Sami Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sami Cytaty: Trochę boję się dziennikarzy. Często mam wrażenie, że wywiady oddają do druku jeszcze przed spotkaniem ze mną. Sami zadają pytania i sami na nie odpowiadają. -Gina Lollobrigida
trochę-boję-ę-dziennikarzy-często-mam-wrażenie-że-wywiady-oddają-do-druku-jeszcze-przed-spotkaniem-ze-mną-sami-zadają-pytania-i-sami-na-nie
Sami Cytaty: Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija. -Mark Knopfler
cza­sami-jes­teś-owa­dem-a cza­sami-szybą-o którą ę-on rozbija
Sami Cytaty: Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika  -PraJaszczur
je­sień-cza­sami-to łe-nie­szczęścia-choć-tka-z sze­lestów-złocis­te-ko­bier­-w-wi­doku-zmysłów-złote­go-dziewczęcia-je­sienią
Sami Cytaty: Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju. -Iwan Turgieniew
Sami Cytaty: Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale
Sami Cytaty: In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka. -Janusz Leon Wiśniewski
Sami Cytaty: Cza­sami zas­ta­nawiam się Cze­mu przed na­rodzi­nami spy­tałem Boga:
Sami Cytaty: Piekło to jesteśmy my sami. -Thomas Stearns Eliot
Sami Cytaty: Ucząc uczymy się sami. -Anonim
Sami Cytaty: Piekło to jes­teśmy my sami. -Thomas Stearns Eliot
Sami Cytaty: Z głupotą sami bogowie walczą nadaremno. -Fryderyk Schiller
z-głupotą-sami-bogowie-walczą-nadaremno
Sami Cytaty: Znaleźliśmy wroga. Jesteśmy nim my sami. -Anonim
znaleźliśmy-wroga-jesteśmy-nim-my-sami
Sami Cytaty: Cza­sami po pros­tu bra­kuje kamieni. -Forrest Gump
cza­sami-po pros­-bra­kuje-kamieni
Sami Cytaty: Uśmiech to cza­sami ocenzu­rowa­ny rechot. -Piotr Szreniawski
uśmiech-to cza­sami-ocenzu­rowa­ny-rechot
Sami Cytaty: Ci, którzy kochają sami sobie kształtują sny. -Wergiliusz
ci-którzy-kochają-sami-sobie-kształtują-sny
Sami Cytaty: Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny. -Wergiliusz
ci-którzy-kochają-sami-sobie-kształtują-sny
Sami Cytaty: Cza­sami chciałabym żeby szczęście rosło na drzewach... -Papużka
cza­sami-chciałabym-żeby-szczęście-rosło-na drzewach
Sami Cytaty: żeby zasłużyć trze­ba się cza­sami wysilić  -Intryga
żeby-zasłużyć-trze­ba ę-cza­sami-wysilić 
Sami Cytaty: Najcięższy krzyż, jaki mamy do dźwigania, to zawsze my sami. -Odilo Lechner
najcięższy-krzyż-jaki-mamy-do-dźwigania-to-zawsze-my-sami
Sami Cytaty: Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół... -Riot
cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół
Sami Cytaty: Chętnie drugich upominamy, a sami upomnień niechętnie słuchamy. -Eurypides
chętnie-drugich-upominamy-a-sami-upomnień-niechętnie-słuchamy
Sami Cytaty: Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami. -Budda Siakjamuni
pokazałem-wam-drogę-przejść-ą-musicie-sami
Sami Cytaty:
Sami Cytaty: Cza­sami za późno do­ciera do nas myśl, że ma­my uczucia. -Emily Giffin
cza­sami-za późno-do­ciera-do nas-myśl-że ­my-uczucia
Sami Cytaty: Cza­sami Bo­li życie ,zdarza się , że lu­bię ten ból. -Kubago
cza­sami-bo­li-życie-zdarza ę- że lu­bię-ten-ból
Sami Cytaty: Cza­sami coś w nas umiera i nie chce zmartwychwstać. -Kurt Cobain
cza­sami-coś-w nas-umiera-i nie chce-zmartwychwstać
Sami Cytaty: Krewnych daje ci los. Co za szczęście, że przyjaciół możemy sami wybierać. -Anonim
krewnych-daje-los-co-za-szczęście-że-przyjaciół-możemy-sami-wybierać
Sami Cytaty: Cza­sami zło jest in­spi­racją do by­cia dobrym. -Bruno
cza­sami-zło-jest in­spi­racją-do by­cia-dobrym
Sami Cytaty: Cza­sami, ra­tując in­nych, człowiek sam ra­tuje siebie. -Devin
cza­sami-ra­tując-in­nych-człowiek-sam-ra­tuje-siebie
Sami Cytaty: Cza­sami mur obojętności sta­je się ścianą płaczu. -Bogusław Wojnar
cza­sami-mur-obojętnoś-sta­ ę-ścianą-płaczu
Sami Cytaty: Wsłuchując się z miłością w drugiego człowieka, sami zaczynamy przemawiać. -Heinrich Spaemann
wsłuchując-ę-z-miłośą-w-drugiego-człowieka-sami-zaczynamy-przemawiać
Sami Cytaty: Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co sami mają zrobić -Abraham Lincoln
nie-pomaga-ę-ludziom-robiąc-za-nich-to-co-sami-mają-zrobić
Sami Cytaty: Cza­sami trze­ba ja­ko dob­ro oce­niać mniej­sze zło. -Niccolò Machiavelli
cza­sami-trze­ba-ja­ko-dob­ro-oce­niać-mniej­sze-zło
Sami Cytaty: To bardzo pasjonujące - pomagać ludziom, którzy sami sobie umieją radzić. -Margaret Mitchell
to-bardzo-pasjonują-pomagać-ludziom-którzy-sami-sobie-umieją-radzić
Sami Cytaty: Przyczyną niesmaku naszego i niezadowolenia ze świata nie są ludzie, tylko my sami. -Zofia Nałkowska
przyczyną-niesmaku-naszego-i-niezadowolenia-ze-świata-nie-są-ludzie-tylko-my-sami