Sami Cytaty

Sami Cytaty: Trochę boję się dziennikarzy. Często mam wrażenie, że wywiady oddają do druku jeszcze przed spotkaniem ze mną. Sami zadają pytania i sami na nie odpowiadają. -Gina Lollobrigida


trochę-boję-ę-dziennikarzy-często-mam-wrażenie-że-wywiady-oddają-do-druku-jeszcze-przed-spotkaniem-ze-mną-sami-zadają-pytania-i-sami-na-nie
Sami Cytaty: Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija. -Mark Knopfler


cza­sami-jes­teś-owa­dem-a cza­sami-szybą-o którą ę-on rozbija
Sami Cytaty: Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika  -PraJaszczur


je­sień-cza­sami-to łe-nie­szczęścia-choć-tka-z sze­lestów-złocis­te-ko­bier­-w-wi­doku-zmysłów-złote­go-dziewczęcia-je­sienią
Sami Cytaty: Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju. -Iwan Turgieniew


Sami Cytaty: Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale


Sami Cytaty: In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka. -Janusz Leon Wiśniewski


Sami Cytaty: Cza­sami zas­ta­nawiam się Cze­mu przed na­rodzi­nami spy­tałem Boga:


Sami Cytaty: Piekło to jesteśmy my sami. -Thomas Stearns Eliot


Sami Cytaty: Ucząc uczymy się sami. -Anonim


Sami Cytaty: Piekło to jes­teśmy my sami. -Thomas Stearns Eliot


Sami Cytaty: Z głupotą sami bogowie walczą nadaremno. -Fryderyk Schiller


z-głupotą-sami-bogowie-walczą-nadaremno
Sami Cytaty: Znaleźliśmy wroga. Jesteśmy nim my sami. -Anonim


znaleźliśmy-wroga-jesteśmy-nim-my-sami
Sami Cytaty: Cza­sami po pros­tu bra­kuje kamieni. -Forrest Gump


cza­sami-po pros­-bra­kuje-kamieni
Sami Cytaty: Uśmiech to cza­sami ocenzu­rowa­ny rechot. -Piotr Szreniawski


uśmiech-to cza­sami-ocenzu­rowa­ny-rechot
Sami Cytaty: Ci, którzy kochają sami sobie kształtują sny. -Wergiliusz


ci-którzy-kochają-sami-sobie-kształtują-sny
Sami Cytaty: Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny. -Wergiliusz


ci-którzy-kochają-sami-sobie-kształtują-sny
Sami Cytaty: Cza­sami chciałabym żeby szczęście rosło na drzewach... -Papużka


cza­sami-chciałabym-żeby-szczęście-rosło-na drzewach
Sami Cytaty: żeby zasłużyć trze­ba się cza­sami wysilić  -Intryga


żeby-zasłużyć-trze­ba ę-cza­sami-wysilić