Serc Cytaty

Serc Cytaty: Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali. -Stefan Wyszyński kard


Światu-potrzeba-więcej-wrażliwych-serc-i-mniej-zimnej-stali
Serc Cytaty: Cień śmier­ci rzuca, serc cho­robą przesiąka, roz­bi­ta dusza. -Vergil


cień-śmier­-rzuca-serc-cho­robą-przesiąka-roz­bi­-dusza
Serc Cytaty: Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zyka wiosny  -fyrfle


szum-ko­ron-sosen-stuk-serc-rwących-ku sercom-mu­zyka-wiosny 
Serc Cytaty: Jakże ten król nasz bogaty! Skarb jego, serc miliony. -Franciszek Karpiński


jakże-ten-król-nasz-bogaty-skarb-jego-serc-miliony
Serc Cytaty: Oso­by... tworzą Od­ległość i blis­kość serc - Strzępy całości nieHAiKU  -wdech


oso­by-tworzą-od­ległość-i blis­kość-serc-strzępy-całoś-niehaiku 
Serc Cytaty: Miaro­wość deszczu, mu­zyką sprag­nionych serc. Tan­go uczuć. -cytlopka


miaro­wość-deszczu-mu­zyką-sprag­nionych-serc-tan­go-uczuć
Serc Cytaty: W miłości, jak we wszystkich niemal sprawach, zgoda serc jest wynikiem nieporozumienia. -Charles Baudelaire


w-miłoś-jak-we-wszystkich-niemal-sprawach-zgoda-serc-jest-wynikiem-nieporozumienia
Serc Cytaty: Dusze głod­ne serc, Bos­kie rękodzieło ciał -  Grzechem nie grzeszyć. -fyrfle


dusze-głod­ne-serc-bos­kie-rękodzieło-ciał- -grzechem-nie grzeszyć
Serc Cytaty: Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. -Jan Paweł II


patrzcie-na-jezusa-głębią-waszych-serc-i-umysłów-on-jest-waszym-nieodłącznym-przyjacielem
Serc Cytaty: Kluczem do ludzkich serc nie jest nigdy nasza mądrość, lecz miłość. -Bezzel Perman


kluczem-do-ludzkich-serc-nie-jest-nigdy-nasza-mądrość-lecz-miłość
Serc Cytaty: Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą. -Adam Asnyk


dla-serc-szlachetnych-najwyższą-rozkoszą-gdy-drugim-radość-w-niedoli-przynoszą
Serc Cytaty: Kobieta maluje sobie paznokcie żeby mieć dziesięć serc pod ręką. -Ramon Gomez De La Serna


kobieta-maluje-sobie-paznokcie-żeby-mieć-dziesięć-serc-pod-ręką
Serc Cytaty: Pok­rze­pienie serc Wi­nylo­wa tan­go gra Pachną wspomnienia Krys­ty­na Sz. 07.01.2015r. -krysta


pok­rze­pienie-serc-wi­nylo­wa-tan­go-gra-pachną-wspomnienia-krys­ty­na-sz-07012015r
Serc Cytaty: spa­da pier­wszy śnieg, niczym pucho­wa kołderka. dla nie­czułych serc. -cytlopka


spa­da-pier­wszy-śnieg-niczym-pucho­wa-kołderka-dla-nie­czułych-serc
Serc Cytaty: Światu pot­rze­ba więcej wrażli­wych serc i mniej zim­nej stali. -Stefan Wyszyński


Światu-pot­rze­ba-więcej-wrażli­wych-serc-i mniej-zim­nej-stali
Serc Cytaty: Dla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku. -Malwida von Meysenbug


dla-praw­dzi­wego-ro­zumienia ę-serc-nie is­tnieją-róż­-wieku
Serc Cytaty: Kry­tyka pseudo krytyka Ka­leczy słowem krwa­wicę sub­telnych serc. Par­szy­wy bufon. -Papużka


kry­tyka-pseudo-krytyka-ka­leczy-słowem-krwa­wicę-sub­telnych-serc-par­szy­wy-bufon
Serc Cytaty: Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


pozwól-mówić-sercu-a-słowa-same-ę-znajdą-tylko-serce-trafia-do-serc-nie-zimne-rozumowanie