Sumienie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sumienie Cytaty: Największą instancją ludzką jest sumienie, głos Boży człowiekowi za sędziego dany. Jeżeli sumienie cię usprawiedliwia - niewinnyś. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
największą-instancją-ludzką-jest-sumienie-głos-boży-człowiekowi-za-sędziego-dany-jeżeli-sumienie-ę-usprawiedliwia-niewinnyś
Sumienie Cytaty: Sumienie: Niejedno sumienie martwe ma korzenie. -Roman Gorzelski
Sumienie Cytaty: Skromność to sumienie ciała. -Honore de Balzac
Sumienie Cytaty: Sumienie: Ekranik panik. -Jan Sztaudynger
Sumienie Cytaty: Prasa to sumienie z papieru. -Malcolm Muggeridge
Sumienie Cytaty: Literatura to sumienie naszego świata. -Iwanicki Eugeniusz
Sumienie Cytaty: Spokojne sumienie to kolebka rozsądku. -Jan Kurczab
spokojne-sumienie-to-kolebka-rozsądku
Sumienie Cytaty: Ludzkie sumienie a na dnie kamyk. -Teresa Nietyksza
Sumienie Cytaty: Co w życiu jest nieulękłe? Czyste sumienie. -Bias z Prieny
co-w-życiu-jest-nieulękłe-czyste-sumienie
Sumienie Cytaty: Sumienie prawdziwej kobiety zawsze ją usprawiedliwia. -Honore de Balzac
sumienie-prawdziwej-kobiety-zawsze-ją-usprawiedliwia
Sumienie Cytaty: Winnych niech własne potępi sumienie. -Juliusz Słowacki
Sumienie Cytaty: Co w życiu jest nieulękłe? Czys­te sumienie. -Bias z Prieny
co w życiu-jest nieulękłe-czys­te-sumienie
Sumienie Cytaty: Boga nie ma - jest tylko sumienie. -Fiodor Dostojewski
Sumienie Cytaty: Sumienie miał czyste. Nie używane. -Stanisław Jerzy Lec
Sumienie Cytaty: Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci. -Marcel Pagnol
czyste-sumienie-wynika-najczęściej-ze-złej-pamię
Sumienie Cytaty: Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy. -Josh Billings
rozsądek-często-popełnia-błędy-sumienie-nigdy
Sumienie Cytaty: Lęk i nieczyste sumienie są to najprzyjemniejsze perfumy dla bogów. -Jean Paul Sartre
lęk-i-nieczyste-sumienie-są-to-najprzyjemniejsze-perfumy-dla-bogów
Sumienie Cytaty: Sumienie to wewnętrzny głos, który ostrzega, że ktoś patrzy. -Harold Mencken
sumienie-to-wewnętrzny-głos-który-ostrzega-że-ktoś-patrzy
Sumienie Cytaty: Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś. -Friedrich Nietzsche
Sumienie Cytaty: Dla cno­ty nie ma żad­ne­go większe­go teat­ru nad sumienie. -Cyceron
dla-cno­ty-nie  żad­ne­go-większe­go-teat­ru-nad-sumienie
Sumienie Cytaty: Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne. -Erich Fromm
sumienie-sprawuje-władzę-z-równą-surowośą-jak-autorytety-zewnętrzne
Sumienie Cytaty: Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi. -Jean Cocteau
sumienie-nie-powstrzymuje-od-grzechów-przeszkadza-tylko-cieszyć-ę-nimi
Sumienie Cytaty: Ćwiczenie batem; Po długich latach ćwiczenia sumienie w echo się zmienia! -Jan Sztaudynger
Ćwiczenie-batem-po-długich-latach-ćwiczenia-sumienie-w-echo-ę-zmienia
Sumienie Cytaty: Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy. -Julian Tuwim
sumienie-to-jest-ten-cichy-głosik-który-szepce-że-ktoś-patrzy
Sumienie Cytaty: Sumienie to okno dla naszej duszy, zło jest jego zasłoną. -Doug Horton
sumienie-to-okno-dla-naszej-duszy-zło-jest-jego-zasłoną
Sumienie Cytaty: Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci. -Ambroży Św
zbyt-często-czyste-sumienie-jest-tylko-rezultatem-marnej-pamię
Sumienie Cytaty: Koncert miał dziwnie nieskładne brzmienie: wpierw grały zmysły, potem sumienie. -Jan Sztaudynger
koncert-miał-dziwnie-nieskładne-brzmienie-wpierw-grały-zmysły-potem-sumienie
Sumienie Cytaty: Ser­ce rwie, gdy nie Wdzięczność trze­ba okazać Czys­te sumienie K.A.Sz. 07.01.2016r. -Cris
ser­-rwie-gdy-nie-wdzięczność-trze­ba-okazać-czys­te-sumienie-kasz-07012016r
Sumienie Cytaty: Sumienie jest zegarem, który chodzi zawsze dobrze. Tylko my czasem chodzimy źle. -Kastner Erich
sumienie-jest-zegarem-który-chodzi-zawsze-dobrze-tylko-my-czasem-chodzimy-ź
Sumienie Cytaty: Gdy cierpimy, łatwo nam uwierzyć, że jesteśmy winni, a gwałtowne smutki zakłócają nawet sumienie. -Anne Louise Stael - Holstein
gdy-cierpimy-łatwo-nam-uwierzyć-że-jesteśmy-winni-a-gwałtowne-smutki-zakłócają-nawet-sumienie
Sumienie Cytaty: Na duszę, którą zatraciłem i na sumienie, które zabiłem, przysięgam wam, że nie jestem już zdolny kłamać. -Rudyard Kipling
na-duszę-którą-zatraciłem-i-na-sumienie-które-zabiłem-przysięgam-wam-że-nie-jestem-już-zdolny-kłamać
Sumienie Cytaty: Zak­radł się szyb­ko do szaf­ki. Wy­ciągnął co chciał, wte­dy usłyszał głos... Zdy­bany przez sumienie. -Ruska-love
zak­radł ę-szyb­ko-do szaf­ki-wy­ągnął co chciał-wte­dy-usłyszał-głos-zdy­bany-przez-sumienie
Sumienie Cytaty: Nadmiar słów nie nasyca duszy, ale dobre życie uspokaja umysł, a czyste sumienie zbliża do Boga. -Anonim
nadmiar-słów-nie-nasyca-duszy-ale-dobre-życie-uspokaja-umysł-a-czyste-sumienie-zbliża-do-boga
Sumienie Cytaty: Miłości! w tobie jednej odpocznienie i moc, i bytu oś; w tobie sumienie. -Cyprian Kamil Norwid
miłoś-w-tobie-jednej-odpocznienie-i-moc-i-bytu-oś-w-tobie-sumienie
Sumienie Cytaty: Rząd demokratyczny jest mocny na tyle, na ile czujne jest sumienie narodu. -Charles William Tobey
rząd-demokratyczny-jest-mocny-na-tyle-na-ile-czujne-jest-sumienie-narodu