Tworzy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tworzy Cytaty: Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. -Tadeusz Olszański
bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
Tworzy Cytaty: Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard
człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Tworzy Cytaty: Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston
człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Tworzy Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska
Tworzy Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja
Tworzy Cytaty: Idola tworzy plotka. -Irena Dziedzic
Tworzy Cytaty: Epoki tworzy archeologia. -Stanisław Jerzy Lec
Tworzy Cytaty: Talent pracuje, geniusz tworzy. -Robert Schuman
Tworzy Cytaty: Dialog kul­tu­rowy tworzy poprzeczki. -Walenty
dialog-kul­­rowy-tworzy-poprzeczki
Tworzy Cytaty: Dwóch półgłówków nie tworzy jednej głowy. -Krystyna Sylwestrzak
dwóch-półgłówków-nie-tworzy-jednej-głowy
Tworzy Cytaty: Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora. -karaczan19
niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
Tworzy Cytaty: Bóg tworzy życie - in­te­ligen­cja je chroni. -Krio
bóg-tworzy-życie- in­te­ligen­cja- chroni
Tworzy Cytaty: Rzeczy wielkie tworzy się mimo woli. -Stefan Napierski
Tworzy Cytaty: Wy­razów nikt nie tworzy – sa­me się rodzą. -Lucy Maud Montgomery
Tworzy Cytaty: Przeciwności kształtują ludzi, powodzenie tworzy potwory. -Victor Hugo
przeciwnoś-kształtują-ludzi-powodzenie-tworzy-potwory
Tworzy Cytaty: Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury. -Piotr Szreniawski
szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
Tworzy Cytaty: Ktoś, kto pali za sobą mosty, tworzy piękne widowisko. -Dylan Thomas
ktoś-kto-pali-za-sobą-mosty-tworzy-piękne-widowisko
Tworzy Cytaty: Prze­ciw­ności kształtują ludzi, po­wodze­nie tworzy potwory. -Victor Marie Hugo
prze­ciw­noś-kształtują-ludzi-po­wodze­nie-tworzy-potwory
Tworzy Cytaty: Połącze­ni żarem niez­wykłej czułości, Tworzy­my wiel­ki pożar miłości... -CЯuelCOMA
połącze­-żarem-niez­wykłej-czułoś-tworzy­my-wiel­ki-pożar-miłoś
Tworzy Cytaty: Większość og­ra­niczeń tworzy­my so­bie sa­mi. Człowiek bu­duje także własną wolność. -Robin Hobb (Margaret Astrid Lindholm Ogden)
większość-og­ra­niczeń-tworzy­my-so­bie-­mi-człowiek bu­duje-także-własną-wolność
Tworzy Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio
z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
Tworzy Cytaty: Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. -Erich Fromm
człowiek-tylko-wówczas-jest-szczęśliwy-kiedy-interesuje-ę-tym-co-tworzy
Tworzy Cytaty: At­mosferę w rodzi­nie wciąż jeszcze tworzy mat­ka. To ona jest w do­mu menedżerem. -Margaret Thatcher
at­mosferę-w rodzi­nie-wciąż-jeszcze-tworzy-mat­ka-to ona-jest w do­mu-menedżerem
Tworzy Cytaty: Największy geniusz twórczy tworzy zawsze i coś bardzo lichego, a mianowicie - naśladowców. -Henryk Sienkiewicz
największy-geniusz-twórczy-tworzy-zawsze-i-coś-bardzo-lichego-a-mianowicie-naśladowców
Tworzy Cytaty: Nie­szczęście tworzy naj­pierw poezję, po­tem fi­lozo­fię, a po chwi­li religię. -Piotr Szreniawski
nie­szczęście-tworzy-naj­pierw-poezję-po­tem-fi­lozo­fię-a po chwi­li-religię
Tworzy Cytaty: Człowiek mu­si być sza­lony. Nie pot­ra­fi stworzyć ro­baka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel Eyquem de Montaigne
człowiek-mu­-być-sza­lony-nie pot­ra­fi-stworzyć-ro­baka-a tworzy-dziesiątki-bogów
Tworzy Cytaty: Człowiek musi być szalony. Nie potrafi stworzyć robaka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel de Montaigne
człowiek-musi-być-szalony-nie-potrafi-stworzyć-robaka-a-tworzy-dziesiątki-bogów
Tworzy Cytaty: Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Utopia dziś, krew i kości jutro. -Wiktor Hugo
nic-nie-tworzy-przyszłoś-tak-jak-marzenia-utopia-dziś-krew-i-koś-jutro
Tworzy Cytaty: Nic nie tworzy przyszłości tak, jak marze­nia. Uto­pia dziś, krew i kości jutro. -Victor Marie Hugo
nic-nie tworzy-przyszłoś-tak-jak marze­nia-uto­pia dziś-krew-i koś-jutro
Tworzy Cytaty: Gdy zakochani całują się w policzki, to znaczy że błądzą po omacku, szukając swych ust. Pocałunek tworzy kochanków. -Emil Zola
gdy-zakochani-całują-ę-w-policzki-to-znaczy-że-błądzą-po-omacku-szukając-swych-ust-pocałunek-tworzy-kochanków
Tworzy Cytaty: Każde bóstwo tworzy na podobieństwo własne. Tak samo jest z malarzami. I tylko fotografowie fabrykują reprodukcje natury. -Guillaume Appolinaire
każde-bóstwo-tworzy-na-podobieństwo-własne-tak-samo-jest-z-malarzami-i-tylko-fotografowie-fabrykują-reprodukcje-natury
Tworzy Cytaty: Czar chwi­li tworzy się nie ma­giczny­mi sztuczka­mi, lecz uczuciami. Z cyk­lu po­wieści
czar-chwi­li-tworzy ę-nie ­giczny­mi-sztuczka­mi-lecz-uczuciami-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia 
Tworzy Cytaty: Wykształcenie tworzy masy ludzi, którzy potrafią wprawdzie czytać, ale nie są w stanie wybrać rzeczy godnych przeczytania. -George Travelyan
wykształcenie-tworzy-masy-ludzi-którzy-potrafią-wprawdzie-czytać-ale-nie-są-w-stanie-wybrać-rzeczy-godnych-przeczytania
Tworzy Cytaty: Sztuka w naszym pojęciu jest metafizyczną, tworzy nowe syntezy, dociera jądra wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie i głębie. -Confiteor Przybyszewski
sztuka-w-naszym-pojęciu-jest-metafizyczną-tworzy-nowe-syntezy-dociera-jądra-wszechrzeczy-wnika-we-wszystkie-tajnie-i-głębie
Tworzy Cytaty: Nikt nie tworzy li­tera­tury dla sa­mego siebie, każdy utwór jest częścią dialo­gu - ze sobą i z bliźnim. -Zygmunt Karol Mysłakowski
nikt-nie tworzy-li­tera­tury-dla-­mego-siebie-każdy-utwór-jest częśą-dialo­gu- ze sobą-i z bliźnim