Wierze Cytaty

Wierze Cytaty: Nie wierzę już w duchy, zbyt wiele ich widziałem. -Samuel Coleridge


nie-wierzę-już-w-duchy-zbyt-wiele-ich-widziałem
Wierze Cytaty: Wierzę, że są kwiaty, które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Wierze Cytaty: Nie wierzę już w duchy, zbyt wiele ich widziałem. -Samuel Taylor Coleridge


Wierze Cytaty: Wierzę, że każde by­cie ra­zem jest cza­sem zyskanym... -Autor nieznany


wierzę-że każde-by­cie-ra­zem-jest cza­sem-zyskanym
Wierze Cytaty: Wierzę, że ostatnie słowo będzie należeć do nieuzbrojonej prawdy i bezwarunkowej miłości. -Martin Luther King


wierzę-że-ostatnie-słowo-będzie-należeć-do-nieuzbrojonej-prawdy-i-bezwarunkowej-miłoś
Wierze Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Wierze Cytaty: Wierzę, że choroby są kluczem, które mogą nam otworzyć pewne bramy. -Andre Gide


wierzę-że-choroby-są-kluczem-które-mogą-nam-otworzyć-pewne-bramy
Wierze Cytaty: Nie wierzę w ko­lek­tywną mądrość, pow­stałą z ig­no­ran­cji jednostek. -Thomas Carlyle


nie-wierzę-w ko­lek­tywną-mądrość-pow­stałą-z ig­no­ran­cji-jednostek
Wierze Cytaty: Nie wierzę, aby niepowodzenie w miłości miało być ceną za powodzenie w sztuce. -Pola Negri


nie-wierzę-aby-niepowodzenie-w-miłoś-miało-być-ceną-za-powodzenie-w-sztuce
Wierze Cytaty: Błąd wasz polega na wierze, że człowiek przyszedł na ziemię, żeby coś zrobić. -Henri Millon Montherlant


błąd-wasz-polega-na-wierze-że-człowiek-przyszedł-na-ziemię-żeby-coś-zrobić
Wierze Cytaty: Nie wierzę, że ko­bieta jest gor­sza od mężczyz­ny, a tra­gedia karą za grzechy. -Halina Ewa Olszewska


nie-wierzę-że ko­bieta-jest gor­sza-od mężczyz­ny-a tra­gedia-karą-za grzechy
Wierze Cytaty: Wierzę, że źdźbło tra­wy nie mniej znaczy, niż dro­ga, którą po­konują gwiazdy. -Walt Whitman


wierzę-że źdźbło-tra­wy-nie mniej-znaczy-ż-dro­ga-którą-po­konują-gwiazdy
Wierze Cytaty: Wbrew wszys­tkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy. -Anne Frank


wbrew-wszys­tkiemu-wierzę-jeszcze-że ludzie-są w głębi-ser­ca-nap­rawdę-dobrzy
Wierze Cytaty: Jeżeli chcesz kroczyć w wierze, nie oczekuj, że Twoja droga będzie zawsze wygodna. -Hudson Taylor


jeżeli-chcesz-kroczyć-w-wierze-nie-oczekuj-że-twoja-droga-będzie-zawsze-wygodna
Wierze Cytaty: Ile już dni zna­my się nawzajem? Ile już ra­zy cie­szyłam się rajem? Ile już chwil spędziłam czekając? Czy wyt­rzy­mam dłużej udając...? Wierzę, wciąż wierzę, nadzieją się duszę, Tym bzdur­nym prag­nieniem umysł swój kuszę. Czy kiedyś za­kończy to os­ta­teczna zmiana? Czy będę mar­twa czy będę kochana...? Sen­su w tym nie ma i nig­dy nie znajdziesz, Dla ta­kiej błahos­tki zimną odnajdziesz, Po­wiesz:


Wierze Cytaty: Wierzę, że życie warte jest, aby je przeżyć. Twoja wiara pomoże ci uczynić je pełnym wartości. -William James


wierzę-że-życie-warte-jest-aby-przeżyć-twoja-wiara-pomoże-uczynić-pełnym-wartoś
Wierze Cytaty: Zauważając moje istnienie w tym świecie wierzę, że w takiej czy innej postaci będę istniał zawsze. -Benjamin Franklin


zauważając-moje-istnienie-w-tym-świecie-wierzę-że-w-takiej-czy-innej-postaci-będę-istniał-zawsze
Wierze Cytaty: To już jest okropne: nie wierzę w Boga, a jednak żyję i myślę tak, jakbym w Niego wierzył. -Wiktor Welskij


to-już-jest-okropne-nie-wierzę-w-boga-a-jednak-żyję-i-myślę-tak-jakbym-w-niego-wierzył