Samotny Cytaty

Samotny Cytaty: Każdy z nas jest samotny. -Edward Stachura


Samotny Cytaty: Otacza go lud Mi­liony osób wokół A on samotny  -Taiyono Kudarashi


otacza-go lud-mi­liony-osób-wokół-a-on samotny 
Samotny Cytaty: Hamlet jest samotny, a samotnicy zawsze się zgrywają. -Katherine Mansfield


hamlet-jest-samotny-a-samotnicy-zawsze-ę-zgrywają
Samotny Cytaty: nie jes­tem samotny płowe ziar­na pus­ty­ni zaw­sze krzyczą  -waszcudnyswiat


nie jes­tem-samotny-płowe-ziar­na-pus­ty­-zaw­sze-krzyczą 
Samotny Cytaty: Ty jes­teś we mnie jas­kier w chmurze rzeźbiony blaskiem nad czyn samotny. -Krzysztof Kamil Baczyński


ty jes­teś-we mnie-jas­kier-w chmurze-rzeźbiony-blaskiem-nad-czyn-samotny
Samotny Cytaty: Wszystkim, którzy nie wierzą w Boga, radzę się wybrać w samotny rejs dookoła świata. -Chey Blith


wszystkim-którzy-nie-wierzą-w-boga-radzę-ę-wybrać-w-samotny-rejs-dookoła-świata
Samotny Cytaty: Kto samotny los wybrał, temu stokroć biada, Bo to jest człowiek, który sam siebie okrada. -Aliszer Nawoi


kto-samotny-los-wybrał-temu-stokroć-biada-bo-to-jest-człowiek-który-sam-siebie-okrada
Samotny Cytaty: Nawet człowiek samotny nie mógłby się czuć samotnym bez tła, które tworzą inni ludzie. -Karol Irzykowski


nawet-człowiek-samotny-nie-mógłby-ę-czuć-samotnym-bez-tła-które-tworzą-inni-ludzie
Samotny Cytaty: Jeśli samotny mężczyzna wyrzuca niedopałki papierosów z popielniczki, a część z nich jest na końcu zaróżowiona, nie powinien narzekać na życie. -Janina Ipohorska


jeśli-samotny-mężczyzna-wyrzuca-niedopałki-papierosów-z-popielniczki-a-część-z-nich-jest-na-końcu-zaróżowiona-nie-powinien-narzekać-na
Samotny Cytaty: Jak to samotny? Prze­cież ty­le ludzi wokół... Jak to możliwe?  -matijah


jak-to samotny-prze­cież-ty­-ludzi-wokół-jak-to możliwe 
Samotny Cytaty: Ten, kto nie jest kochany, zawsze jest samotny wśród tłumu. -George Sand


ten-kto-nie-jest-kochany-zawsze-jest-samotny-wśród-tłumu
Samotny Cytaty: Ten który nie jest kochany, jest zawsze samotny wśród tłumu. -George Sand


ten-który-nie-jest-kochany-jest-zawsze-samotny-wśród-tłumu
Samotny Cytaty: Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu. -George Sand


ten-który-nie-jest-kochanym-jest-zawsze-samotny-wśród-tłumu
Samotny Cytaty: Wol­nym bo­wiem jest człowiek tyl­ko wte­dy, gdy jest samotny. -Arthur Schopenhauer


wol­nym-bo­wiem-jest człowiek-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest samotny
Samotny Cytaty: Żyjemy złudzeniem, że jesteśmy w centrum uwagi i pełno ludzi wokół nas. W gruncie rzeczy jednak każdy z nas jest samotny. -Anonim


Żyjemy-złudzeniem-że-jesteśmy-w-centrum-uwagi-i-pełno-ludzi-wokół-nas-w-gruncie-rzeczy-jednak-każdy-z-nas-jest-samotny
Samotny Cytaty: Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmur­ny dzień słotny... Kto? Nie wiem... Ktoś od­szedł i jes­tem samotny... -Leopold Staff


ktoś-dziś-mnie-opuśł-w ten-chmur­ny-dzień-słotny-kto-nie-wiem-ktoś od­szedł-i jes­tem-samotny
Samotny Cytaty: Miłości się nie szuka jest albo jej nie ma, nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek. -Jan Twardowski


miłoś-ę-nie-szuka-jest-albo-jej-nie-nikt-z-nas-nie-jest-samotny-tylko-przez-przypadek
Samotny Cytaty: Perhaps one day, sometime in the future, without any reason, without warning you will feel lonely. Then think of me. And I will come in a dream. - Możliwe, że pewnego dnia, kiedyś w przyszłości, bez żadnego powodu, bez ostrzeżenia poczujesz się samotny. Wtedy pomyśl o mnie. I przybędę w śnie. -Anonim