Sukcesu Cytaty

Sukcesu Cytaty: Wolność do tego, by ponosić porażki, jest nieodłącznym elementem sukcesu. Większość ludzi sukcesu od czasu do czasu notuje niepowodzenia. Jeżeli mają oni jednak dość sił, niepowodzenia te stają się dla nich źródłem nowych sukcesów. -Michael Korda


Sukcesu Cytaty: Cierpliwość - to połowa sukcesu w miłości. -Eugeniusz Korkosz


Sukcesu Cytaty: U podstaw sukcesu leży rezygnacja. -Anonim


u-podstaw-sukcesu-ży-rezygnacja
Sukcesu Cytaty: Po­kojo­wa współpraca, jest kluczem do sukcesu. -królik xd


po­kojo­wa-współpraca-jest-kluczem-do sukcesu
Sukcesu Cytaty: Prawdziwą tajemnicą sukcesu jest entuzjazm. -Walter Chrysler


prawdziwą-tajemnicą-sukcesu-jest-entuzjazm
Sukcesu Cytaty: Tylko z sukcesu człowiek musi się usprawiedliwić -Marek Hłasko


tylko-z-sukcesu-człowiek-musi-ę-usprawiedliwić
Sukcesu Cytaty: Składniki sukcesu: wizja, strategia, zaangażowanie i rezultaty. -Carlos Ghosn


składniki-sukcesu-wizja-strategia-zaangażowanie-i-rezultaty
Sukcesu Cytaty: Potrzeba młotka wytrwałości, by wbić gwóźdź sukcesu. -John Mason


potrzeba-młotka-wytrwałoś-by-wbić-gwóźdź-sukcesu
Sukcesu Cytaty: Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie. -Łukasz Kacprowicz


człowiek-sukcesu-idzie-swoją-drogą-w-swoim-tempie
Sukcesu Cytaty: Zamiast strachu przed porażką wzmagaj pragnienie sukcesu -L.E. Unestahl


zamiast-strachu-przed-porażką-wzmagaj-pragnienie-sukcesu
Sukcesu Cytaty: Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach. -Anonim


do-sukcesu-nie-żadnej-windy-trzeba-iść-po-schodach
Sukcesu Cytaty: Walory pokonanego wroga powiększają rozmiary własnego sukcesu. -Henryk Sienkiewicz


walory-pokonanego-wroga-powiększają-rozmiary-własnego-sukcesu
Sukcesu Cytaty: Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. -Ignacy Paderewski


droga-do-sukcesu-jest-pełna-kobiet-popychających-mężów
Sukcesu Cytaty: Człowiek z no­wymi po­mysłami jest wa­riatem, dopóki nie od­niesie sukcesu. -Mark Twain


człowiek-z no­wymi-po­mysłami-jest wa­riatem-dopóki-nie od­niesie-sukcesu
Sukcesu Cytaty: Każdą porażkę traktuj jak nowe doświadczenie i krok bliżej sukcesu -Brian Tracy


każdą-porażkę-traktuj-jak-nowe-doświadczenie-i-krok-bliżej-sukcesu
Sukcesu Cytaty: Trochę sukcesu przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę. -Maria Dąbrowska


trochę-sukcesu-przydaje-ę-nawet-ludziom-najmniej-dbającym-o-sławę
Sukcesu Cytaty: Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym -Harold Taylor


najlepszy-sposób-na-osiągnięcie-sukcesu-to-postępować-według-rad-które-dajemy-innym
Sukcesu Cytaty: Jest ta­ka sa­mot­ność, która bo­li naj­bar­dziej w mo­men­tach


jest-­ka-­­ność-która-bo­li-naj­bar­dziej-w mo­men­tach-sukcesu