Starzeje Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Starzeje Cytaty: Wdzięczność szyb­ko się starzeje. -Arystoteles
wdzięczność-szyb­ko ę-starzeje
Starzeje Cytaty: Wdzięczność szybko się starzeje. -Arystoteles
wdzięczność-szybko-ę-starzeje
Starzeje Cytaty: Starzeje się przede wszystkim nowość. -Jan Cybis
starzeje-ę-przede-wszystkim-nowość
Starzeje Cytaty: Nic nie starzeje się tak prędko jak szczęście. -Oscar Wilde
nic-nie-starzeje-ę-tak-prędko-jak-szczęście
Starzeje Cytaty: Kobieta nie starzeje się dopóty, dopóki jest pożądana. -Gabriela Zapolska
kobieta-nie-starzeje-ę-dopóty-dopóki-jest-pożądana
Starzeje Cytaty: Najprędzej starzeje się kobieta, która poślubiła przeciętnego mężczyznę. -Oscar Wilde
najprędzej-starzeje-ę-kobieta-która-poślubiła-przeciętnego-mężczyznę
Starzeje Cytaty: Serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn. -Johann Wolfgang Goethe
Starzeje Cytaty: Kto się często śmieje, wol­niej się starzeje. -Bujak Bogusław
kto ę-często-śmieje-wol­niej ę-starzeje
Starzeje Cytaty: Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. -Benjamin Franklin
Starzeje Cytaty: Jednym starzeje się wprzód serce, drugim duch, bywają zresztą i zgrzybiali młodzieńcy, lecz późna młodość czyni długą młodość. -Zaratustra
jednym-starzeje-ę-wprzód-serce-drugim-duch-bywają-zresztą-i-zgrzybiali-młodzieńcy-lecz-późna-młodość-czyni-długą-młodość
Starzeje Cytaty: Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. -Maria Skłodowska - Curie
im-bardziej-ę-człowiek-starzeje-tym-mocniej-czuje-że-umiejętność-cieszenia-ę-chwilą-bieżącą-jest-cennym-darem-podobnym-do-stanu-łaski
Starzeje Cytaty: Dla prawdziwego rozumienia się serc nie istnieją różnice wieku. Wielka dusza powinna mieć w sobie nieprzebrane źródło młodości, która ją utrzymuje zawsze młodą i świeżą pomimo, że zewnętrzna powłoka starzeje się. -Malwina Meysenburg