lity­cy-wszędzie-są ­cy-­mi-obiecują zbu­dować-most-na­wet-tam-gdzie-nie  rzeki
Rzeki Cytaty: Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. -Nikita Chruszczow


politycy-są-wszędzie-tacy-sami-obiecują-zbudować-most-nawet-tam-gdzie-nie-rzeki
Rzeki Cytaty: Ci z droższych miej­sc nie muszą nam klas­kać, mogą pob­rzęki­wać swą biżuterią. -John Lennon


ci z droższych-miej­sc-nie muszą-nam-klas­kać-mogą-pob­rzęki­wać-swą-biżuterią
Rzeki Cytaty: Z latami wieczność przenika w nasze życie jak morze w ujście rzeki, gdzie wody słone mieszają się ze słodkimi. -Julien Green


z-latami-wieczność-przenika-w-nasze-życie-jak-morze-w-ujście-rzeki-gdzie-wody-słone-mieszają-ę-ze-słodkimi
Rzeki Cytaty: Miłość nie kończy się nigdy. Będę cię kochał - ty wiesz -aż zrosną się Chiny z Afryką, rzeki wzbiorą po czubki wież. -Wystan Hugh Auden


miłość-nie-kończy-ę-nigdy-będę-ę-kochał-ty-wiesz-aż-zrosną-ę-chiny-z-afryką-rzeki-wzbiorą-po-czubki-wież
Rzeki Cytaty: Bóg jest źródłem, Jezus jest rzeką, która wypływa z tego źródła, a Duch Święty jest prądem tej rzeki. -Anonim


bóg-jest-źródłem-jezus-jest-rzeką-która-wypływa-z-tego-źródła-a-duch-Święty-jest-prądem-tej-rzeki
Rzeki Cytaty: Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćbyś dał za nią całe swe mienie, ona wzgardzi nim jak nicością. -Biblia


wody-mnogie-nie-mogły-ugasić-miłoś-i-rzeki-nie-zatopią-jej-choćbyś-dał-za-ą-całe-swe-mienie-ona-wzgardzi-nim-jak-nicośą
Rzeki Cytaty: Rzeki zamarzają od brzegów, puszczają - od środka; zamarzają powoli, puszczają - nagle. -Władysław Grzeszczyk


rzeki-zamarzają-od-brzegów-puszczają-od-środka-zamarzają-powoli-puszczają-nagle
Rzeki Cytaty: Nie mam cza­su na walkę. Jeśli biję się, wyrządzam so­bie krzywdę. Zos­ta­wiam Bo­gu sądze­nie. Ka­mienie nig­dy nie zat­rzy­mają biegu rzeki. -Bob Marley


nie-mam-cza­su-na walkę-jeśli biję-ę-wyrządzam-so­bie-krzywdę-zos­­wiam bo­gu-sądze­nie-ka­mienie nig­dy-nie zat­rzy­mają
Rzeki Cytaty: Mie­szkańcy Mor­pork by­li dość kos­mo­poli­tyczni, jed­nak prze­jawiali swo­bod­ny, rzeczo­wy sto­sunek do ras nieludzkich, miano­wicie tłuk­li je cegłą po głowie i wrzu­cali do rzeki. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy