Swe Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Swe Cytaty: Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. -Khalil Gibran
gdybyś-prawdziwie-oczy-swe-otworzył-i-widział-ujrzałbyś-swój-wizerunek-we-wszystkich-wizerunkach-a-gdybyś-uszy-swe-otworzył-i-słuchał
Swe Cytaty: Wy­pełniasz mo­je chci­we ser­ce pragnieniem wte­dy mo­ja dusza sta­je w ogniu od­daję się w tym słod­kim zatraceniu two­je us­ta tak gorące i czułe roz­chy­lam swe uda niechcąco mruczę i od­dycham głęboko gdy twa dłoń do­tyka me łono i dreszcz mnie przenika i slyszę głos słowika nie...to tyl­ko zmysły swe tracę i w głowie mi huczy, puls mi wariuje spi­jam ciebie jak wodę.   -czarna mamba
Swe Cytaty: Stojąc wśród tłumu Wy­ciągasz rękę Swe gorzkie łzy wy­cierasz w sukienkę Nie chcą Trzy­mają Cię Twe myśli biją się ze sobą Wbrew stereotypom Lęk trwa tyl­ko chwilę Gdy z męki i z bólu człowiek się wije Im­pulsem pro­wadzo­na I wielką wiarą Wy­biegasz z chustą Którą byłaś przepasaną Poświęcasz swe życie Za życia początek Jes­teś go­towa od­dać majątek Bo naj­ważniej­szą wartością Jest mała drobnostka Którą za innych Pot­ra­fisz oddać  -Mitria
Swe Cytaty: Ciesz się ze swe­go losu. -Horacy
ciesz ę-ze swe­go-losu
Swe Cytaty: Człowiek jest ko­walem swe­go losu. -Salustiusz
człowiek-jest ko­walem-swe­go-losu
Swe Cytaty: Należy swe szczęście dzielić, by je pomnożyć. -Anonim
należy-swe-szczęście-dzielić-by-pomnożyć
Swe Cytaty: Daj (swe­mu) ge­niu­szo­wi szansę. -Persjusz
daj-swe­mu-ge­niu­szo­wi-szansę
Swe Cytaty: Każdy swe­go szczęścia jest kowalem. -Wacław Potocki
każdy-swe­go-szczęścia-jest kowalem
Swe Cytaty: Nikt swe­go gar­bu nie widzi. -Samuel Adalberg
Swe Cytaty: Nie każda da­ma spot­ka swe­go pana. -Bujak Bogusław
Swe Cytaty: Swe gęsi za łabędzie uważać każdy rad. -Remigiusz Kwiatkowski
Swe Cytaty: Nie pożądaj żony bliźniego swe­go nadaremno. -Julian Tuwim
nie-pożądaj-żony-bliźniego-swe­go-nadaremno
Swe Cytaty: Nikt nie może uciec od swe­go przeznaczenia. -Demostenes
nikt-nie może-uciec-od swe­go-przeznaczenia
Swe Cytaty: To zna­ny wład­ca. Pa­nował za czasów swe­go błazna. -Tadeusz Szyfer
to zna­ny-wład­ca-pa­nował za czasów-swe­go-błazna
Swe Cytaty: Ludzie używają słów tyl­ko po to, by uk­ryć swe myśli. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Swe Cytaty: Polacy są zbyt inteligentni jak na swe położenie geograficzne. -Jarosław Iwaszkiewicz
polacy-są-zbyt-inteligentni-jak-na-swe-położenie-geograficzne
Swe Cytaty: Pies by­wa częściej przy­wiąza­ny do bu­dy, niż do swe­go pana. -Bujak Bogusław
pies-by­wa-częściej-przy­wiąza­ny-do bu­dy-ż-do swe­go-pana
Swe Cytaty: Książę jest pier­wszym sługą swe­go państwa. -Fryderyk II
książę-jest pier­wszym-sługą-swe­go-państwa
Swe Cytaty: Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie.. -szajbuss
Swe Cytaty: Człowiekiem szczęśliwym jest ten, który zdobył swe szczęście. -Eugene Delacroix
człowiekiem-szczęśliwym-jest-ten-który-zdobył-swe-szczęście
Swe Cytaty: Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. -Adam Asnyk
każda-epoka-swe-własne-cele-i-zapomina-o-wczorajszych-snach
Swe Cytaty: Czy jest oj­ciec, który by niena­widził swe­go syna?  -Talmud
czy-jest oj­ciec-który-by niena­widził-swe­go-syna 
Swe Cytaty: Po­lacy są zbyt in­te­ligen­tni jak na swe położenie geograficzne. -Jarosław Iwaszkiewicz
po­lacy-są zbyt-in­te­ligen­tni-jak na swe-położenie-geograficzne
Swe Cytaty: To ty wy­bierasz swo­ja drogę, tworzysz sce­nariusz swe­go życia. -stokrotka123
to ty wy­bierasz-swo­ja-drogę-tworzysz-sce­nariusz-swe­go-życia
Swe Cytaty: Obyś żył przez wszys­tkie dni swe­go życia. -Jonathan Swift
obyś-żył-przez-wszys­tkie-dni-swe­go-życia
Swe Cytaty: Kto błędy swe dos­trzegł, więcej nie błądzi. -Lao Cy
kto-błędy-swe-­trzegł-więcej-nie błądzi
Swe Cytaty: Bóg oparł swe dzieło na jednym tylko filarze: miłości. -Sylvana Carmen
bóg-oparł-swe-dzieło-na-jednym-tylko-filarze-miłoś
Swe Cytaty: Pokładaj swe nadzieje w tym, po kim się nie dziedziczy. -Augustyn z Hippony
pokładaj-swe-nadzieje-w-tym-po-kim-ę-nie-dziedziczy
Swe Cytaty: Na­wet niena­wiść może być swe­go rodza­ju pomostem. -Luise Rinser
na­wet-niena­wiść-może-być-swe­go-rodza­ju-pomostem
Swe Cytaty: Kto wrogów ma wiele, ten siły swe dzielić musi. -Sy-Ma Cien
kto-wrogów- wiele-ten-ły-swe-dzielić-musi
Swe Cytaty: Miej zaw­sze przed oczy­ma ko­niec swe­go życia. -Solon
miej-zaw­sze-przed-oczy­-ko­niec-swe­go-życia
Swe Cytaty: Tylko myślący przeżywa swe życie, u bezmyślnego przechodzi ono obok. -Marie Von Ebner - Eschenbach
tylko-myślący-przeżywa-swe-życie-u-bezmyślnego-przechodzi-ono-obok
Swe Cytaty: Bo na­dałem swe­mu szczęściu naj­piękniej­sze imię na świecie- twoje. -Silvidian
bo na­dałem-swe­mu-szczęściu-naj­piękniej­sze-imię-na świecie-twoje
Swe Cytaty: Nie każdy jest ko­walem swe­go lo­su. Prze­ważnie by­wa się kowadłem. -Wiesław Malicki
nie-każdy-jest ko­walem-swe­go-lo­su-prze­ważnie by­wa ę-kowadłem
Swe Cytaty: Zobaczyć swe nazwisko w druku! Niejeden tylko po to gotów popełnić zbrodnię. -Gustaw Flaubert
zobaczyć-swe-nazwisko-w-druku-niejeden-tylko-po-to-gotów-popełć-zbrodnię