Wiersze Cytaty

Wiersze Cytaty: Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałbym trafić do każdego. Cieszy mnie to, że wiersze rozumieją czytelnicy spoza polskiej przestrzeni, rozumieją w swoim języku. -Jan Twardowski


Wiersze Cytaty: Z tęskno­ty pisze się wiersze. -Halina Poświatowska


Wiersze Cytaty: Któż zmusi wiersze do milczenia? -Felix Lope De Vega Carpio


Wiersze Cytaty: Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. -Stefan Napierski


wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
Wiersze Cytaty: Poezja nie zna cnoty wierności: wiersze są niewierne poetom. -Włodzimierz Pietrzak


poezja-nie-zna-cnoty-wiernoś-wiersze-są-niewierne-poetom
Wiersze Cytaty: Wiem, że są wiersze Na stron dwieście i więcej Lecz mo­ja norma To krótka forma  -SirNobody


wiem-że są wiersze-na stron-dwieście-i więcej-lecz-mo­ja-norma-to krótka-forma 
Wiersze Cytaty: Fala i kamień, wiersze i proza, lód i płomień nie tak bardzo od siebie. -Aleksander Puszkin


fala-i-kamień-wiersze-i-proza-lód-i-płomień-nie-tak-bardzo-od-siebie
Wiersze Cytaty: Myśli czy wiersze... Dusza pod­po­wiada nam Od­twórca roli Krys­ty­na Sz. 18.09.2015r. -krysta


myśli-czy-wiersze-dusza-pod­po­wiada-nam-od­twórca-roli-krys­ty­na-sz-18092015r
Wiersze Cytaty: Spi­sane wiersze, zbudzą wszys­tkie zmysły. Ob­ra­zy duszy. Z poz­dro­wieniami i podzięko­waniem dla Vergil'a  -cytlopka


spi­sane-wiersze-zbudzą-wszys­tkie-zmysły-ob­ra­zy-duszy-z-poz­dro­wieniami-i podzięko­waniem-dla-vergil'a 
Wiersze Cytaty: Myślę, że po to są wiersze, ich ruch ku ser­cu człowieka, by szerzej szła, co­raz szerzej przez kon­ty­nen­ty jutrzenka. -Konstanty Ildefons Gałczyński


myślę-że po to są wiersze-ich-ruch-ku ser­cu-człowieka-by-szerzej-szła-co­raz-szerzej-przez-kon­ty­nen­ty-jutrzenka
Wiersze Cytaty: Wiersze usypiają człowieka, są to właściwie usypianki. Dorośli powinni się strzec kołysanek, poddanie się im jest godne pogardy. -Matylda Canetti


wiersze-usypiają-człowieka-są-to-właściwie-usypianki-dorośli-powinni-ę-strzec-kołysanek-poddanie-ę-im-jest-godne-pogardy
Wiersze Cytaty: może i miłość uskrzydla ale człowiek po przejściach krępu­je się więc przechodzę przez przejście czar­ne myśli białe wiersze a w pas­kach wyglądam paskudnie  -liliowięc


może-i miłość-uskrzydla-ale-człowiek-po przejściach-krępu­-ę-więc-przechodzę-przez-przejście-czar­ne-myśli-białe-wiersze-a-w ­kach
Wiersze Cytaty: Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. -Jan Twardowski


Wiersze Cytaty: To nie z myśli, mój drogi, robi się wiersze. Robi się je ze słów. -Stephane Mallarme


to-nie-z-myśli-mój-drogi-robi-ę-wiersze-robi-ę-ze-słów
Wiersze Cytaty: ...dziś nie mogę już uczy­nić nic więc przynoszę Ci wiersze... tych kil­ka kryształków dob­rych słów składam na grób i dziękuję Ci z całego ser­ca za to, kim jestem... Mamie  -Seneka 18


Wiersze Cytaty: Moi kocha­ni!, a kto po pierwsze lu­bi czy­tać bar­dzo długie wiersze? Bo ten, kto te wier­sze czy­ta pasjami- Te­mu życie prze­cieka między wierszami... -Niusza


moi-kocha­-a kto-po pierwsze-lu­bi-czy­ć-bar­dzo-długie-wiersze-bo-ten-kto-te wier­sze-czy­-pasjami-te­mu-życie-prze­cieka-między
Wiersze Cytaty: PRÓBY HAIKU *** bo­li mnie głowa bez prze­sady - połowa to jest migrena * * * znów świeci księżyc daw­no minął czas nowiu sreb­rzą się wiersze Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Wiersze Cytaty: Nie wiem co to poezja nie wiem, po co i na co, wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą. -Władysław Broniewski


nie-wiem-co-to-poezja-nie-wiem-po-co-i-na-co-wiem-że-czasami-ludzie-czytają-wiersze-i-płaczą