Stanowi Cytaty

Stanowi Cytaty: Trzech stanowi kolegium. -Lucius Neratius Priscus


Stanowi Cytaty: To, co wciąż robimy, stanowi o nas. -Arystoteles


to-co-wciąż-robimy-stanowi-o-nas
Stanowi Cytaty: W polityce głupota nie stanowi przeszkody. -Napoleon Bonaparte


w-polityce-głupota-nie-stanowi-przeszkody
Stanowi Cytaty: Garb stanowi idealną podstawę idei. -Gunter Grass


garb-stanowi-idealną-podstawę-idei
Stanowi Cytaty: Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. -Paul Claudel


kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
Stanowi Cytaty: Solidarność zainteresowań jeszcze nie stanowi solidarności postępowania. -Antoni Makarenko


solidarność-zainteresowań-jeszcze-nie-stanowi-solidarnoś-postępowania
Stanowi Cytaty: Największe zagrożenie na polu walki stanowi oficer z mapą. -Anonim


największe-zagrożenie-na-polu-walki-stanowi-oficer-z-mapą
Stanowi Cytaty: Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem. -Fryderyk Engels


państwo-stanowi-pierwszą-ideologiczną-władzę-nad-człowiekiem
Stanowi Cytaty: Lwia grzywa stanowi kapitalny kamuflaż za jączej osobowości. -Zbigniew Waydyk


lwia-grzywa-stanowi-kapitalny-kamuflaż-za-jączej-osobowoś
Stanowi Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume


pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
Stanowi Cytaty: Nasz mały świat stanowi podręcznik opisujący cały wszechświat. -Ellen G. White


nasz-ły-świat-stanowi-podręcznik-opisujący-cały-wszechświat
Stanowi Cytaty: Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych. -John Grier


wielką-trudność-dla-intelektualisty-stanowi-oddzielenie-rzeczy-ważnych-od-nieważnych
Stanowi Cytaty: Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele. -Stefan Witwicki


kto-minę-właściwą-swemu-stanowi-ten-już-bardzo-wiele
Stanowi Cytaty: Największy bodaj urok włóczęgowskiego życia stanowi zupełny brak monotonii. -Jack London


największy-bodaj-urok-włóczęgowskiego-życia-stanowi-zupełny-brak-monotonii
Stanowi Cytaty: Okrucieństwo stanowi rozkosz dla duszy, która wyczerpała wszystkie inne rozkosze. -Selma Lagerlof


okrucieństwo-stanowi-rozkosz-dla-duszy-która-wyczerpała-wszystkie-inne-rozkosze
Stanowi Cytaty: Kobiety są tak trudne do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły. -Vittorio De Sica


kobiety-są-tak-trudne-do-przejrzenia-ponieważ-każda-z-nich-stanowi-wyjątek-od-reguły
Stanowi Cytaty: Dobry smak stanowi o wartości ludzi, którym brak oryginalności i odwagi moralnej. -George Bernard Shaw


dobry-smak-stanowi-o-wartoś-ludzi-którym-brak-oryginalnoś-i-odwagi-moralnej
Stanowi Cytaty: Każde rozwiązanie jakigokolwiek problemu stanowi Twoje intelektualne aktywa. Pomyśl o tym. -Michael A. Lechter


każde-rozwiązanie-jakigokolwiek-problemu-stanowi-twoje-intelektualne-aktywa-pomyśl-o-tym