Wam Cytaty

Wam Cytaty: Co­kol­wiek po­wiemy, nag­ra­my, na­pisze­my, uwie­czni­my na zdjęciu - nig­dy nie zab­raknie Wam te­matów do plo­tek, więc po­sil­cie się wred­ne gady. Ty­le mam Wam do powiedzenia. -kitsh


Wam Cytaty: Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra. -Franciszek Salezy Św


nie-bójcie-ę-boga-który-nie-chce-uczynić-wam-nic-złego-lecz-kochajcie-go-gorąco-ponieważ-chce-wam-uczynić-wiele-dobra
Wam Cytaty: Zat­ra­cam się w zmysłach próbuję nieznane nie wiem co do mnie mówisz gdy błądzę myślami. Zbliżam się przez dotyk mo­je dłonie prowadzą gdy świat nas zawodzi my jedziemy dalej. Przek­racza­my granice prędkość zwiększamy od­kry­wam siebie przeg­ry­wam z pożądaniem. -mercy


Wam Cytaty: trzy­maj­cie mnie za ręce! o ludzie wielcy!! pro­wadźcie przez krainę znaną tyl­ko wam! wróciłam stoję w pro­gach domu wpat­rzo­na w śla­dy waszych stóp i władam piórem na rozkazy by spra­wić wam choć jedną łzę radości --- wier­sz z przed lat, adek­watny do dzi­siej­szych zdarzeń autor: Emi­lia Szumiło da­ta na­pisa­nia: 2007-01-02  -Emilia Szumiło


Wam Cytaty: Ach wy lud­ko­wie prości Zgar­bione pacholęta Ku­kiełki na krzy­wych no­gach Won! Do sze­regu D.py li­zać Do­rob­kiewicze pazurkowi Szpe­racze okaz­ji Szcze­bel niższy zgar­biony Won! Do sze­regu D.py lizać Kuchen­ni fi­lozo­fowie By­wal­cy piekar­ni Try­biki jed­na­kie Won! Do sze­regu D.py li­zać Gdzie wam głos za­bierać Wam pros­tym -By choć raz się pokazać  -RozaR


Wam Cytaty: Nic mnie już nie smu­ci , ani też nie cie­szy .Nic mnie już nie bo­li , nie po­siadam wo­li. Nic mnie już nie ku­si , na­wet żeby zgrzeszyć.Jes­tem też po­wol­na , bo gdzie mam się spie­szyć?Nie od­czu­wam głodu , nie od­czu­wam chłodu , a Ty py­tasz : ''Co tam u mnie ?


Wam Cytaty: Miłość doda wam skrzydeł. -Enzo Teresa Św


Wam Cytaty: A ja wam mówię, że Bóg ma też no­ce bezsenne. -Maria Konopnicka


a ja wam-mówię-że bóg- też-no­-bezsenne
Wam Cytaty: Żona - to wam­pir mężow­skiej kieszeni. -Alfred Aleksander Konar


Wam Cytaty: To wam nakazuję, żebyście się wzajemnie miłowali. -Jezus Chrystus


to-wam-nakazuję-żebyście-ę-wzajemnie-miłowali
Wam Cytaty: A ja wam mówię, że Bóg ma też noce bezsenne. -Maria Konopnicka


Wam Cytaty: Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. -Józef Piłsudski


wam-kury-szczać-prowadzić-a-nie-politykę-robić
Wam Cytaty: Zaprawdę powiadam wam kłamstwo jest niekiedy pożyteczne. -Fiodor Dostojewski


zaprawdę-powiadam-wam-kłamstwo-jest-niekiedy-pożyteczne
Wam Cytaty: Przywożę wam pokój. - po powrocie z konferencji w Monachium 1938 r. -Arthur Neville Chamberlain


przywożę-wam-pokój-po-powrocie-z-konferencji-w-monachium-1938-r
Wam Cytaty: Wam ku­ry szczać pro­wadzić, a nie po­litykę robić. -Józef Piłsudski


wam-ku­ry-szczać-pro­wadzić-a nie po­litykę-robić
Wam Cytaty: Zdo­byłem i zburzyłem wam Bas­ty­lię rymów. -Victor Marie Hugo


zdo­byłem-i zburzyłem-wam-bas­ty­lię-rymów
Wam Cytaty: Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami. -Budda Siakjamuni


pokazałem-wam-drogę-przejść-ą-musicie-sami
Wam Cytaty: Jed­no wam po­wiem: Życie idioty to nie bułka z masłem. -Winston Groom


jed­no-wam-po­wiem-Życie-idioty-to nie bułka-z masłem