Sytuacji Cytaty

Sytuacji Cytaty: Pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej. -Quintus Eniusz


pewnego-przyjaciela-poznasz-w-sytuacji-niepewnej
Sytuacji Cytaty: Po opanowaniu sytuacji panuj nad sobą. -Bolesław Paszkowski


Sytuacji Cytaty: Klucz sytuacji tkwi często w zamku sąsiada. -Stanisław Jerzy Lec


Sytuacji Cytaty: Życie jest nieprzerwanym ciągiem fałszywych sytuacji. -Thornton Niven Wilder


Życie-jest-nieprzerwanym-ągiem-fałszywych-sytuacji
Sytuacji Cytaty: Pewnego przyjaciela poznaje się w sytuacji niepewnej. -Cyceron


pewnego-przyjaciela-poznaje-ę-w-sytuacji-niepewnej
Sytuacji Cytaty: Klucz sytuacji często tkwi w zamku sąsiada. -Stanisław Jerzy Lec


Sytuacji Cytaty: Na­leży przys­to­sować się do otocze­nia i sytuacji. -James Conroyd Martin


na­ży-przys­to­sować ę-do otocze­nia-i sytuacji
Sytuacji Cytaty: W sytuacji bez wyjścia wyznacz sobie nowy kierunek. -Anonim


w-sytuacji-bez-wyjścia-wyznacz-sobie-nowy-kierunek
Sytuacji Cytaty: Najlepszym wyjściem z każdej sytuacji jest poradzenie sobie z nią. -George Herbert


najlepszym-wyjściem-z-każdej-sytuacji-jest-poradzenie-sobie-z-ą
Sytuacji Cytaty: Niezależnie od sytuacji pamiętaj, że nikt jeszcze nie stracił na uprzejmości. -H. Jackson Brown


niezależnie-od-sytuacji-pamiętaj-że-nikt-jeszcze-nie-stracił-na-uprzejmoś
Sytuacji Cytaty: Nie ma mężczyzny, który byłby równie uczciwy w każdej sytuacji. -George Bernard Shaw


nie-mężczyzny-który-byłby-równie-uczciwy-w-każdej-sytuacji
Sytuacji Cytaty: W danej sytuacji jednostka o największej liczbie możliwości wyboru osiągnie najlepsze rezultaty -Założenie NLP


w-danej-sytuacji-jednostka-o-największej-liczbie-możliwoś-wyboru-osiągnie-najlepsze-rezultaty
Sytuacji Cytaty: God­ność często po­lega na od­wadze zro­zumienia włas­nej sytuacji. -Kazimierz Brandys


god­ność-często-po­lega-na od­wadze-zro­zumienia-włas­nej-sytuacji
Sytuacji Cytaty: Upieranie w każdej sytuacji przy własnym stanowisku ma swoją cenę, a jest nią nasz wewnętrzny spokój. -Richard Carlson


upieranie-w-każdej-sytuacji-przy-własnym-stanowisku-swoją-cenę-a-jest-ą-nasz-wewnętrzny-spokój
Sytuacji Cytaty: Nic nie daje takiej przewagi nad innymi, jak opanowanie i zimna krew w każdej sytuacji. -Thomas Jefferson


nic-nie-daje-takiej-przewagi-nad-innymi-jak-opanowanie-i-zimna-krew-w-każdej-sytuacji
Sytuacji Cytaty: Zwierzęta mają mózg decydujący o ich zachowaniu i adaptowaniu się do sytuacji. Człowiek oprócz mózgu ma także kulturę. -Edward Hall


zwierzę-mają-mózg-decydujący-o-ich-zachowaniu-i-adaptowaniu-ę-do-sytuacji-człowiek-oprócz-mózgu-także-kulturę
Sytuacji Cytaty: Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz. -Jerzy Popiełuszko


gdyby-większość-polaków-w-obecnej-sytuacji-wkroczyła-na-drogę-prawdy-stalibyśmy-ę-narodem-wolnym-już-teraz
Sytuacji Cytaty: Kobieta dobrze ubrana może stawić czoło najtrudniejszej sytuacji towarzyskiej, a gdy jeszcze ma u boku odpowiedniego mężczyznę - jest niezwyciężona. -Halina Rodzińska


kobieta-dobrze-ubrana-może-stawić-czoło-najtrudniejszej-sytuacji-towarzyskiej-a-gdy-jeszcze-u-boku-odpowiedniego-mężczyznę-jest